Hlavní nabídka

Obsah stránky

Nová základní škola Zdiměřice - informace o vypsání veřejné zakázky

středa, 09. leden 2019 // Školství

Město Jesenice informuje o vypsání veřejné zakázky v nadlimitním otevřeném řízení na stavbu pod názvem „NOVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V JESENICI, ZDIMĚŘICE“.

Text // Jitka Chmelařová


Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce nové základní školy, škola bude mít 18 tříd a počet navštěvujících žáků bude 540.

Základní kapacitní jednotkou bude třída do počtu 30 žáků.

Prostory školy budou využívány jak pro povinné vyučování, tak také pro činnosti mimo vyučování pro širší veřejnost (společné prostory školy, prostory úseku 2. stupně, sportovní plochy, tělocvičny, úsek audiovizuální a klubovní, úsek stravování a úsek studijního centra).

Zakázka je spolufinancována v rámci projektů EU, dotační titul s názvem Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí spolufinancovaného z MŠMT a dále z Operačního programu Životní prostředí, dotační titul s názvem Dosažení vysokého energetického standardu nových veřejných budov.

Místo plnění: katastrální území Zdiměřice u Prahy

Předpokládané zahájení plnění: 04/2019

Předpokládané trvání stavby 12 – 17 měsíců.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 369 300 683,- Kč bez DPH

Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky.

Hodnocení nabídky proběhne dle těchto kritérií:

Nabídková cena (bez DPH) 60 % Doba realizace v kalendářních dnech 20 % Zkušenosti realizačního týmu 20 % Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele.

Lhůta pro podání nabídek: do 14.02.2019 do 10.00 hodin Podrobné informace a přístup k zadávací dokumentaci jsou k dispozici na profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil_Jesenice_00241318

Patička stránky

Dnes je 27. červen 2019
Svátek má Ladislav

Kalendář akcí // na červen

Nejbližší připravovaná akce

Cvičení pro seniory

27. červen 2019 // SPORT

Mobilní rozhlas // registrace