Hlavní nabídka

Obsah stránky

Projednali jsme na radě města 20.11. 2018

čtvrtek, 22. listopad 2018 // Starosta města

Vážení občané, informujeme o schválených záměrech ze schůze Rady města Jesenice konané dne 20. 11. 2018. Informace naleznete po rozkliknutí tohoto článku.

Text // Zuzana Mojžíšková


Město

  1. Rada města schválila texty výzvy veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Veřejné osvětlení cyklostezka Zdiměřice – Drazdy“.
  2. V návaznosti na usnesení Zastupitelstva města ze dne 15. 6. 2017 a Rady města dne 4. 10. 2018 rada města schválila předloženou projektovou dokumentaci na akci „Okružní křižovatka Dobřejovice - Herink“ za podmínky prověření možnosti realizace osvětlení kruhového objezdu.

Škola

     3. Rada města Jesenice vzala na vědomí účetní výkazy MŠ V Úvoze Jesenice k 30. 9. 2018. Zřízené příspěvkové organizace jsou                povinny řídit se Pravidly pro schvalování účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací a Pravidly vztahů orgánů města k                      příspěvkovým organizacím ze dne 13. 3. 2018, podle nichž mají účetní výkazy čtvrtletně předkládat.

    4. Dle zákona o finanční kontrole bylo radou města schváleno provedení veřejnosprávní kontroly v MŠ Jesenice dne 6. 12. 2018 jakožto       ve zřízené příspěvkové organizaci města Jesenice. Kontrola je rovněž v plánu kontrolních činností na rok 2018, který byl schválen 20.         2. 2018.

Patička stránky

Dnes je 23. květen 2019
Svátek má Vladimír

Kalendář akcí // na květen

Nejbližší připravovaná akce

Cvičení pro seniory

23. květen 2019 // SPORT

Mobilní rozhlas // registrace