Hlavní nabídka

Obsah stránky

Knihovna

Veřejná knihovna je chápána jako místní informační středisko, určené k poskytování služeb na základě rovného přístupu pro všechny, bez ohledu na věk, rasový původ, pohlaví, víru, národnost, jazyk nebo sociální postavení.

Občanské centrum s knihovnou naleznete v centru Jesenice nedaleko od pošty, hned vedle bankomatu České spořitelny a v těsném sousedství lékárny Cedr na ulici Budějovické 59.

zřizovatel: Město Jesenice, Budějovická 303, 252 42 Jesenice

PROVOZNÍ DOBA OBČANSKÉHO CENTRA

Pondělí 10:00 – 18:00

Úterý 08:00 – 18:00

Středa 08:00 – 18:00

Čtvrtek 10:00 – 18:00

Pátek 10:00 – 18:00

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY

Pondělí XXX

Úterý 10:00 - 18:00

Středa 10:00 - 18:00

Čtvrtek 10:00 - 18:00

Pátek XXX

Knihy je možné zapůjčit i vrátit v otevírací době občanského centra


 
Přístup do knihovního kalagou on-line: https://jesenice-katalog.koha-system.cz/vufind/

 

tel. 241 021 747
 
knihovnice: Václava Dvořáková vaclava.dvorakova@mujesenice.cz

 

Poslání veřejné knihovny

• vytváření a posilování čtenářských návyků od raného dětství;

• podpora samostatného sebevzdělávání i všech stupňů školského vzdělávání;

• poskytování příležitosti pro osobní tvůrčí rozvoj;

• povzbuzování imaginace a kreativity dětí a mládeže;

• podpora uvědomělého přístupu ke kulturnímu dědictví a k hodnotám umění a pokroku vědy;

• zajišťování přístupu ke všem kulturním formám prezentace reprodukčního umění;

• podpora dialogu mezi kulturami a kulturní rozmanitosti;

• podpora tradice lidové slovesnosti;

• zpřístupňování všech druhů obecních informací;

• poskytování informačních služeb místním podnikům, sdružením a zájmovým skupinám;

• podpora rozvoje informační a počítačové gramotnosti;

• podpora a podíl na všech akcích a programech zabývajících se odstraňováním negramotnosti, resp. - je-li to třeba - podněcování takových aktivit.

 

 

 

 

KNIHOVNA

Název Typ
Knihovní řád Městské knihovny Jesenice pdf pdf
Zřizovací listina Městské knihovny Jesenice pdf pdf

Patička stránky

Dnes je 21. říjen 2019
Svátek má Brigita

Kalendář akcí // na říjen

Nejbližší připravovaná akce

Duchovní slovo v kapli sv.Prokopa 27.10.2019

27. říjen 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace