Hlavní nabídka

Obsah stránky

Mateřská škola Kamarád

V listopadu 2012 byly dokončeny dvě nové školky pro celkem 109 dětí – v Jesenici pro 56 a ve Zdiměřicích pro 53 dětí.

Dne 01. 11. 2012 proběhla závěrečná prohlídka novostavby mateřské školy ve Vestecké ulici v Jesenici a následně ve dnech 05. a 06. 11. 2012 zápis dětí do nové příspěvkové organizace obce Jesenice pod názvem Mateřská škola KAMARÁD. 

V průběhu listopadu 2012 probíhaly ve Vestecké ulici ještě dokončovací práce – montáž nábytku a vybavení a dále především terénní úpravy, chodníky, parkovací stání a nový živičný povrch komunikace. V roce 2013 zbývá pouze osít zahradu školky trávou v jarních měsících, kdy bude provedena i výsadba stromů a instalace pískovišť včetně herních prvků. 

Dne 23. 11. 2012 proběhla závěrečná prohlídka stavby mateřské školy ve Zdiměřicích. Do té v prosinci 2012 nastoupilo 53 dětí. Předností Zdiměřické školky je rozsáhlá vzrostlá zahrada a dostatečné prostory pro zcela samostatnou ložnici či tělocvičnu a případné zájmové kroužky pro děti. Přestavba bývalého objektu Fit Zdiměřice trvala 40 dní s celkovými náklady cca 2 mil. Kč. Přestavba zahrnovala vnitřní úpravy – nové rozvody zdravotechniky, instalace nového sociálního zařízení, doplnění střešních oken, vybourání některých příček a naopak vyzdění několika příček nových. Vzhledem k požárním předpisům bylo nutné instalovat i požární venkovní únikové schodiště. V rámci objektu je vybudována i jedna bytová jednotka pro správce budovy či učitelky.

Děti nastoupily do Mateřské školy KAMARÁD, pobočky v Jesenici dne 26.11.2012 a do pobočky ve Zdiměřicích dne 10.12.2012.

MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMARÁD

 

Sídlo:

Vestecká 1300, 252 42 Jesenice

IČ:

215 51 391

Identifikátor:

691 004 650

IZO:

181 041 693

Bankovní spojení:

2843943399 / 0800, vedený u České spořitelny a.s.

Telefon:

246 083 320 

E-mail:

skolkajesenice@seznam.cz

http:

www.ms-kamarad.webnode.cz

Zřizovatel:

Město Jesenice

Právní forma:

Příspěvková organizace

Ředitelka školy:

Soňa Verknerová

Součásti školy:

Školní jídelna

Místo poskytovaných služeb:

Mateřská škola KAMARÁD - Jesenice

Adresa:

Vestecká 1300, 252 42 Jesenice

 

Telefon:

246 083 320

 

Mateřská škola KAMARÁD - Zdiměřice

 

Adresa:

Ke Kapli 188, 252 42 Jesenice

 

Telefon:

246 083 320

Počet tříd v MŠ

2 třídy v Jesenici - 56 dětí

 

2 třídy ve Zdiměřicích - 53 dětí

Počet dětí ve školním roce 2012/2013

109

Součásti školy:

Školní výdejna mateřské školy v Jesenici

Školní výdejna mateřské školy ve Zdiměřicích

 

 

Patička stránky