Hlavní nabídka

Obsah stránky

Vestecká spojka - zápis z besedy s občany 27.6.2018

čtvrtek, 28. červen 2018 // Stalo se

Vážení občané, ve středu 27.6. se konala beseda s občany a zástupci investorů Středočeského Kraje s představením projektu Vestecké spojky. Besedu uzavřela starostka města Radka Vladyková, společným nesouhlasným stanoviskem výstavby Vestecké spojky, proti které jsou za jedno se starostou Vestce Tiborem Švecem. Zápis z jednání přikláídáme.

Text // Jitka Chmelařová


Beseda s občany Jesenice a Vestce o Vestecké spojce se konala 27.6. 2018 od 17.00 v budově MÚ Jesenice, Budějovická 303

Zúčastnění:

Za Středočeský kraj – Ing. Lukáš Svoboda KSÚS

Tubes s.r.o. projekt – Ing. Pavel Kačírek

EIA – Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.

Mgr. Radka Vladyková – starostka Jesenice

Ing. Tibor Švec – starosta Vestec

 

V úvodu starostka Vladyková přivítala přítomné a seznámila je s dokumenty, ve kterých je v rámci města Jesenice Vestecká spojka zanesena. Dále přítomným sdělila, že vedení města Jesenice dlouhodobě nesouhlasí s výstavbou Vestecké spojky, neboť nemá pro Jesenici žádný přínos a naopak vyjádřila obavy z toho, že by se z ní v budoucnu mohla stát bezplatná zkratka mezi dálnicemi D3 a D1.

Dále předala slovo Ing. Svobodovi, který seznámil přítomné se zástupci investora a předal slovo Ing. Kačírkovi, který představil veřejnosti technickou studii Vestecké spojky. Technická studie bude zveřejněna na webu města Jesenice.

Dále pan Vyhnálek, RNDr., CSc. seznámil přítomné s dokumenty EIA s tím, že v současné době je z tohoto hlediska záměr posouzen a vydána potřebná stanoviska.

Ing. Svoboda otevřel diskusi.

Většina úvodních dotazů se týkala odhlučnění stavby. Obyvatelé obou obcí mají obavy o zvýšení hluku a snížení kvality bydlení. Odhlučnění bude řešeno protihlukovými valy a stěnami dle terénu. Obyvatelé však mají obavy o dostatečnosti těchto opatření vzhledem ke zkušenostem s provozem Pražského okruhu.

Další dotazy byly směřovány na obhájení vynaložených nákladů. Dle odpovědi Ing. Svobody je na toto zpracováno odůvodnění vynaložených nákladů.

Okruh dalších dotazů směřoval k zlepšení dopravní obslužnosti v území obcí. Vzhledem k tomu, že se jedná o radiálu, která nesměřuje směrem do centra Prahy obyvatelé nevnímají tuto stavbu jako přínosnou pro snížení dopravy z periferie do centra města.

Další stupeň projektové dokumentace, tedy dokumentaci k územnímu řízení lze očekávat na podzim tohoto roku. Starostka města přislíbila její uveřejnění.

Na závěr opětně konstatovala negativní stanoviska obou obcí, kdy postupují se starostou Vestce Tiborem Švecem v souladu, s tím, že však z opatrnosti je nutné projektové dokumentace technicky připomínkovat, pro případ, že by i přes nesouhlasná stanoviska byla stavba dokončena

Zapsala: Mgr. Radka Vladyková

Vložený dokument

Vestecká spojka prezentace pdf pdf 2 MB

Patička stránky

Dnes je 23. srpen 2019
Svátek má Sandra

Kalendář akcí // na srpen

Nejbližší připravovaná akce

Duchovní slovo sv.Bartoloměj

25. srpen 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace