Hlavní nabídka

Obsah stránky

Odstranění zápachu z kanalizace v prostorách areálu ZŠ Jesenice a ul. K Rybníku, Průhonická a Plavecká - zahájení od 1. 4. 2019

úterý, 14. květen 2019 // Město

Vážení spoluobčané, od pondělí 1. 4. 2019 bude předáno dodavateli staveniště při realizaci prodloužení výtlačných řadů z areálu základní školy přímo na čistírnu odpadních vod.

Text // Michael Hájek, OSMIŽP


O akci jsme Vás naposledy informovali např. zde.

Předmětem stavby je prodloužení stávajících výtlaků splaškové kanalizace společným potrubím. Prodloužením trasy dojde k posunu stávajícího vyústění splaškových odpadních vod z prostoru areálu základní školy až do nátokového objektu lapáku štěrku čistírny odpadních vod v areálu ČOV Jesenice, čímž dojde k odstranění zmíněného zápachu v okolí. K přepojení dojde v parku Pančák a trasa společných výtlaků povede podél pravého břehu po směru toku vody podél rybníku Pančák a následně protlakem pod komunikací přejde k nátoku čistírny odpadních vod Jesenice.

Při realizaci bude částečně omezeno parkování u školy v blízkosti oplocení u vodní plochy, které bude muset být po dobu stavby demontováno, aby se stavební technika dostala k místu realizace nového výtlaku. O přesném rozsahu omezení parkování v areálu ZŠ Jesenice Vás budeme včas informovat.

Termín zahájení realizace/předání staveniště je od pondělí 1. 4. 2019 a stavba by měla být d okončena do 3 měsíců od zahájení/přednání stavby. 

Pod fotografií je k dispozici situační zákres plánované stavby.

Aktuální fotografie místa budoucího uložení nové kanalizace:

Vložený dokument

Koordinační situace výtlaky ZŠ Jesenice pdf pdf 673 kB

Patička stránky

Dnes je 21. říjen 2019
Svátek má Brigita

Kalendář akcí // na říjen

Nejbližší připravovaná akce

Duchovní slovo v kapli sv.Prokopa 27.10.2019

27. říjen 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace