Hlavní nabídka

Obsah stránky

Dálnice D3 - informace z veřejného projednání

pondělí, 27. květen 2019 // Doprava

Vážení občané, přikládáme zápis ze setkání Alternativa středočeské D3, které proběhlo minulý týden.

Text // Jitka Chmelařová


Dálnice D3: aktivní přístup nutný

Ve čtvrtek 23. května našla do společenského sálu kulturního centra necelá stovka občanů nejen z Jesenice, aby si vyslechli nejnovější informace o vývoji situace a možnostech dalšího postupu ve spojitosti se státem plánovanou a ministerstvem dopravy prosazovanou výstavbou dálnice D3.

Setkání s veřejností bylo organizováno vedením města Jesenice ve spolupráci s Alternativou středočeské D3 (AD3). Na pódiu své příspěvky přednesli Roman Andres a JUDr. Michal Bernard, PhD. (za AD3), Ing. Pavel Smutný (starosta Jesenice), Ing. Renata Voláková (zastupitelka Jesenice), Tibor Švec (starosta Vestce) a senátoři JUDr. Ing. Zdeněk Hraba a Ing. Ladislav Kos.

Jesenice je jedna z obcí, které se jednoznačně staví proti výstavbě dálnice D3 v navrhované trase.

Jak zdůraznil starosta Jesenice, vedení města ani jeho občané nesouhlasí s tím, aby se Jesenice stala velkou křižovatkou. Projekt by mimo jiné pro obyvatele znamenal výstavbu mimoúrovňového křížení D3 a Pražského okruhu, ale také například rozšíření stávající okruhu na osmiproudou komunikaci(!). Již nyní je naše město zatíženo nadlimitní hlukovou zátěží, proti které zatím marně bojujeme (viz předchozí čísla Jesenického kurýra a také nejnovější  článek na str. 18). Jesenice má být zeleným rezidenčním městečkem a ne novým Černým Mostem. Proto bude město všemi prostředky bránit ve výstavbě.

Roman Andres ve své prezentaci představil iniciativu AD3 a popsal rizika navrhované trasy středočeské dálnice D3. AD3 vnímá prosazovanou západní variantu D3 jako nevýhodnou a nepřijatelnou pro zdejší region. Jesenice už nyní trpí dopravou a hlukem, výstavba D3, doplněná ze severu Vesteckou spojkou, by způsobila další problémy včetně například výstavby logistických center podél nové dálnice a další nárůst nákladní dopravy. Ministerstvem dopravy propagovaná trasa se vyhýbá historickému dopravnímu koridoru a neřeší obslužnost obcí na trase, sloužila by jen pro tranzitní dopravu. Projekt je zastaralý, pochází ze začátku 80. let minulého století, staví na neaktuálních údajích a potřebách. Navíc v současné době klimatických změn výrazně naruší krajinu a místní klima (vysušování, ztráta vody). Šokující je, že podle studie ŘSD by měly náklady na jeden kilometr D3 dosáhnout 1 miliardy korun! O tom ani o mnohém dalším není veřejnost informována.

Přesto, že kolem západní varianty D3 panuje mnoho mýtů včetně toho, že je vše již rozhodnuto a s výstavbou se nedá nic dělat, není rozhodnuto ještě vůbec nic. Není hotová ani projektová příprava.

Jako alternativa se nabízí řada jiných řešení. Například zvýšit kapacitu stávajícího dopravního koridoru a odstranit kritická místa na tepně směrem na jih – v Benešově, Olbramovicích, Miličíně atd.

O své zkušenosti s bojem proti hluku ohrožujícímu náš život a klidný spánek se podělila i Ing. Renata Voláková. Je jasné, že město a občané se musí aktivně bránit. Hlukové studie k dálnici D3 uvádějí, že hluková zátěž z Pražského okruhu D0 a nově postavené D3 bude nižší, než byla zátěž v roce 2012! Taková tvrzení nemohou být pravdivá a nemůžeme je přijmout. Město a další iniciativy se budou účastnit všech řízení a velmi aktivně se podílet na rozporování všeho výše uvedeného.

Z pohledu vysoké politiky se do diskuse zapojili senátoři Hraba a Kos. Upozornili také na postoj Středočeského kraje, který stavbu D3, Vestecké spojky i dalších projektů podporuje. Naději na změnu v přístupu ministerstva, ŘSD a kraje je po parlamentních a krajských volbách. Jako alternativu vidí oba senátoři zkapacitnění původní benešovské trasy včetně obchvatů problematických míst. Tyto projekty jsou v podstatě připravené, jsou v různé fázi rozpracovanosti, jen nejsou pro politickou reprezentaci tak atraktivní. Mnozí politici propagují nové dálnice, aniž by znali situaci v místě a brali ohled na životy obyvatel.

Starosta Vestce Tibor Švec se zaměřil na potřebu dlouhodobé strategie a cílů. Neustále se měnící trasy a plány narušují rozvoj obcí, které mají trasy ve svých územních plánech a opakované změny jim (a hlavně občanům) komplikují život.

V závěrečné prezentaci JUDr. Bernard upozornil na to, že je stále ještě čas do projektu D3 zasáhnout. Optimistický termín zahájení stavby je až v roce 2026. Kdokoli chce něco ovlivnit, musí být účastníkem řízení. Naši zastupitelé musí mít zájem podávat precizní námitky do řízení, dalšími důležitými účastníky jsou spolky, vlastníci pozemků, ale i vlastníci nemovitostí dotčených dálnicí (emise, hluk, ztráta vody). JUDr. Bernard doporučil vlastníkům pozemků, aby zatím nic s investorem stavby nepodepisovali, stavba je zatím v nedohlednu a hodnota se může diametrálně změnit. Zároveň apeloval na senátory, aby se zabývali novým stavebním zákonem, který omezuje práva vlastníků, spolků  - může se stát, že se nebudeme moci vůbec vyjadřovat.

Všichni, kdo budou dálnicí dotčeni nebo mají zájem, najdou informace na alternativad3.cz. Je také možno přihlásit se na vedení města, které zprostředkuje kontakt.

Závěrečná diskuse přinesla řadu dotazů a připomínek. Namátkou – doporučení, že napadat jednotlivá řízení je dobré, ale lepší je vypracovat ekologicky šetrnější a finančně výhodnější alternativní projekt, ten pak politicky prosazovat na vyšší úrovni a dosáhnout zrušení původní varianty.  Spolupracovat s poslanci, při krajských volbách sledovat, jaké řešení kdo prosazuje.

Michaela Bruková

VÍCE INFORMACÍ ZDE

VIDEO ZÁZNAM: http://bit.ly/dalniceD3jesenice

 

 


Diskuse ke článku // přidejte svůj názor

Patička stránky

Dnes je 21. říjen 2019
Svátek má Brigita

Kalendář akcí // na říjen

Nejbližší připravovaná akce

Duchovní slovo v kapli sv.Prokopa 27.10.2019

27. říjen 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace