Hlavní nabídka

Obsah stránky

Informace pro zájemce o členství ve volební komisi

Město Jesenice hledá zájemce o činnost v okrskových volebních komisích do 6 volebních místností města Jesenice pro volby do zastupitelstva města Jesenice a do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 5. a 6. října 2018 (případné druhé kolo voleb 12. a 13. října 2018).

Budeme velice rádi, pokud nám pomohou u voleb členové komisí z minulých let a vítáme i nové zájemce. Předchozí zkušenost s volbami a činností v komisi, ani trvalý pobyt v Jesenici nejsou nutné. Každá volební strana, jejíž kandidátní listina pro volby byla zaregistrována, může delegovat 1 člena a 1 náhradníka do OVK. Není-li takto dosaženo minimální počtu členů OVK, jmenuje starostka města členy na neobsazená místa. Zájemci o členství ve volební komisi se mohou hlásit do 5.9.2018 Povinností člena OVK je zúčastnit se 1. zasedání OVK!!!

Termín 1. zasedání OVK (pro město Jesenice) je 12. 9. 2018 v 16:30 hod. pro okrsky č. 1-6, místem konání je Městský úřad Jesenice, Budějovická 303, 252 42 Jesenice, 1.patro, obřadní síň.

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:

Předseda 2 100 Kč

Zapisovatel 2 000 Kč

Člen 1 300 Kč Členovi OVK, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě výše uvedené odměny paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43 Kč/hod., nejvýše však 340 Kč/den.

V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil, městský úřad celkovou výši odměny v souladu s příslušnou vyhláškou poměrně krátí, a to podle evidence o účasti na jednáních OVK.

Kontaktní osoba pro okrskové volební komise: Alena Malinská, tel. 241 021 731, volby@mujesenice.cz

Patička stránky

Dnes je 25. březen 2019
Svátek má Marián

Kalendář akcí // na březen

Nejbližší připravovaná akce

Tai-chi

25. březen 2019 // SPORT

Mobilní rozhlas // registrace