Hlavní nabídka

Obsah stránky

Finanční odbor                            

Odbor zabezpečuje financování všech aktivit města Jesenice a MÚ, vede účetnictví města. Je správcem Sociálního fondu města a podpory vybraných aktivit občanů a institucí z rozpočtu města Jesenice.Odbor stanovuje finanční strategii města, koordinuje finanční a jiné aktivity a zajišťuje rovnováhu ve zdrojích a potřebách města.  

Odbor spravuje a vymáhá (zajišťuje vymáhání) pohledávek ze samostatné a přenesené působnosti města, pokud tato činnost není svěřena konkrétnímu odboru úřadu. Provádí pravidelnou dokladovou inventarizaci pohledávek. Provádí finanční exekuce evidovaných pohledávek v přenesené působnosti města dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Zajišťuje předání pohledávek vnějšímu subjektu příslušnému k vymáhání pohledávek města na základě uzavřené smlouvy, pokud tímto předáváním není přímo pověřen jiný odboru úřadu.   Zpracovává a předkládá příslušným orgánům města zdůvodněné návrhy na odpisy pohledávek. 

Na úseku místního poplatku jako správce daně podle zákona č. 280/2010 Sb., daňový řád, v platném znění, podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, a podle příslušných obecně závazných vyhlášek města, vykonává přenesenou působnost úřadu.

Dále v území pověřeného obecního úřadu vydává rybářské lístky a zabezpečuje agendu evidence ztrát a nálezů podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

 

FINANČNÍ ODBOR                                                                                  uctarna@mujesenice.cz

vedoucí odboru

Ing. Pavla Klapalová

226 805 950

pavla.klapalova@mujesenice.cz

účetní

Eva Brabcová

241 021 722

  eva.brabcova@mujesenice.cz

účetní

Ing. Iveta Divišová

241 021 722

  iveta.divisova@mujesenice.cz

účetní

Helena Voltrová

241 021 720

  helena.voltrova@mujesenice.cz

místní poplatky, ztráty a nálezy, rybářské lístky

Lucie Šťástková

241 021 733

 lucie.stastkova@mujesenice.cz

Patička stránky

Dnes je 21. říjen 2019
Svátek má Brigita

Kalendář akcí // na říjen

Nejbližší připravovaná akce

Duchovní slovo v kapli sv.Prokopa 27.10.2019

27. říjen 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace