Hlavní nabídka

Hlavní strana // Kontakty

Obsah stránky

Kontakty                                       Hlášení poruch:

Adresa: Budějovická 303, 252 42 Jesenice ČEZ: / poruchy el.energie / 800 850 860
IČ: 002 41 318 1. Sčv / poruchy voda,kanalizace/ 840 111 322
DIČ: CZ00241318 PLYN - hlášení poruch plynu 1239
Č.Ú: 3725111/0100, 103527104/0300 ROPID: městská a příměstská hromadná doprava 234 704 560
e-mail : mu@mujesenice.cz PORUCHY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ :  
telefon 241 021 710 verejneosvetleni@mujesenice.cz 241 021 746
INFO KANCELÁŘ 720 951 250    
právní poradna 602 975 214 LÉKAŘI PO ROZKLIKNUTÍ ZDE  
WiFi na MěÚ mujesenicevisitors, heslo Mestskawifi123 Policie 158
Pošta Jesenice 241 930 100 Městská policie 156

 

HODINY PRO VEŘEJNOST
 

Městský úřad Jesenice

pondělí

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

17:30

úterý

 

x

 

x

 

x

 

x

středa

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

17:30

čtvrtek

 

x

 

x

 

x

 

x

pátek

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokladna a podatelna

pondělí

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

18:00

úterý

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

15:00

středa

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

18:00

čtvrtek

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

15:00

pátek

 

08:30

-

12:00

 

13:00

-

14:30

 

 

 

 

 

 

 

 

Informační kancelář Jesenice     tel.: 720 951 250

pondělí

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

18:00

úterý

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

15:30

středa

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

18:00

čtvrtek

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

15:30

pátek

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

14:30

 

 

 

 

 

 

 

  

Městská knihovna Jesenice

pondělí

 

x

 

x

 

x

 

x

úterý

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

17:00

středa

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

18:00

čtvrtek

 

08:00

-

11:00

 

13:00

-

15:00

pátek

 

x

 

x

 

x

 

x

 

V ostatní neúřední dny doporučujeme návštěvu po předchozí telefonické domluvě s příslušným referentem, aby se Vám mohl dostatečně věnovat, případně se na Vaši návštěvu připravit.

Mimo úřední dny nemusíte příslušného referenta zastihnout z důvodu jeho výjezdu do terénu nebo jiné předem naplánované činnosti.

 

ADRESÁŘ - KONTAKTY    
VEDENÍ MĚSTA
Starostka Mgr. Vladyková Radka 241 021 710 602 684 818 radka.vladykova@mujesenice.cz
místostarosta Zápotocký Radek 241 021 710 603 817 104 radek.zapotocky@mujesenice.cz
radní Pašková Zdeňka 241 021 742 724 368 354 zdenka.paskova@mujesenice.cz
radní Ing. Kocková Alexandra 241 021 719 607 088 246 alexandra.kockova@mujesenice.cz
           
ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
tajemník Ing. Ševčík Ivan 241 021 714   ivan.sevcik@mujesenice.cz
ODDĚLENÍ TAJEMNÍKA
referentka Mgr. Diasová Petra 226 805 936   petra.diasova@mujesenice.cz
referentka Vašíčková Ivana 241 021 732  

ivana.vasickova@mujesenice.cz

ODDĚLENÍ SEKRETARIÁT STAROSTKY A ČLENŮ RADY MĚSTA
vedoucí oddělení Ing. Dziadkiewiczová Alena 241 021 715 725 510 913 alena.dziadkiewiczova@mujesenice.cz
sekretariát starostky a radních Bc. Spěváková Petra 241 021 710   petra.spevakova@mujesenice.cz
sekretariát starostky a radních Mgr. Svobodová Hana,DiS. 241 021 716   hana.svobodova@mujesenice.cz
ODDĚLENÍ KULTURY A VZTAHŮ S VEŘEJNOSTÍ
vedoucí oddělení Chmelařová Jitka 226 805 937 775 775 980 jitka.chmelarova@mujesenice.cz
referent infocentra Holá Marta   720 951 250 marta.hola@mujesenice.cz
ODDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY
referentka Hadrabová Monika 241 021 748   monika.hadrabova@mujesenice.cz
správce budov Kadlec Jan   736 213 190  
úklid Klimtová-Cirkovská Eva      
úklid Kavinová Ivana      
PRACOVNÍ ČETA  
vedoucí pracovní čety Svoboda Jan   775 775 979  
 
POKLADNA A PODATELNA
pokladna a podatelna Lihmová Hana 241 021 749   hana.lihmova@mujesenice.cz
pokladna a podatelna Vondráčková Jana 241 021 749   jana.vondrackova@mujesenice.cz
           
FINANČNÍ ODBOR
účetní pověřená vedením odboru Ing.Klapalová Pavla 226 805 950   pavla.klapalova@mujesenice.cz
účetní Brabcová Eva 241 021 722   eva.brabcova@mujesenice.cz
účetní Hajduchová Marie 226 805 950   marie.hajduchova@mujesenice.cz
účetní Voltrová Helena 241 021 720   helena.voltrova@mujesenice.cz
           
ODBOR SPRÁVY MAJETKU, INVESTIC A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
vedoucí odboru Ing. Hájek Michael 226 805 938   michael.hajek@mujesenice.cz
ODDĚLENÍ PÉČE O MĚSTSKOU ZELEŇ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
referent péče o městskou zeleň Ing. Jelínek Jaromír 226 805 938   jaromir.jelinek@mujesenice.cz
referentka odpadového hospodářství Hladíková Hana 241 021 733   hana.hladikova@mujesenice.cz
ODDĚLENÍ SPRÁVY MAJETKU
referentka Bc. Brunhoferová Petra 241 021 746   petra.brunhoferova@mujesenice.cz
referentka Dajčová Radka 226 805 924   radka.dajcova@mujesenice.cz
asistentka Sýkorová Dana 226 805 952   dana.sykorova@mujesenice.cz
ODDĚLENÍ INVESTIC A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
referentka  -  silniční správní úřad Schillerová Gabriela 226 805 924 702 208 098 gabriela.schillerova@mujesenice.cz
referentka Maškarová Anna 226 805 951   anna.maskarova@mujesenice.cz
           
ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ
vedoucí odboru    Rousová Hana 241 021 741   hana.rousova@mujesenice.cz
evidence obyvatel, Czechpoint Paukertová Petra 241 021 744   petra.paukertova@mujesenice.cz
přestupková agenda, volby Malinská Alena 241 021 731   alena.malinska@mujesenice.cz
sociální pracovnice Červenková Jarmila 241 021 723 702 208 133 jarmila.cervenkova@mujesenice.cz
knihovna Dvořáková Václava 241 021 747   vaclava.dvorakova@mujesenice.cz
           
STAVEBNÍ ÚŘAD
vedoucí odboru Ing. Hašek Jan 241 021 713   jan.hasek@mujesenice.cz
právník odboru JUDr. Hrečín Demeter 226 805 934   demeter.hrecin@mujesenice.cz
administrativa Kollinová Petra 241 021 728   petra.kollinova@mujesenice.cz
referentka   Ing. Mayerová Klára 241 021 734   klara.mayerova@mujesenice.cz
referentka k.ú.Psáry,Dolní Jirčany Ing. Olivová Veronika 241 021 734   veronika.olivova@mujesenice.cz
referent    Koráb Oldřich 241 021 735 Vestec, Březová a Oleško u Zvole oldrich.korab@mujesenice.cz
referentka              Ing. Pouchlá Kamila 241 021 743 Ohrobec, Zvole kamila.pouchla@mujesenice.cz
referentka              Koudelková Michala 226 805 926 Ohrobec, Zvole michala.koudelkova@mujesenice.cz
referentka        Tůmová Olga 241 021 745 Jesenice,               H. Jirčany olga.tumova@mujesenice.cz
referent                Wohlmuth Oskar 241 021 739 Osnice oskar.wohlmuth@mujesenice.cz
referent                Vitouš Vojtěch 241 021 736 Zdiměřice vojtech.vitous@mujesenice.cz
referentka Vojanová Milada 226 805 935 Psáry,                      D. Jirčany milada.vojanova@mujesenice.cz
referentka Dukátová Ivana 226 805 928 Vestec, Březová a Oleško u Zvole ivana.dukatova@mujesenice.cz
MĚSTSKÁ POLICIE
vedoucí strážník Jiří Hykl   775 775 978   jiri.hykl@mujesenice.cz
služebna     241 931 809   mestska.policie@mujesenice.cz

 

Patička stránky