Hlavní nabídka

Obsah stránky

DOTACE - POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Město Jesenice vyhlašuje dotační Programy pro jednotlivá dotační období, a to:

  • zveřejněním Programu na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti. Program se zveřejňuje nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.
  • zveřejněním výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace na základě Programu a jeho příloh (vzor žádosti, vzor veřejnoprávní smlouvy) na oficiálních webových stránkách města Jesenice
  • zveřejněním výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace na základě Programu v periodiku Jesenický kurýr

Detailní podmínky poskytování dotací obsahují Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Jesenice, které stanoví pravidla pro poskytování dotací za účelem podpory aktivit sloužících k rozvoji spolkového, společenského a kulturního života, vzdělávání, ale i sociální péče, podpoře sportu a dalších oblastí rozvoje potřeb občanů města Jesenice.

Dotace pro rok 2020

Název Typ
01 - Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Jesenice pdf pdf
02 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Jesenice 2020 pdf pdf
02 -01- Vzor žádosti o poskytnutí dotace docx docx
02 -02- Vzor vyúčtováni dotace docx docx
02 -03- Vzor Veřejnoprávní smlouvy pdf pdf

Patička stránky

Dnes je 21. říjen 2019
Svátek má Brigita

Kalendář akcí // na říjen

Nejbližší připravovaná akce

Duchovní slovo v kapli sv.Prokopa 27.10.2019

27. říjen 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace