Hlavní nabídka

Hlavní strana // Zaměstnanci MěÚ

Obsah stránky

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENICE

HODINY PRO VEŘEJNOST
 

Městský úřad Jesenice

pondělí

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

17:30

úterý

 

x

 

x

 

x

 

x

středa

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

17:30

čtvrtek

 

x

 

x

 

x

 

x

pátek

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokladna a podatelna             E-mail: podatelna@mujesenice.cz

pondělí

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

18:00

úterý

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

15:00

středa

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

18:00

čtvrtek

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

15:00

pátek

 

08:30

-

12:00

 

13:00

-

14:30

 

 

 

 

 

 

 

 

Informační kancelář Jesenice     tel.: 720 951 250

pondělí

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

18:00

úterý

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

15:30

středa

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

18:00

čtvrtek

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

15:30

pátek

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

14:30

 

 

 

 

 

 

 

  

Městská knihovna Jesenice

pondělí

 

x

 

x

 

x

 

x

úterý

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

17:00

středa

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

18:00

čtvrtek

 

08:00

-

11:00

 

13:00

-

15:00

pátek

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

ZAMĚSTNANCI MĚSTSKÉHO ÚŘADU JESENICE    
VEDENÍ MĚSTA
Starostka Mgr. Vladyková Radka 241 021 710 602 684 818 radka.vladykova@mujesenice.cz
místostarosta Ing. Zápotocký Radek 241 021 710 603 817 104 radek.zapotocky@mujesenice.cz
radní Pašková Zdeňka 241 021 742 724 368 354 zdenka.paskova@mujesenice.cz
radní Ing. Kocková Alexandra 241 021 719 607 088 246 alexandra.kockova@mujesenice.cz
           
ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
  Ing. Ševčík Ivan 241 021 714   ivan.sevcik@mujesenice.cz
ODDĚLENÍ TAJEMNÍKA
referentka Mgr. Diasová Petra 226 805 936   petra.diasova@mujesenice.cz
referentka Vašíčková Ivana 241 021 732  

ivana.vasickova@mujesenice.cz

ODDĚLENÍ SEKRETARIÁT STAROSTKY A ČLENŮ RADY MĚSTA
vedoucí oddělení Ing. Dziadkiewiczová Alena 241 021 715 725 510 913 alena.dziadkiewiczova@mujesenice.cz
referentka Bc. Spěváková Petra 241 021 710   petra.spevakova@mujesenice.cz
referentka Mgr. Svobodová Hana,DiS. 241 021 716   hana.svobodova@mujesenice.cz
ODDĚLENÍ KULTURY A VZTAHŮ S VEŘEJNOSTÍ
vedoucí oddělení Chmelařová Jitka 226 805 937 775 775 980 jitka.chmelarova@mujesenice.cz
referent infocentra Holá Marta   720 951 250 marta.hola@mujesenice.cz
ODDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY
referentka Ing. Kodetová Monika 241 021 748   monika.kodetova@mujesenice.cz
správce budov Kadlec Jan   736 213 190  
úklid Klimptová Cirkovská Eva      
úklid Kavinová Ivana      
PRACOVNÍ ČETA  
vedoucí pracovní čety Svoboda Jan   775 775 979  
 
POKLADNA A PODATELNA
pokladna a podatelna Lihmová Hana 241 021 749   hana.lihmova@mujesenice.cz
pokladna a podatelna Vondráčková Jana 241 021 749   jana.vondrackova@mujesenice.cz
           
FINANČNÍ ODBOR
účetní pověřená vedením odboru Ing.Klapalová Pavla 226 805 950   pavla.klapalova@mujesenice.cz
účetní Brabcová Eva 241 021 722   eva.brabcova@mujesenice.cz
účetní Hajduchová Marie 241 021 721   marie.hajduchova@mujesenice.cz
účetní Voltrová Helena 241 021 720   helena.voltrova@mujesenice.cz
           
ODBOR SPRÁVY MAJETKU, INVESTIC A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
vedoucí odboru Ing. Hájek Michael 226 805 938   michael.hajek@mujesenice.cz
ODDĚLENÍ PÉČE O MĚSTSKOU ZELEŇ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
referent péče o městskou zeleň Ing. Jelínek Jaromír 226 805 953   jaromir.jelinek@mujesenice.cz
referentka odpadového hospodářství Hladíková Hana 241 021 733   hana.hladikova@mujesenice.cz
ODDĚLENÍ SPRÁVY MAJETKU
referentka Bc. Brunhoferová Petra 241 021 746   petra.brunhoferova@mujesenice.cz
referentka finanční správy Dajčová Radka 226 805 955   radka.dajcova@mujesenice.cz
referentka správy majetku Sýkorová Dana 226 805 952   dana.sykorova@mujesenice.cz
ODDĚLENÍ SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD
referent - silniční správní úřad Ing. Fischer Pavel 226 805 924   pavel.fischer@mujesenice.cz
ODDĚLENÍ INVESTIC A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 
investiční technik Haich Libor 226 805 953 607 088 245 libor.haich@mujesenice.cz
referentka veřejných zakázek Maškarová Anna 226 805 951   anna.maskarova@mujesenice.cz
ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ
vedoucí odboru    Rousová Hana 241 021 741   hana.rousova@mujesenice.cz
evidence obyvatel, Czechpoint Paukertová Petra 241 021 744   petra.paukertova@mujesenice.cz
přestupková agenda, volby Malinská Alena 241 021 731   alena.malinska@mujesenice.cz
referentka, přestupková agenda Hrdá Petra 226 805 925   petra.hrda@mujesenice.cz
sociální pracovnice Červenková Jarmila 241 021 723 702 208 133 jarmila.cervenkova@mujesenice.cz
knihovna Dvořáková Václava 241 021 747   vaclava.dvorakova@mujesenice.cz
           
STAVEBNÍ ÚŘAD
vedoucí odboru Ing. Hašek Jan 241 021 713   jan.hasek@mujesenice.cz
právník odboru JUDr. Hrečín Demeter 226 805 934   demeter.hrecin@mujesenice.cz
administrativa Kollinová Petra 241 021 728   petra.kollinova@mujesenice.cz
referentka   Ing. Mayerová Klára 241 021 734   klara.mayerova@mujesenice.cz
referentka k.ú.Psáry,Dolní Jirčany Ing. Olivová Veronika 241 021 734   veronika.olivova@mujesenice.cz
referent    Koráb Oldřich 241 021 735 Vestec, Březová a Oleško u Zvole oldrich.korab@mujesenice.cz
referentka              Ing. Pouchlá Kamila 241 021 743 Ohrobec, Zvole kamila.pouchla@mujesenice.cz
referentka              Koudelková Michala 226 805 926 Ohrobec, Zvole michala.koudelkova@mujesenice.cz
referentka        Tůmová Olga 241 021 745 Jesenice,               H. Jirčany olga.tumova@mujesenice.cz
referentka Tintěrová Lea 226 805 954 Jesenice,               H. Jirčany lea.tinterova@mujesenice.cz
referent                Wohlmuth Oskar 241 021 739 Osnice oskar.wohlmuth@mujesenice.cz
referent                Vitouš Vojtěch 241 021 736 Zdiměřice vojtech.vitous@mujesenice.cz
referentka Vojanová Milada 226 805 935 Psáry,                      D. Jirčany milada.vojanova@mujesenice.cz
referentka Dukátová Ivana 226 805 928 Vestec, Březová a Oleško u Zvole ivana.dukatova@mujesenice.cz
MĚSTSKÁ POLICIE
vedoucí strážník Jiří Hykl   775 775 978   jiri.hykl@mujesenice.cz
služebna     241 931 809   mestska.policie@mujesenice.cz

 

Patička stránky