Hlavní nabídka

Obsah stránky

Projednali jsme na Radě města Jesenice dne 3.1.2019

středa, 09. leden 2019 // Starosta města

Vážení občané, přikládáme informaci o projednaných bodech Rady města na prvním letošním jednání.

Text // Jitka Chmelařová


Na svém prvním jednání v letošním roce měla rada na programu celkem 4 body.

Prvním bodem rada projednala a schválila Smlouvu o náhradě za užívání silnice III/0033, která je ve vlastnictví kraje.

V měsících duben/květen 2019 v souvislosti se stavbou dešťové kanalizace a plynovodního řadu pro plánovanou novou základní školu ve Zdiměřicích, dojde k překopu uvedené komunikace. Doprava bude dočasně řízena kyvadlově a za toto omezení využití komunikace zaplatí město Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje poplatek ve výši 500 Kč.

Rada dále projednala a schválila Smlouvu o distribuci vstupenek se společností TICKET ART PRAHA s.r.o.

Občanům to umožní pohodlný nákup vstupenek také na divadelní představení pořádaná ve Společenském centru v Jesenici on-line z domova. Pro seniory a občany bez možnosti přístupu na internet bude tuto službu zajišťovat Informační centrum Jesenice. Tam si budou občané vyřizovat i zlevněné vstupné. Ceny vstupenek na představení si bude stanovovat město jako pořadatel včetně provize pro distributora.

Třetím bodem na programu bylo projednání a schválení plánu divadelních představení na měsíce únor a březen.

Na měsíc únor půjde o divadelní představení Divadla KoMa „Slečna Julie“, původně z pera A. Strindberga, v režii L. Vaculíka o 3 hercích. Předběžná cena je 10000,- Kč bez poplatků. Další představení na měsíc březen je zprostředkováno Agenturou Familie a půjde o francouzskou komedii „Doktor v nesnázích „ve velice kvalitním obsazení. Představení město vyjde na 32900,-Kč bez DPH a poplatky ve výši 14 % pro agenturu Dilia, která zastupuje autory a nositele autorských práv.

Poslední bod jednání se týkal zastupování města ve sporu o určení vlastnického práva k nemovitosti – komunikaci v ulici Návětrné.

Rada po konzultaci s AK Volf, která měla plnou moc pro zastupování města v uvedeném sporu a po konzultaci s AK Mgr. Ing. Davida Veselého, se rozhodla pověřit starostu zrušením plné moci pro AK Volf. Zastupováním města v uvedeném sporu pověřila starostu zplnomocnit AK Mgr. Ing. Davida Veselého. Důvodem byl předložený rozbor judikátů a nabídka zastupovat město bezplatně s uplatněním honoráře v případě vítězství ve sporu.

 

Zapsala : Jana Vidímová

Patička stránky

Dnes je 27. červen 2019
Svátek má Ladislav

Kalendář akcí // na červen

Nejbližší připravovaná akce

Cvičení pro seniory

27. červen 2019 // SPORT

Mobilní rozhlas // registrace