Hlavní nabídka

Hlavní strana // Sběrný dvůr

Obsah stránky

Sběrný dvůr

 

Sběrný dvůr 

 

areál ALVAKO

   

Obsluha SD

Milan Zápotocký, Miloš Rambousek

   
 

sd.jesnice@ave.cz

 

734 685 540, 296 339 901

   

Provozovatel

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

 

praha10@ave.cz

 

296 339 901

   

Referent úřadu

Hana Hladíková

 

kancelář číslo 11. 1. patro

 

hana.hladikova@mujesenice.cz

 

241 021 733

 

Sběrný dvůr je v Jesenici v areálu ALVAKO od 1.9. otevřen pro potřeby občanů Jesenice:
Drazdy, Horní Jirčany, Jesenice, Kocanda, Osnice, Rozkoš, Šátalka, Zdiměřice
 
Sběrný dvůr slouží pro převzetí odpadů, které produkují domácnosti v Jesenici, Horních Jirčanech, Osnici a Zdiměřicích a které nelze uložit do běžné nádoby na komunální odpad, protože se tam nevejdou anebo tam nepatří. Podmínkou uložení do sběrného dvora je, že se jedná o odpad z běžných domácností a nikoliv od podnikatelů. Náklady na zneškodnění odpadů jsou hrazeny z poplatku občanů za odpady.
Sběrný dvůr odpadů slouží také jako veřejné místo zpětného odběru vyřazených elektrozařízení pro všechny občany.

 

Provozní doba sběrného dvora:

Letní provoz - 01. dubna. – 14. listopadu

Zimní provoz - 15. listopadu – 31.března

Pondělí

x

Pondělí

x

Úterý

x

Úterý

x

Středa

13:00 – 18:00

Středa

10:00 – 17:00

Čtvrtek

x

Čtvrtek

08:00 – 14:00

Pátek

13:00 – 18:00

Pátek

13:00 – 17:00

Sobota

08:00 – 14:00

Sobota

08:00 – 15:00

Neděle

13:00 – 18:00

Neděle

x

 

Do sběrného dvora mohou bezplatně ukládat příslušné složky vytříděného odpadu fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v Jesenici, Horních Jirčanech, Osnici a Zdiměřicích, případně fyzické osoby, které nejsou přihlášeny k trvalému pobytu, ale jsou poplatníky místního poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu.
 
Trvalý pobyt je nutno prokázat platným dokladem s uvedením místa trvalého pobytu.
 
Platbu místního poplatku za příslušné období lze prokázat příjmovým dokladem, ústřižkem složenky, výpisem z účtu, případně potvrzením o zaplacení poplatku, které na žádost občana vystaví Městský úřad Jesenice.
 
Osoby, které neprokáží svůj trvalý pobyt na území města ani nepředloží doklad o zaplacení místního poplatku, mohou v omezené míře odpad odložit za úplatu, která kryje náklady na další využití nebo odstranění odpadu.

Platný ceník je vyvěšen na viditelném místě v SD.
 
Sběrný dvůr v Jesenici není určen k odevzdání odpadů z komerční činnosti!
 
Ve sběrném dvoře lze odkládat například:

  • objemný odpad - objemově upravený nábytek, matrace, koberce, autosedačky, čalouněný nábytek, podlahové krytiny PVC, plastový nábytek
  • kompletní elektrozařízení jako zpětný odběr - lednička, televizor, rádio, monitor, fotoaparát, kamera, pračka, sporák, mikrovlnná trouba, žehlička, fritovací hrnec, fén, holicí strojek, telefon, mobil, pračka, ždímačka atd.
  • kovový odpad – kovové nádoby, kovové výrobky, kamna, pračky
  • dřevěný odpad – kmeny, větve, odřezy, dřevotříska
  • papír, sklo, plasty, kartony
  • nebezpečné složky komunálního odpadu – rozpouštědla, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, zářivky, výbojky, barvy, baterie a akumulátory
  • mazací a motorové oleje
  • pneumatiky osobních aut
  • jedlé oleje

Úplný seznam odpadů, které lze odevzdávat ve sběrném dvoře je uveden v ceníku sběrného dvora.
 
Město již nebude organizovat mobilní sběry objemných a nebezpečných odpadů, tak, jak tomu bylo v minulosti. Občané sami mají možnost odpad umístit ve sběrném dvoře.

 

 

Patička stránky

Dnes je 20. září 2017
Svátek má Oleg
Starostka města Jesenice
Mgr. Radka Vladyková
Počasí // In počasí

Kalendář akcí // na září

Nejbližší připravovaná akce

Jesenická pouť a retro zábava ve stylu 80. let

30. září 2017 // KULTURA

V případě zájmu o účast s prodejem zboží mne kontaktujte na mail: jitka.chmelarova@mujesenice.cz

Podněty občanů // ZmapujTo