Hlavní nabídka

Obsah stránky

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENICE

HODINY PRO VEŘEJNOST
 

Městský úřad Jesenice

pondělí

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

17:30

úterý

 

x

 

x

 

x

 

x

středa

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

17:30

čtvrtek

 

x

 

x

 

x

 

x

pátek

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokladna a podatelna             E-mail: podatelna@mujesenice.cz

pondělí

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

18:00

úterý

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

15:00

středa

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

18:00

čtvrtek

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

15:00

pátek

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Informační kancelář Jesenice     tel.: 720 951 250

pondělí

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

18:00

úterý

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

15:30

středa

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

18:00

čtvrtek

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

15:30

pátek

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

14:30

 

 

 

 

 

 

 

  

Městská knihovna Jesenice

pondělí

 

x

 

x

 

x

 

x

úterý

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

17:00

středa

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

18:00

čtvrtek

 

08:00

-

11:00

 

13:00

-

15:00

pátek

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Václav Jakoubek
Tel: 725 723 424
e-mail: poverenec@mujesenice.cz

 

KONTAKTY MĚSTSKÉHO ÚŘADU JESENICE
 

  VEDENÍ MĚSTA JESENICE

 starosta

Ing. Smutný

Pavel

241 021 710

602 684 818

111

pavel.smutny@mujesenice.cz

místostarostka

Ing. arch. Řehulková

Iva

241 021 719

607 088 246

119

iva.rehulkova@mujesenice.cz

místostarosta

Kuruc

Martin

241 021 714

702 194 555

114

martin.kuruc@mujesenice.cz

tajemnice úřadu Mgr. Haubertová, MPA Hana

226 805 955

601 531 993

155

hana.haubertova@mujesenice.cz

 

 

 

 

 

 

  ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ 

vedoucí odboru

Ing. Přetrdílová

Lucie

241 021 715

725 510 913

115 lucie.pretrdilova@mujesenice.cz

právník úřadu

 

 

 

 

@mujesenice.cz

sekretariát – kancelář úřadu

 

 

241 021 710

725 510 913

110

 

referentka personalistiky a školství

Bc. Böhm

Martina

241 021 716

720 980 133

116

martina.bohm@mujesenice.cz

pokladna a podatelna

Galambicová

Aneta

241 021 749

149

aneta.galambicova@mujesenice.cz

pokladna a podatelna

Janovská

Eliška

241 021 749

149

eliska.janovska@mujesenice.cz

  ODDĚLENÍ KULTURY A PREZENTACE

vedoucí oddělení

Chmelařová

Jitka

226 805 937

775 775 980

137

jitka.chmelarova@mujesenice.cz

referentka kultury Gažovská Marína 226 805 937 137 marina.gazovska@mujesenice.cz

referent infocentra 

Holá 

Marta 

720 951 250

 

marta.hola@mujesenice.cz 

           

  ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

vedoucí odobru - silniční správní úřad

Ing. Fischer

Pavel

226 805 924

702 208 098

124

pavel.fischer@mujesenice.cz

referent životního prostředí a péče o městskou zeleň

Bc. Kolín

Martin

226 805 958

158

martin.kolin@mujesenice.cz

referent odpadového hospodářství

Crhová

Betty

241 021 733

724 368 353

133

betty.crhova@mujesenice.cz

referent správy, údržby a investic

 

 

 

 

@mujesenice.cz

  ODDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY 

vedoucí úseku hospodářské správy

Ing. Kodetová

Monika

241 021 748

725 730 706

148

monika.kodetova@mujesenice.cz

správce budov

Kadlec

Jan

736 213 190

 

 

úklid

Klimptová Cirkovská

Eva

 

 

 

úklid

Kavinová

Ivana

 

 

 

vedoucí úseku pracovní čety

Svoboda 

Jan 

775 775 979

 

jan.svoboda@mujesenice.cz

 

 

 

 

 

 

  ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC

vedoucí odboru

Ing. Dupalová

Marcela

226 805 938

720 980 135

138

marcela.dupalova@mujesenice.cz

referent investic –

 

 

 

607 088 245

 

 

referent plánování a rozvoje

Cvachovec

Patrik

226 805 953

153

patrik.cvachovec@mujesenice.cz

referentka veřejných zakázek

Maškarová

Anna

226 805 951

151

anna.maskarova@mujesenice.cz

referentka správy majetku

Bc. Brunhoferová

Petra

226 805 960

160

petra.brunhoferova@mujesenice.cz

referentka správy majetku

Svobodová

Olga

226 021 730

 

olga.svobodova@mujesenice.cz

referentka správy majetku

Sýkorová

Dana

226 805 952

152

dana.sykorova@mujesenice.cz

 

 

 

   

 

referentka správy majetku

Hajduchová

Marie

241 021 721

121

marie.hajduchova@mujesenice.cz

 

 

 

 

 

 

  FINANČNÍ ODBOR

vedoucí odboru

Ing. Klapalová 

Pavla

226 805 950

777 125 749

150

pavla.klapalova@mujesenice.cz

účetní

Brabcová

Eva

241 021 722

122

eva.brabcova@mujesenice.cz

účetní

Voltrová

Helena

241 021 720

120

helena.voltrova@mujesenice.cz 

poplatky, ztráty a nálezy, rybářské lístky

Šťástková

Lucie

241 021 733

133

lucie.stastkova@mujesenice.cz 

účetní

Ing. Divišová

Iveta

241 021 736

136

iveta.divisova@mujesenice.cz

  ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

  vedoucí odboru   

Rousová

Hana

241 021 741

141

hana.rousova@mujesenice.cz

evidence obyvatel, Czechpoint

Paukertová

Petra

241 021 744

144

petra.paukertova@mujesenice.cz

evidence obyvatel, Czechpoint

Heralová Zuzana 241 021 718

118

zuzana.heralova@mujesenice.cz

přestupková agenda, volby

Malinská

Alena

241 021 731

131

alena.malinska@mujesenice.cz

přestupková agenda

Palusková 

Kateřina

226 805 925

125

katerina.paluskova@mujesenice.cz

sociální pracovnice

Červenková

Jarmila

241 021 723

702 208 133

123

jarmila.cervenkova@mujesenice.cz

 

 

 

 

 

 

  STAVEBNÍ ÚŘAD

  vedoucí odboru

Ing. Hašek

Jan

241 021 713

725 802 811

203

jan.hasek@mujesenice.cz

administrativa

Kollinová Petra 241 021 728 206 petra.kollinova@mujesenice.cz

referentka k.ú. Psáry, Dolní Jirčany

Ing. Olivová 

Veronika 

241 021 734

204

veronika.olivova@mujesenice.cz

referent k.ú. Březová a Oleško u Zvole   

Koráb

Oldřich

241 021 735

127

oldrich.korab@mujesenice.cz

referentka k.ú. Ohrobec          

Ing. Pouchlá

Kamila

241 021 743

143

kamila.pouchla@mujesenice.cz

referentka, k.ú. Jesenice, Horní Jirčany 

Tůmová

Olga

241 021 745

145

olga.tumova@mujesenice.cz

referentka k.ú. Jesenice, Horní Jirčany 

Tintěrová

Lea

226 805 954

154

lea.tinterova@mujesenice.cz

referent k.ú. Zvole u Prahy              

Wohlmuth

Oskar

241 021 739

202

oskar.wohlmuth@mujesenice.cz

referent,  k.ú. Zdiměřice, Osnice

Vitouš

Vojtěch

241 021 736

129

vojtech.vitous@mujesenice.cz

referentka k.ú. Psáry, Dolní Jirčany

Vojanová

Milada

226 805 935

135

milada.vojanova@mujesenice.cz

referentka k.ú. Vestec

Dukátová

Ivana

226 805 928

128

ivana.dukatova@mujesenice.cz

referentka

Pažoutová

Kateřina

226 805 926

126

katerina.pazoutova@mujesenice.cz

 

 

 

 

 

 

  MĚSTSKÁ KNIHOVNA JESENICE

knihovnice

Dvořáková

Václava

241 021 747

147

vaclava.dvorakova@mujesenice.cz

 

 

 

 

 

 

  MĚSTSKÁ POLICIE JESENICE

 vedoucí strážník

Hykl

Jiří

775 775 978

 

jiri.hykl@mujesenice.cz

služebna

 

 

241 931 809

117

mestska.policie@mujesenice.cz

Patička stránky