Hlavní nabídka

Obsah stránky

Hlavním cílem generelu je vyhodnocení technického stavu na vodovodní kanalizační síti v oblasti Jesenicka a stanovení souboru opatření na vodovodní a kanalizační síti v souladu s platnými právními předpisy a normami. Tento soubor opatření zajistí koncepční odvedení odpadních vod na území obcí v rozsahu a platnosti Územního plánu.

Opatření jsou současně navržena tak, aby umožnila jednoduché a spolehlivé provozování kanalizační sítě s předepsanou spolehlivostí a po napojení rozvojových ploch nezhoršovala kvalitu vody v recipientech. Zároveň byla posouzena kapacita vodovodní a kanalizační sítě pro současnost i pro výhledový nárůst počtu obyvatel.

Pro vodovod: V rámci práce byla realizována monitorovací kampaň pro kalibraci modelu, stanovení distribuce případných úniků, změření nerovnoměrností odběrů a vyhodnocení stavu vodovodní sítě.

Pro kanalizaci: V rámci generelu byl zpracován matematický model kanalizační sítě pro stávající i výhledový stav, umožňuje posouzení spolehlivosti systému odkanalizování srážkoodtokovým modelem s nestacionárním výpočtem proudění.

  • Vyhodnocení stávajícího stavu VaK sítě
  • Návrh jednoduchých a složitějších koncepčních opatření na VaK sítí
  • Výhledový stav VaK sítě
  • Matematický model sítí VaK

Díky zpracovaným matematickým modelům pro sítě VaK je město schopno reagovat na možné budoucí zatížení sítí VaK rozvojem (developery) či sousedními obcemi (Psáry, Herink, Dobřejovice, Sulice aj.), které jsou závislé na sítích VaK Jesenice. Do modelu se načtou budoucí vstupní data konkrétního projektu, jehož výstupem bude možnost ne/realizace dáného záměru, případně stanovení podmínek, za kterých je možné záměr realizovat (výstavba nové ATS, větší dimenze kanalizace, PČSOV aj.).

Generel VaK

Název Typ
A1_souhrnna_zprava pdf pdf
A1_Souhrnná zpráva pdf pdf
A2_monitorovaci_kampan_ve_stokove_siti pdf pdf
A3_ Kalibrační zpráva pdf pdf
A3_kalibrace_verifikace pdf pdf
B_1_2_ Přehledná situace tlakových pásem pdf pdf
B_1_5_Opatreni pdf pdf
B-2-1_prehledna_situace_kanalizace pdf pdf
B-2-2_prehledna_hydrotechnicka_situace pdf pdf
B-2-2-1_hydrotechnicka_situace_jesenice pdf pdf
B-2-2-2_hydrotechnicka_situace_zdimerice pdf pdf
B-2-2-3_hydrotechnicka_situace_pruhonice pdf pdf
B-2-2-4_hydrotechnicka_situace_osnice pdf pdf
B-2-2-5_hydrotechnicka_situace_horni_jircany pdf pdf
B-2-3_prehledna_situace_opatreni_na_kanalizacni_siti pdf pdf
C_TechnickoEkonomickéVyhodnocení pdf pdf

Patička stránky

Dnes je 21. říjen 2019
Svátek má Brigita

Kalendář akcí // na říjen

Nejbližší připravovaná akce

Duchovní slovo v kapli sv.Prokopa 27.10.2019

27. říjen 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace