Hlavní nabídka

Obsah stránky

CZECH POINT

Czech POINT je v provozu na Městském úřadu Jesenice od 01.02.2008 a postupně se rozšiřuje o další agendy.
  Ověřené výpisy jsou vydávány na pracovišti Czech POINT Městského úřadu Jesenice v přízemí v kanceláři č. 1.2. příp. 1.3., odboru občanských záležitostí v úřední dny:
  v pondělí od 8:00 - 12:00 hod  a  13:00 - 17:30 hod
  ve středu od 8:00 - 12:00 hod. a 13:00 - 17:30 hod.
  Mimo úřední dny pouze po předchozí telefonické domluvě
- tel. 241 021 744


  K 1.1.2016 je možné požádat o vydání ověřeného výpisu z těchto registrů:
• katastru nemovitostí včetně snímku katastrální mapy
• veřejných rejstříků (obchodního, spolkového, nadačního, rejstříku ústavů, sdružení vlastníků jednotek, obecně prospěšných společností)
• živnostenského rejstříku
• rejstříku trestů fyzických i právnických osob
• bodového hodnocení řidiče z centrálního registru řidičů
 • seznamu kvalifikovaných dodavatelů z IS o veřejných zakázkách
• insolvenčního rejstříku
  a dále je možné prostřednictvím systému Czech POINT spravovat některé agendy v registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH a v registru živnostenského podnikání.

V souvislosti se zavedením datových schránek a základních registrů fungují tyto agendy:
• konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby a obráceně
 • výpisy z ROB a ROS
• žádost o zřízení datové schránky
• oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
• autorizovaná konverze dokumentu z listinné nebo elektronické podoby na žádost
• Přidání pověřené osoby k přístupu do DS
• Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
• Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím OVM
• Oznámení o změně adresy nebo příjmení osob s přístupem do DS
• Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
• Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
• Žádost, aby DS plnila/neplnila funkci OVM
• Povolení nebo zrušení vzájemného dodávání dokumentů mezi fyzickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami prostřednictvím datových schránek


Žadatelé obdrží požadovaný výpis, který je veřejnou listinou, na počkání po zaplacení zákonem stanoveného poplatku.
 Výpisy jsou zpoplatněny částkou 100 Kč za první stranu a  50 Kč za každou další stranu výpisu, konverze dokumentů 30 Kč za stránku.
  Další agendy jsou zpoplatněny podle sazebníků poskytovatelů.

Patička stránky

Dnes je 22. září 2019
Svátek má Darina

Kalendář akcí // na září

Nejbližší připravovaná akce

Princezna Koloběžka

22. září 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace