Hlavní nabídka

Obsah stránky

Křižovatka Hrnčířská / Malebná - aktuální informace k 12.8.2019

pondělí, 12. srpen 2019 // Město

Vážení občané, informujeme o dalším postupu prací v křižovatce Hrnčířská/ Malebná.

Text // Jitka Chmelařová


Informace k 12.8.2019

Bylo zadáno vyhotovení projektové dokumentace k novému přechodu. Bude se jednat o provizorní dopravní značení po dobu stavby školy. V tuto chvíli čekáme na vyjádření dopravního inspektorátu. Dále byly v křižovatce odstraněny vady a v brzké době se provede výměna hlučného kanálu a bude dokončen asfaltový povrh. Společně s tím bude upraven poklop dešťové kanalizace kanálu, který vyčnívá nad budoucí povrch vozovky. Termín dokončovacích prací nebyl zatím dodavatalem specifikován. Budeme vás dále informovat o dalším postupu.

 

Informace k 2.7.2019

Křižovatka Hrnčířská-Malebná Úprava komunikace ve Zdiměřicích je v tuto chvíli hotová, jen v ulici Malebná se bude ještě dopojovat plynovod a teprve pak přijde fi nální povrch. Probíhají jednání s dotčenými orgány státní správy o řešení dopravního značení, které nebylo v projektu specifi kováno. Cílem je maximální bezpečnost pro chodce i vozidla.

 

Informace k 3.6.2019

Od 3.6.2019 byl v ulici Hrnčířská ( křižovatka Hrnčířská / Malebná ) obnoven provoz v obou směrech. Úsek již není řízen semafory, pouze je zde z důvodů dokončovacích prací probíhajících mimo hlavní komunikaci omezena rychlost projíždějících vozidel na 30 km/h.

Informace k 28.5.2019

Dnes, tj. 28.5. 2019 dojde v odpoledních hodinách k prodloužení úseku řízeného semafory. Důvodem je zítřejší frézování a následné asfaltování poloviny vozovky.

informace k 15.5.2019

Vážení spoluobčané, stavební práce na akci „Křižovatka Hrnčířská/Malebná vč. inženýrských sítí“ pro budoucí ZŠ Zdiměřice stále probíhají. Původní termín dokončení stavby se, bohužel, vlivem několika faktorů ( zejména nutná sanace pláně kvůli nevyhovujícímu podloží, které by negativně ovlivnilo kvalitu budoucí vozovky ) nepodaří splnit.  Zhotovitel předpokládá dokončení díla během cca 3 týdnů, provádění prací vzhledem k jejich charakteru je silně závislé na počasí. V každém případě v zájmu všech je co nejrychlejší dokončení prací omezujících provoz na komunikaci.  
 

Dle aktuálních informací od zhotovitele dojde od pondělí 20. května 2019 ke změně dopravního omezení:
tzv. II. etapa  bude představovat částečnou uzavírku ½ vozovky v délce cca 40 m, předpokládaná doba trvání je 2 týdny


K původně plánované III. etapě – tedy úplně uzavírce komunikace – nedojde.

Asfaltování bude probíhat tak, aby byl umožněn průjezd vozidel vždy v jednom pruhu a pokud klimatické podmínky dovolí, ideálně o víkendu.  O aktuálním dění budeme informovat. Děkujeme za pochopení. 
 
 
Ing. Marcela Dupalová


Diskuse ke článku // přidejte svůj názor

Patička stránky

Dnes je 21. září 2019
Svátek má Matouš

Kalendář akcí // na září

Nejbližší připravovaná akce

Princezna Koloběžka

22. září 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace