Hlavní nabídka

Obsah stránky

SENIOR TAXI - rozšíření trasy o adresu Centra pohybové medicíny

úterý, 06. srpen 2019 // Město

Vážení senioři, rozšířili jsme pro vás trasu služby Senior taxi o novou adresu: Centrum pohybové medicíny, Praha – Chodov, Pyšelská 2327/2.

Text // Jitka Chmelařová


Senioři a ZTP v Jesenici mohou využívat i nadále služeb SENIOR TAXI k lékaři. Nově byla rozšířena služba o adresu Centrum pohybové medicíny, Praha – Chodov, Pyšelská 2327/2.Ostatní cílové adresy k lékařům jsou ponechány.

Stávající uživatelé mohou i nadále využívat vydanou kartičku z loňského roku. Pro nové zájemce je nutné vystavení průkazky, která opravňuje občany k využití deseti jízd za měsíc. Kartičku je možné objednat v infocentru na tel.720 951 250. Hotová průkazka bude připravena k vyzvednutí v infocentru nebo ji dovezeme až domů. Bez kartičky není možné službu využívat.

 

PRAVIDLA SLUŽBY SENIOR TAXI pro uživatele

1. Služba senior taxi je provozována pro občany s trvalým pobytem nebo žijící v katastrálních územích Jesenice u Prahy, Osnice, Zdiměřice u Prahy a Horní Jirčany, kteří dovršili věk 60 let a více nebo pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P bez věkového omezení včetně přepravy menších břemen a spoluzavazadel klienta, popř. skládacího invalidního vozíku, chodítka, francouzských holí apod.

2. Každý klient se bude zástupci provozovatele (řidiči) před jízdou prokazovat průkazem, který mu bude vydán v Infocentru po předložení občanského průkazu, popř. průkazu ZTP nebo ZTP/P. Držitel průkazu může využít v rámci služby maximálně 10 jízd za měsíc.Centrum pohybové medicíny, Praha – Chodov, Pyšelská 2327/2

3. Pro využití služby musí dát každý klient svým podpisem souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel vedení evidence služby všech klientů, kteří budou využívat službu senior taxi.

4. Pro vyslovení souhlasu či vystavení průkazu může klient požádat v INFOCENTRU Jesenice (Budějovická 59) tel. 720 951 250

5. Služba bude poskytována na katastrálním území Jesenice u Prahy, Osnice, Zdiměřice u Prahy a Horní Jirčany a dále pro dopravu z/do adresy bydliště klienta na/z následující destinace:

  • MěÚ Černošice – pracoviště Praha: Podskalská 19, 120 00 Praha
  • Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč
  • Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80 140 00 Praha 4,
  • Poliklinika Šustova, Šustova 1930/2, 148 00 Praha 11 – Chodov
  • Centrum pohybové medicíny, Praha – Chodov, Pyšelská 2327/2.
  • Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., Máchova 400, 256 01 Benešov

6. Klient může být přepraven maximálně s jedním doprovodem. Doprovod platbu za převoz nehradí a po doprovodu se nevyžadují žádné identifikační údaje ani nepodepisuje žádný souhlas.

7. Nástupní cena bude účtována pevnou sazbou 20,- Kč vč. DPH, přičemž bude účtována za jednu cestu, která bude vždy z nebo na adresu klienta. Pokud jednu jízdu absolvuje z jedné adresy více klientů (případně doprovod klienta) najednou, hradí určenou platbu pouze jeden z nich, což platí jedině v případě, že nástupní i výstupní destinace je pro všechny cestující stejná.

8. Provozovatel je povinen přistavit vůz klientovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 min. od doby objednání. Čekací doba vozidla v rámci jedné nástupní sazby je stanovena na 10 minut, po uplynutí této doby záleží pouze na dohodě zástupce provozovatele (řidiče) a klienta v závislosti na vytíženosti poskytované služby v daném okamžiku.

9. Pro příjem objednávek jízd je zřízen dispečink na tel. č.226 805 957 kde se klient může objednat, nejpozději však 24 hodin před plánovanou jízdou.

10. Klienti mohou službu využít v každý pracovní den v době od 6:30 hodin do 15:30 hodin.

11. Řidičem vozidla budou klienti vyzváni při nástupu do vozidla k předložení průkazu vydaného MÚ Jesenice.

12. Město Jesenice si vyhrazuje právo kdykoli omezit počet jízd určitého klienta v kalendářním měsíci, případně ho z této služby vyloučit, o čemž bude klienta včas informovat.

 

Dodatek je uzavřen s platností od 1.3.2019 do 28.2.2020.

Patička stránky

Dnes je 24. srpen 2019
Svátek má Bartoloměj

Kalendář akcí // na srpen

Nejbližší připravovaná akce

Duchovní slovo sv.Bartoloměj

25. srpen 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace