Hlavní nabídka

Obsah stránky

Projednali jsme na radě města 30.10. 2018

pondělí, 05. listopad 2018 // Starosta města

Vážení občané, informujeme o schválených záměrech ze schůze Rady města Jesenice konané dne 30. 10. 2018. Informace naleznete po rozkliknutí tohoto článku. Průběžně budeme vkládat k jednotlivým akcím samostatné články s dalšími informacemi.

Text // Zuzana Mojžíšková


Město

  1. Na základě dlouhodobé dobré zkušenosti schválila rada města dodavatele zimního posypu na údržbu vozovek v průběhu zimního období.
  2. Schválili jsme uzavření dodatku ke smlouvě se společností, která od roku 2009 zajišťuje pro Městský úřad provoz systému elektronické spisové služby. Dodatek ke smlouvě se týká provozu doplňujícího modulu, který mimo jiné zajišťuje například automatické vypravování úředních zpráv datovou schránkou.
  3. Rada města Jesenice vzala na vědomí účetní výkazy MŠ Kamarád k 30. 9. 2018. Zřízené příspěvkové organizace jsou povinny řídit se Pravidly pro schvalování účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací a Pravidly vztahů orgánů města k příspěvkovým organizacím ze dne 13. 3. 2018, podle nichž mají účetní výkazy čtvrtletně předkládat.
  4. Schválili jsme žádost Sunny Canadian International School o navýšení kapacity Základní školy.

Patička stránky

Dnes je 23. duben 2019
Svátek má Vojtěch

Kalendář akcí // na duben

Nejbližší připravovaná akce

Cvičení v pomalém tempu s paní Kořínkovou a Skalníkovou

23. duben 2019 // SPORT

Mobilní rozhlas // registrace