Hlavní nabídka

Obsah stránky

Zdiměřické rybníky - aktuální informace

čtvrtek, 11. duben 2019 // Město

11.4.2019 15:00 Před polednem došlo k fyzickému přepojení přípojky RD z dešťové stoky na splaškovou. Při naší návštěvě stavby již probíhal hutněný zásyp pískem. Z kraje příštího týdne provedeme proplach dešťové stoky abychom mohli dobře sledovat případné další znečišťování, pokud by ještě nějaké existovalo pod nalezenou přípojkou ve stokách připojených , či stoce navazující k recipientu.

Text // Jitka Chmelařová

Fotogalerie k článku11.4.2019 15:00

Před polednem došlo k fyzickému přepojení přípojky RD z dešťové stoky na splaškovou. Při naší návštěvě stavby již probíhal hutněný zásyp pískem. Z kraje příštího týdne provedeme proplach dešťové stoky abychom mohli dobře sledovat případné další znečišťování, pokud by ještě nějaké existovalo pod nalezenou přípojkou ve stokách připojených , či stoce navazující k recipientu.

10.4.2019 16:50

Výkopové práce u přepojované přípojky se z technických důvodů dostaly do časové prodlevy. Původní výkop byl pod vrstvou asfaltového povrchu podbetonován a to přineslo časové zdržení při výkopových pracech. Práce budou pokračovat zítra prohloubením a rozšířením výkopu v místě splaškové stoky, její obnažení a přepojením přípojky. (Splašková kanalizace je umístěna v tomto místě v hloubce 4m a dešťová kanalizace v hloubce 3m) Tyto práce budou mít za následek úplnou uzavírku ulice Javorová v místě výkopu mezi ulicí Zdiměřickou a Ořechovou. Komunikace Javorová bude neprůjezdná. Zhotovitel opravy je přesvědčen, že přepojení zítra dokončí.

Ing. Pavel Fischer Odbor životního prostředí

10.4.2019

Dnes byly zahájeny výkopové práce přepojení přípojky RD do kanalizace splaškové.

9.4.2019

Ihned byla městem objednána firma 1. SčV a již zítra ráno dojde k přepojení přípojky do kanalizace splaškové. Tím by měl být vyřešen problém, který existoval řadu let, nicméně předmětný RD nebyl v minulosti nějakou dobu obýván a nyní, v důsledku dlouhého bezdeštného období, kdy nedochází k ředění odpadní vody, se tento problém významně projevil. Pevně věřím, že toto opatření přispěje k čistší vodě v návazném recipientu. Ze zdiměřických rybníků byly 2.4.2019 odebrány vzorky vody, které byly odeslány do laboratoře v Říčanech. Po cca 14 dnech odebereme vzorky vody ze zdiměřických rybníků, z jesenického potoka pod čov Jesenice a z jesenického potoka nad čov Jesenice a necháme provést analýzu všech vzorků. Porovnáním všech hodnot budeme následně moci učinit nějaký závěr. Současně jsme vyzvali pana ředitele 1.SčV k podání vysvětlení k podnětu, který dnes ráno pan Zápotocký zveřejnil na Facebooku.

Budu Vás následně informovat o dalším postupu.

S pozdravem Ing. Pavel Smutný, starosta

 

 


Diskuse ke článku // přidejte svůj názor

Patička stránky

Dnes je 27. červen 2019
Svátek má Ladislav

Kalendář akcí // na červen

Nejbližší připravovaná akce

Cvičení pro seniory

27. červen 2019 // SPORT

Mobilní rozhlas // registrace