Hlavní nabídka

Obsah stránky

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENICE

HODINY PRO VEŘEJNOST
 

Městský úřad Jesenice

pondělí

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

17:30

úterý

 

x

 

x

 

x

 

x

středa

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

17:30

čtvrtek

 

x

 

x

 

x

 

x

pátek

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokladna a podatelna             E-mail: podatelna@mujesenice.cz

pondělí

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

18:00

úterý

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

15:00

středa

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

18:00

čtvrtek

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

15:00

pátek

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Informační kancelář Jesenice     tel.: 720 951 250

pondělí

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

18:00

úterý

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

15:30

středa

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

18:00

čtvrtek

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

15:30

pátek

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

14:30

 

 

 

 

 

 

 

  

Městská knihovna Jesenice

pondělí

 

x

 

x

 

x

 

x

úterý

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

17:00

středa

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

18:00

čtvrtek

 

08:00

-

11:00

 

13:00

-

15:00

pátek

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Jana Krejčová
Tel: 241 021 715
e-mail: poverenec@mujesenice.cz

 

KONTAKTY MĚSTSKÉHO ÚŘADU JESENICE
 

  VEDENÍ MĚSTA

starosta

Ing.Smutný

Pavel

241 021 710

602 684 818

 

pavel.smutny@mujesenice.cz

místostarostka

Ing.arch. Řehulková

Iva

241 021 719

607 088 246

 

iva.rehulkova@mujesenice.cz

místostarosta

Kuruc

Martin

241 021 714

702 194 555

 

martin.kuruc@mujesenice.cz

tajemnice úřadu Mgr. Haubertová, MPA Hana

226 805 955

601 531 993

 

hana.haubertova@mujesenice.cz

 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ 

vedoucí odboru

Mgr. Krejčová

Jana 241 021 715 725 510 913 jana.krejcova@mujesenice.cz

pokladna a podatelna

Lihmová

Hana

241 021 749

 

hana.lihmova@mujesenice.cz

pokladna a podatelna

Vondráčková

Jana

241 021 749

 

jana.vondrackova@mujesenice.cz

ODDĚLENÍ SEKRETARIÁT STAROSTY A PERSONALISTIKY
referentka Ing. Přetrdílová Lucie                    241 021 710 725 510 913

lucie.pretrdilova@mujesenice.cz

referentka personalistiky 

Bc. Böhm

Martina

241 021 716

 

martina.bohm@mujesenice.cz

ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ A DOTACÍ 

referentka dotací

Vašíčková

Ivana

241 021 732

725 804 002

ivana.vasickova@mujesenice.cz

ODDĚLENÍ KULTURY A VZTAHŮ S VEŘEJNOSTÍ 

vedoucí oddělení

Chmelařová

Jitka

226 805 937

775 775 980

jitka.chmelarova@mujesenice.cz

kulturní referent Gažovská Marína 226 805 937   marina.gazovska@mujesenice.cz

referent infocentra 

Holá 

Marta 

 

720 951 250

marta.hola@mujesenice.cz 

referentka infocentra  Holečková  Blanka   720 951 250  
           

  ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY A ÚDRŽBY MĚSTA 

  ODDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY 

referentka

Ing. Kodetová

Monika

241 021 748

 

monika.kodetova@mujesenice.cz 

správce budov

Kadlec

Jan

 

736 213 190

 

úklid

Klimptová Cirkovská

Eva

 

 

 

úklid

Kavinová

Ivana

 

 

 

  ODDĚLENÍ ÚDRŽBY MĚSTA

vedoucí pracovní čety 

Svoboda 

Jan 

 

775 775 979

 

 

 

 

 

 

 

  FINANČNÍ ODBOR

  účetní 

Ing.Klapalová 

Pavla

226 805 950

 

pavla.klapalova@mujesenice.cz

účetní

Brabcová

Eva

241 021 722

 

eva.brabcova@mujesenice.cz

účetní

Hajduchová

Marie

241 021 721

 

marie.hajduchova@mujesenice.cz

účetní

Voltrová

Helena

241 021 720

 

helena.voltrova@mujesenice.cz 

 

 

 

 

 

 

  ODBOR SPRÁVY MAJETKU, INVESTIC A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

  vedoucí odboru

Ing. Hájek

Michael

226 805 938

 

michael.hajek@mujesenice.cz

   ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

referent životního prostředí, péče o městskou zeleň

Bc. Kolín

Martin

226 805 958

 

martin.kolin@mujesenice.cz

referentka odpadového hospodářství

Crhová Betty 241 021 733  

betty.crhova@mujesenice.cz

   ODDĚLENÍ SPRÁVY MAJETKU a SSÚ

referentka správy majetku, místní poplatky a rybářské lístky

Bc. Brunhoferová

Petra

241 021 746

 

petra.brunhoferova@mujesenice.cz

referentka správy majetku

Sýkorová 

Dana 

226 805 952

 

dana.sykorova@mujesenice.cz

referent - silniční správní úřad

Ing. Fischer

Pavel

226 805 924

 

pavel.fischer@mujesenice.cz

   ODDĚLENÍ INVESTIC A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

investiční technik

Haich

Libor

226 805 953

607 088 245

libor.haich@mujesenice.cz

referentka veřejných zakázek

Maškarová

Anna

226 805 951

 

anna.maskarova@mujesenice.cz

  ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

  vedoucí odboru   

Rousová

Hana

241 021 741

 

hana.rousova@mujesenice.cz

evidence obyvatel, Czechpoint

Paukertová

Petra

241 021 744

 

petra.paukertova@mujesenice.cz

evidence obyvatel, Czechpoint

Heralová Zuzana 241 021 718   zuzana.heralova@mujesenice.cz

 

přestupková agenda, volby

Malinská

Alena

241 021 731

 

alena.malinska@mujesenice.cz

referentka, přestupková agenda

Palusková 

Kateřina

226 805 925

 

katerina.paluskova@mujesenice.cz

sociální pracovnice

Červenková

Jarmila

241 021 723

702 208 133

jarmila.cervenkova@mujesenice.cz

knihovna

Dvořáková

Václava

241 021 747

 

vaclava.dvorakova@mujesenice.cz

  STAVEBNÍ ÚŘAD

  vedoucí odboru

Ing. Hašek

Jan

241 021 713

 

jan.hasek@mujesenice.cz

právník odboru

JUDr. Hrečín

Demeter

226 805 934

 

demeter.hrecin@mujesenice.cz

administrativa

Kollinová

Petra

241 021 728

 

petra.kollinova@mujesenice.cz

referentka k.ú. Psáry, Dolní Jirčany

Ing. Olivová 

Veronika 

241 021 734

 

veronika.olivova@mujesenice.cz

referent k.ú. Březová a Oleško u Zvole   

Koráb

Oldřich

241 021 735

 

oldrich.korab@mujesenice.cz

referentka k.ú. Ohrobec          

Ing. Pouchlá

Kamila

241 021 743

 

kamila.pouchla@mujesenice.cz

referentka, k.ú. Jesenice, Horní Jirčany 

Tůmová

Olga

241 021 745

 

olga.tumova@mujesenice.cz

referentka k.ú. Jesenice, Horní Jirčany 

Tintěrová

Lea

226 805 954

 

lea.tinterova@mujesenice.cz

referent k.ú. Zvole u Prahy              

Wohlmuth

Oskar

241 021 739

 

oskar.wohlmuth@mujesenice.cz

referent,  k.ú. Zdiměřice, Osnice       

Vitouš

Vojtěch

241 021 736

 

vojtech.vitous@mujesenice.cz

referentka k.ú. Psáry, Dolní Jirčany

Vojanová

Milada

226 805 935

 

milada.vojanova@mujesenice.cz

referentka k.ú. Vestec

Dukátová

Ivana

226 805 928

 

ivana.dukatova@mujesenice.cz

  MĚSTSKÁ POLICIE

  vedoucí strážník

Jiří Hykl

 

 

 

jiri.hykl@mujesenice.cz

služebna

 

 

241 931 809

775 775 978

mestska.policie@mujesenice.cz

Patička stránky