Hlavní nabídka

Obsah stránky

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENICE

HODINY PRO VEŘEJNOST
 

Městský úřad Jesenice

pondělí

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

17:30

úterý

 

x

 

x

 

x

 

x

středa

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

17:30

čtvrtek

 

x

 

x

 

x

 

x

pátek

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokladna a podatelna             E-mail: podatelna@mujesenice.cz

pondělí

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

18:00

úterý

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

15:00

středa

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

18:00

čtvrtek

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

15:00

pátek

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Informační kancelář Jesenice     tel.: 720 951 250

pondělí

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

18:00

úterý

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

15:30

středa

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

18:00

čtvrtek

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

15:30

pátek

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

14:30

 

 

 

 

 

 

 

  

Městská knihovna Jesenice

pondělí

 

x

 

x

 

x

 

x

úterý

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

17:00

středa

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

18:00

čtvrtek

 

08:00

-

11:00

 

13:00

-

15:00

pátek

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Václav Jakoubek
Tel: 725 723 424
e-mail: poverenec@mujesenice.cz

 

ADRESÁŘ - KONTAKTY

Fax: 241 021 712

 

VEDENÍ MĚSTA JESENICE

starosta

Ing. Pavel Smutný

241 021 710  

602 684 818

pavel.smutny@mujesenice.cz 

místostarostka

Ing. arch. Iva Řehulková

241 021 719

607 088 246

iva.rehulkova@mujesenice.c z

místostarosta

Martin Kuruc

241 021 714  

702 194 555

martin.kuruc@mujesenice.cz

Tajemnice úřadu

Mgr. Hana Haubertová, MPA

226 805 955  

601 531 993

hana.haubertova@mujesenice.cz

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

vedoucí odboru

Ing. Lucie Přetrdílová

241 021 715

725 510 913

lucie.pretrdilova@mujesenice.cz

sekretariát – kancelář úřadu

Ing. Michaela Stoklasová

241 021 710

michaela.stoklasova@mujesenice.cz

právník úřadu

 

 

 

referentka personalistiky a školství

Bc. Martina Böhm

241 021 716

720 980 133

martina.bohm@mujesenice.cz  

pokladna a podatelna

Monika Šálková

241 021 749

monika.salkova@mujesenice.cz

Oddělení kultury a prezentace

vedoucí oddělení

Jitka Chmelařová

226 805 937  

775 775 980

jitka.chmelarova@mujesenice.cz

referentka kultury

Aneta Galambicová

226 805 937

aneta.galambicova@mujesenice.cz

referentka kultury

Marína Gažovská

226 805 937

marina.gazovska@mujesenice.cz

referent infocentra

Marta Holá

720 951 250

marta.hola@mujesenice.cz

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

vedoucí odboru - silniční správní úřad

Ing. Pavel Fischer

226 805 924

702 208 098

pavel.fischer@mujesenice.cz  

referent životního prostředí

Bc. Martin Kolín

226 805 958

martin.kolin@mujesenice.cz  

referent odpadového hospodářství

Betty Crhová

241 021 733

724 368 353

betty.crhova@mujesenice.cz  

referent vzhledu obce a péče o městskou zeleň

Blanka Slancová, DiS.

241 021 732

blanka.slancova@mujesenice.cz                     

Oddělení hospodářské správy

vedoucí úseku hospodářské správy

Ing. Monika Kodetová

241 021 748  

725 730 706

monika.kodetova@mujesenice.cz

správce budov

Jan Kadlec

736 213 190

 

úklid

Eva Klimptová - Cirkovská

606 254 957

 

úklid

Ivana Kavinová

 

 

vedoucí úseku pracovní čety

Jan Svoboda

775 775 979

jan.svoboda@mujesenice.cz

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC

vedoucí odboru

Ing. Marcela Dupalová

226 805 938  

720 980 135

marcela.dupalova@mujesenice.cz

referent investic

 

 

 

referent investic a rozvoje

Patrik Cvachovec

226 805 953   

607 088 245

patrik.cvachovec@mujesenice.cz  

referentka veřejných zakázek

Anna Maškarová

226 805 951

anna.maskarova@mujesenice.cz

referentka správy majetku

Bc. Petra Brunhoferová

226 805 960

petra.brunhoferova@mujesenice.cz

referentka správy majetku

Olga Svobodová

241 021 730

olga.svobodova@mujesenice.cz  

referentka správy majetku

Dana Sýkorová

226 805 952

dana.sykorova@mujesenice.cz

referentka správy majetku

Marie Hajduchová

241 021 721

marie.hajduchova@mujesenice.cz

FINANČNÍ ODBOR

vedoucí odboru

Ing. Pavla Klapalová

226 805 950  

777 125 749

pavla.klapalova@mujesenice.cz

účetní

Eva Brabcová

241 021 722

eva.brabcova@mujesenice.cz

účetní

Helena Voltrová

241 021 720

helena.voltrova@mujesenice.cz

účetní

Ing. Iveta Divišová

241 021 736

iveta.divisova@mujesenice.cz

poplatky, ztráty a nálezy, rybářské lístky

Lucie Šťástková

241 021 733

  lucie.stastkova@mujesenice.cz

ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

vedoucí odboru

Hana Rousová

241 021 741

hana.rousova@mujesenice.cz

evidence obyvatel, Czechpoint

Petra Paukertová

241 021 744

petra.paukertova@mujesenice.cz

evidence obyvatel, Czechpoint

Zuzana Heralová

241 021 718

zuzana.heralova@mujesenice.cz

přestupková agenda, volby

Alena Malinská

241 021 731

alena.malinska@mujesenice.cz

přestupková agenda, volby

Kateřina Palusková

226 805 925

katerina.paluskova@mujesenice.cz

sociální pracovnice

Jarmila Červenková

241 021 723

702 208 133

jarmila.cervenkova@mujesenice.cz

STAVEBNÍ ÚŘAD

vedoucí odboru

Ing. Jan Hašek

241 021 713  

725 802 811

jan.hasek@mujesenice.cz

administrativa

Petra Kollinová

241 021 728

petra.kollinova@mujesenice.cz

referentka      k. ú. Psáry, Dolní Jirčany

Ing. Veronika Olivová

241 021 734

veronika.olivova@mujesenice.cz

referentka      k. ú. Ohrobec, Zvole u Prahy

Ing. Kamila Pouchlá

241 021 743

kamila.pouchla@mujesenice.cz

referentka      k. ú. Jesenice, Horní Jirčany

Olga Tůmová

241 021 745

olga.tumova@mujesenice.cz

referentka     k. ú. Jesenice, Horní Jirčany

Lea Tintěrová

226 805 954

lea.tinterova@mujesenice.cz

referent         k. ú. Zdiměřice, Osnice

Vojtěch Vitouš

241 021 736

vojtech.vitous@mujesenice.cz

referentka      k. ú. Psáry, Dolní Jirčany

Milada Vojanová

226 805 935

milada.vojanova@mujesenice.cz

referentka      k. ú. Vestec

Ivana Dukátová

226 805 928

ivana.dukatova@mujesenice.cz

referentka     k. ú. Březová a Oleško u Zvole

Kateřina Pažoutová

226 805 926

katerina.pazoutova@mujesenice.cz

TECHNICKÉ SLUŽBY JESENICE

jednatel společnosti

Radek Šrott

602 166 850

radek.srott@mujesenice.cz

vodohospodářská činnost

Ing. Jan Slanec

241 021 739

602 161 003

jan.slanec@mujesenice.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA JESENICE

knihovnice

Václava Dvořáková

241 021 747

vaclava.dvorakova@mujesenice.cz  

 

MĚSTSKÁ POLICIE JESENICE

vedoucí strážník

Jiří Hykl

775 775 978

jiri.hykl@mujesenice.cz  

služebna

 

241 931 809

mestska.policie@mujesenice.cz  

 

 

 

 

 

 

Patička stránky