Hlavní nabídka

Obsah stránky

CZECH POINT

Czech POINT je v provozu na Městském úřadu Jesenice od 01.02.2008 a postupně se rozšiřuje o další agendy.
  Ověřené výpisy jsou vydávány na pracovišti Czech POINT Městského úřadu Jesenice v přízemí v kanceláři č. 1.2. příp. 1.3., odboru občanských záležitostí v úřední dny:
  v pondělí od 8:00 - 12:00 hod  a  13:00 - 17:30 hod
  ve středu od 8:00 - 12:00 hod. a 13:00 - 17:30 hod.
  Mimo úřední dny pouze po předchozí telefonické domluvě
- tel. 241 021 744


  K 1.1.2016 je možné požádat o vydání ověřeného výpisu z těchto registrů:
• katastru nemovitostí včetně snímku katastrální mapy
• veřejných rejstříků (obchodního, spolkového, nadačního, rejstříku ústavů, sdružení vlastníků jednotek, obecně prospěšných společností)
• živnostenského rejstříku
• rejstříku trestů fyzických i právnických osob
• bodového hodnocení řidiče z centrálního registru řidičů
 • seznamu kvalifikovaných dodavatelů z IS o veřejných zakázkách
• insolvenčního rejstříku
  a dále je možné prostřednictvím systému Czech POINT spravovat některé agendy v registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH a v registru živnostenského podnikání.

V souvislosti se zavedením datových schránek a základních registrů fungují tyto agendy:
• konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby a obráceně
 • výpisy z ROB a ROS
• žádost o zřízení datové schránky
• oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
• autorizovaná konverze dokumentu z listinné nebo elektronické podoby na žádost
• Přidání pověřené osoby k přístupu do DS
• Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
• Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím OVM
• Oznámení o změně adresy nebo příjmení osob s přístupem do DS
• Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
• Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
• Žádost, aby DS plnila/neplnila funkci OVM
• Povolení nebo zrušení vzájemného dodávání dokumentů mezi fyzickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami prostřednictvím datových schránek


Žadatelé obdrží požadovaný výpis, který je veřejnou listinou, na počkání po zaplacení zákonem stanoveného poplatku.
 Výpisy jsou zpoplatněny částkou 100 Kč za první stranu a  50 Kč za každou další stranu výpisu, konverze dokumentů 30 Kč za stránku.
  Další agendy jsou zpoplatněny podle sazebníků poskytovatelů.

Patička stránky

Dnes je 13. prosinec 2017
Svátek má Lucie
Starostka města Jesenice
Mgr. Radka Vladyková
Kalendář akcí // na prosinec

Nejbližší připravovaná akce

Sváteční slovo na Štědrý den v kapli sv.Prokopa

24. prosinec 2017 // KULTURA

Podněty občanů // ZmapujTo

ZmapujTo.cz

Mobilní aplikace a web www.ZmapujTo.cz
Vám přináší nástroj pro nahlášení problémů
ve Vašem okolí či podnětů na zlepšení.

Nové hlášení