Hlavní nabídka

Obsah stránky

Vyhlášení doplňující volby jednoho člena školské rady základní školy

pondělí, 08. červenec 2019 // Školství

Informujeme o vyhlášení doplňujících voleb do školské rady. Návrhy kandidátů mohou oprávněné osoby podávat do 31. 7. 2019

Text // Jitka Chmelařová


Ředitelka základní školy vyhlašuje doplňující volby do školské rady. Návrhy kandidátů (životopis a fotografie) mohou oprávněné osoby podávat do 31. 7. 2019 prostřednictvím e-mailové adresy skola@jesenickaskola.cz. Listina kandidátů bude zveřejněna od 28. 8. 2019 na úřední desce školy a na webových stránkách školy.

Tajná volba proběhne při prvních rodičovských schůzkách v září (1. ročník 2. 9. 2019, 2. - 9. ročník 3. 9. 2019).

Volební umy budou v recepcích školy. Výsledky dodatečné volby budou vyhlášeny do 14 dnů od ukončení volby. Volební orgán, který zajistí průběh volby, jmenuje ředitelka školy.

Vyhlášení voleb ředitelkou školy naleznete ZDE.

Proč jsou volby důležité a co je školská rada?

Rada města Jesenice zřídila v souladu s povinností uloženou jí školským zákonem ŠKOLSKOU RADU dnem 1. 12. 2005 a stanovila celkový počet 6 členů. Funkční období školské rady je tříleté, počínaje dnem 1. 12. příslušného kalendářního roku. Probíhající funkční období této školské rady tedy je od 1. 12. 2018 do 1. 12. 2020.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Jednu třetinu členů školské rady v souladu se zákonem určuje zřizovatel, jedna třetina je volena z řad pedagogických pracovníků školy a jednu třetinu si volí zákonní zástupci žáků ze svých řad. Nyní ředitelka školy vyhlašuje doplňovací volby jednoho člena školské rady z řad zákonných zástupců žáků školy.

Jaké jsou kompetence školské rady?

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání školské rady svolává její předseda. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy.

Školská rada

  • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  • podává zřizovateli návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.

Diskuse ke článku // přidejte svůj názor

Patička stránky

Dnes je 21. září 2019
Svátek má Matouš

Kalendář akcí // na září

Nejbližší připravovaná akce

Princezna Koloběžka

22. září 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace