Hlavní nabídka

Obsah stránky

Knihovna

Veřejná knihovna je chápána jako místní informační středisko, určené k poskytování služeb na základě rovného přístupu pro všechny, bez ohledu na věk, rasový původ, pohlaví, víru, národnost, jazyk nebo sociální postavení.

úterý
 08:00 - 12:00
 13:00 - 17:00
 
středa
 08:00 - 12:00
 13:00 - 18:00
 
čtvrtek
 08:00 - 11:00
 13:00 - 15:00
 
 

Přístup do knihovního kalagou on-line: https://jesenice-katalog.koha-system.cz/vufind/

 

Adresa:

Městský úřad Jesenice, Budějovická 303, 252 42 Jesenice - přízemí
 
tel. 241 021 747
 
knihovnice: Václava Dvořáková vaclava.dvorakova@mujesenice.cz

 

Poslání veřejné knihovny

• vytváření a posilování čtenářských návyků od raného dětství;

• podpora samostatného sebevzdělávání i všech stupňů školského vzdělávání;

• poskytování příležitosti pro osobní tvůrčí rozvoj;

• povzbuzování imaginace a kreativity dětí a mládeže;

• podpora uvědomělého přístupu ke kulturnímu dědictví a k hodnotám umění a pokroku vědy;

• zajišťování přístupu ke všem kulturním formám prezentace reprodukčního umění;

• podpora dialogu mezi kulturami a kulturní rozmanitosti;

• podpora tradice lidové slovesnosti;

• zpřístupňování všech druhů obecních informací;

• poskytování informačních služeb místním podnikům, sdružením a zájmovým skupinám;

• podpora rozvoje informační a počítačové gramotnosti;

• podpora a podíl na všech akcích a programech zabývajících se odstraňováním negramotnosti, resp. - je-li to třeba - podněcování takových aktivit.

 

 

 

 

KNIHOVNA

Název Typ
Zřizovací listina Městské knihovny Jesenice pdf pdf
Knihovní řád Městské knihovny Jesenice pdf pdf

Patička stránky

Dnes je 10. prosinec 2018
Svátek má Julie

Kalendář akcí // na prosinec

Nejbližší připravovaná akce

Vánoční sen Radim Schwab a Kateřina Brožová

11. prosinec 2018 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace