Hlavní nabídka

Obsah stránky

Dne 26.9.2017 dorazila dokumentace pro územní rozhodnutí novostavby dálnice D3 v úseku mezi Pražským okruhem ( dálnice D0 ) a Václavicemi délky 25,2 km a novostavby silničního přivaděče k dálnici D3 od Benešova délky 5,8km.

Část dokumentace je v přiložených dokumetech, velkoobjemová data jsou k dispozici na Měú v sekretariátu.


 

D3

Název Typ
A Rozpiska pdf pdf
B_Rozpiska pdf pdf
C.1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ pdf pdf
C.2.1 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES pdf pdf
C.2.2.1_Přehledná_situace_úsek_0301_km_4.008-13.522 pdf pdf
C.2.2.2_Přehledná_situace_úsek_0302_km_13.522-17.908 pdf pdf
C.2.2.3_Přehledná_situace_úsek_0303_km_17.908-29.200 pdf pdf
C.2.2.4_Přehledná_situace_Přivaděč_Benešov pdf pdf
C.3.1_Koordinační_situace_km_4.0-5.8 pdf pdf
C.3.10_Přeložka_silnice_II-106_v_km_17.7 pdf pdf
C.3.2_Koordinační_situace_km_5.8-9.9_Jircany-Liber pdf pdf
C.3.3_Koordinační_situace_km_9.9-14.0_Liber-Jilove pdf pdf
C.3.4_Koordinační_situace_km_14.0-17.9_Jilove-Hosteradice pdf pdf
C.3.5_Koordinační_situace_km_17.9-21.1_Hosteradice-Maskovice pdf pdf
C.3.6_Koordinační_situace_km_21.1-24.8_Maskovice-Dunavice pdf pdf
C.3.7_Koordinační_situace_km_24.8-28.5_odpocivka Dunavice pdf pdf
C.3.8_Koordinační_situace_km_28.5-29.2_Benešov_0.0-2.5 pdf pdf
C.3.9_Přivaděč_Benešov_2.5-5.8 pdf pdf
C2_00_seznam_priloh pdf pdf
C2_ROZPISKA_desky pdf pdf
C3_ROZPISKA_desky pdf pdf
C3_seznam_priloh pdf pdf
D.1.1.0_rozpiska_desky pdf pdf
D.1.1.0_seznam_příloh pdf pdf
D.1.1.1_Vzorové_řezy_Hlavní_trasa_D3 pdf pdf
D.1.1.2_Vzorové_řezy_Hlavní_trasa_D3_ve_skalním_zářezu pdf pdf
D.1.1.3_Vzorové_řezy_Hlavní_trasa_D3_zemní_val_s_lavičkou pdf pdf
D.1.1.4_Vzorové_řezy_SO_303-104_Přivaděč_Benešov pdf pdf
D.1.1.5_Vzorové_řezy_Křižovatkové_větve_MUK pdf pdf
D.1.1.6_Vzorové_řezy_Silnice_kategorie_S7.5 pdf pdf
D.1.1.7_Vzorové_řezy_Okružní_křižovatka pdf pdf
D.1.2.0_rozpiska pdf pdf
D.1.2.00_seznam_priloh pdf pdf
D.1.2.1_Podélný profil_Hlavní trasa_D3 Praha-Václavice_km 4.0-29.2 pdf pdf
D.1.2.10_301-117_118_Podélný_profil_komunikace_u_mostu_Záhořany pdf pdf
D.1.2.2_303-104_Podélný profil_přivaděč Benešov pdf pdf
D.1.2.3_301-101_Podélný_profil_Hlavní_trasa_větev_2_v_ZÚ pdf pdf
D.1.2.4_301-110_Podélný_profil_Větev_3_MUK_D0sD3 pdf pdf
D.1.2.5_301-110_Podélný_profil_Větev_4_MUK_D0sD3 pdf pdf
D.1.2.6_301-141_142_Podélný_profil_Příjezd_k_ret_nádržím v km 8_4__10_5 pdf pdf
D.1.2.7_301-115_Podélný_profil_Služební_sjezd_nájezd_v_km_6_1 pdf pdf
D.1.2.8_301-120_Podélný_profil_Přeložka_MK_v_km_7_7 pdf pdf
D.1.2.9_301-111_112_Podélný_profil_MUK_Psáry_v_km_8_1 pdf pdf
D.1.2.9_301-111_112_Podélný_profil_MUK_Psáry_v_km_8_1 pdf pdf
Důvodová zpráva starostky města Jesenice pdf pdf
Kartogram intenzit D3 k roku 2050 celek pdf pdf
Kartogram intenzit D3 k roku 2050 detaily pdf pdf
Kartogram intenzit D3 X D0 pdf pdf
Kartogram intenzit MUK - D0 exit 3. pdf pdf
Kartogram intenzit Muk Chlistov pdf pdf
Kartogram intenzit MUK Jílové pdf pdf
Kartogram intenzit MUK Václavice pdf pdf
Návrh usnesení I. Řehulkové z 26.10.2017 pdf pdf
Posouzení MUK D3xD0 pdf pdf
Posouzeni stoupacich pruhu na D3 pdf pdf
průvodní zpráva pdf pdf
Průvodní zpráva příloha č.1 pdf pdf
průvodní zpráva příloha č.3 pdf pdf
Prognoza_dopravy_D3 a přivaděče k roku 2050 pdf pdf
Protinávrh usnesení zastupitelky I. Řehulkové do ZM – Dálnice D3 pdf pdf
Pruvodni dopis pdf pdf
Pruvodni_zprava_pril č 1_Seznam objektu pdf pdf
Pruvodni_zprava_pril č 3_Zaprac podm Souhl závaz stano MŽP pdf pdf
Souhrnna tech zprava pdf pdf
Souhrnna tech zprava_pril_vzdalenosti krizovatek na D3 - schema pdf pdf
Souhrnna tech zprava_pril_vzdalenosti krizovatek na D3 - tabulka pdf pdf
Souhrnna tech zprava_pril_vzdalenosti odpočívky Dunávice od křizovatek pdf pdf
Souhrnna tech zprava_pril_Zajištění rozhledu ve směrovém oblouku pdf pdf
Vyjádření k podnětu přezkumu prodloužení stanoviska EIA D3 – Středočeská část. pdf pdf

Patička stránky

Dnes je 22. září 2019
Svátek má Darina

Kalendář akcí // na září

Nejbližší připravovaná akce

Princezna Koloběžka

22. září 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace