Hlavní nabídka

Obsah stránky

Projednali jsme na radě dne 29.11.2018

sobota, 08. prosinec 2018 // Starosta města

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané. Ve čtvrtek 29.11. se sešla Rada města v novém složení, zvoleném na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 22.11.2018.V nové Radě města spolupracují jako uvolnění, tedy na plný úvazek, starosta Pavel Smutný, první místostarostka Iva Řehulková a místostarosta Martin Kuruc. Jako neuvolněné radní, přesto v plném nasazení spolupracují Naďa Karasová a Jana Vidímová a tým doplňují neuvolnění radní Martin Lang a Vladimír Koblasa.Na svém prvním společném zasedání přijala Rada celkem 9 usnesení. Informativní výpis z usnesení Rady najdete pod č. 49/2018 v rubrice Samospráva na městském webu.

Text // Jitka Chmelařová


Dva body se týkaly žádostí o odkup pozemků ve vlastnictví města fyzickými osobami. Obě žádosti budou předloženy nejbližšímu zasedání zastupitelstva, které se bude konat dne 17.12.2018 od 19 hod.

Rada schválila v souladu s čl. 6 Směrnice č. 1/2017 texty opakované výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Provozování školního autobusu“. Smlouva se stávajícím provozovatelem byla uzavřena do 31.12.2018, rada tedy musela urychleně přistoupit k řešení nastalé situace. Příslušným odborem byl osloven poměrně široký okruh provozovatelů, včetně současného. Hlavním cílem je, aby školní autobus bezpečně a kvalitně fungoval do konce školního roku.

Mateřská škola Jesenice V Úvoze zajišťuje stravování pro žáky prvního stupně v budově bývalé Jednoty na Zbraslavské 68 a za tím účelem zakoupila termoporty. Rada schválila, aby prostředky vynaložené na tyto termoporty by MŠ refundovány.

Rada schválila také Dodatek ke smlouvě s AK JUDr. Editou Arnold, která poskytuje jednou týdně bezplatnou právní pomoc pro seniory, matky samoživitelky a jiné občany v nouzi. Služba je občany ve svízelných situacích hojně využívána a ceněna.

Rada navrhla zřízení celkem 7 komisí s tím, že je zájem na tom, aby komise byly otevřené co nejširšímu okruhu zájemců z řad občanů. Budou tedy otevřené všem, bez ohledu na stranickou příslušnost. Jedná se pouze o návrh, komise se mohou případně rozdělit podle zájmu občanů.

Jedná se tedy o tyto komise:

Komise rozvoje území (KRÚ)

Komise investiční (KI)

Komise pro dopravu a bezpečnost a prevenci kriminality (KDB)

Komise pro sport a kulturu (KSK)

Komise pro školství a vzdělávání (KŠV)

Komise komunitní a sociální (KKS)

Komise pro životní prostředí a veřejnou zeleň (KŽP)

V závěru svého prvního zasedání Rada nesouhlasila s kolaudací stavby DO 512 Dl-Jesenice-Vestec z důvodu nevypořádání se s námitkami města, zejména nedostatečnými protihlukovými opatřeními provedenými v souvislosti s touto stavbou. Napříč celou Radou panuje jednotný názor, že je třeba vyjadřovat nesouhlas, abychom jesenické občany chránili před negativními dopady. Ukládá zástupci města Jesenice Ing. arch. Ivě Řehulkové podepsat nesouhlas s kolaudací na setkání avizovaném v předmětném dokumentu v příloze čl. a připojit se tímto k nesouhlasu obcí Modletice, Dobřejovice a Herink s kolaudací, a to připojením se k dokumentu v příloze čl. a k vyjádření, které připraví PK ke kolaudační schůzce, které bude obsahovat body v odůvodnění.

Další jednání Rady se uskutečnilo dne 6.12. a zápis vám hned v příštím týdnu poskytneme. Prodlení bylo způsobeno drobnou technickou závadou, která byla ochotou a vstřícností ze strany úřadu rychle vyřešena.

Jana Vidímová


Diskuse ke článku // přidejte svůj názor

Patička stránky

Dnes je 27. červen 2019
Svátek má Ladislav

Kalendář akcí // na červen

Nejbližší připravovaná akce

Cvičení pro seniory

27. červen 2019 // SPORT

Mobilní rozhlas // registrace