Hlavní nabídka

Obsah stránky

Mateřská škola V Úvoze

INFORMACE K ZÁPISU 2019/2020 ZDE

KRITERIA ZDE

 

 

Резултат с изображение за kindergarten icon

Informace

Do roku 1990 byla v Jesenici pouze jednotřídní mateřská škola. Od září roku 1990 byla otevřena mateřská škola pro dvě třídy. Po několika letech však bylo zjištěno, že kapacita je nedostačující a tak se přestavěla bývalá základní škola v Osnici také na další pracoviště mateřské školy Jesenice. V Osnici tak vznikly další dvě třídy, které byly v provozu od září 2004. Celková kapacita školek byla v tuto chvíli 90 dětí (52 v Jesenici, 38 v Osnici).

V lednu roku 2003 došlo ke sloučení se základní školou Jesenice do jednoho právního subjektu. 

V létě 2007 byla zrekonstruována celá budova MŠ v Jesenici a přistavěno II. patro. Od 8. října 2007 je toto nové patro otevřeno a školka má nyní dvě třídy v Osnici a tři třídy v Jesenici s celkovou kapacitou 120 dětí (82 v Jesenici, 38 v Osnici).

Ve školním roce 2009/2010 začala výstavba nového pavilónu MŠ v Jesenici, který byl spojen s budovou stávající a tvoří jeden objekt. Od září 2010 je kapacita mateřské školy Jesenice, Osnice celkem 206 dětí (6 tříd v Jesenici - 168 dětí, 2 třídy v Osnici 38 dětí) a řadí se k velkým mateřským školám i v celorepublikovém měřítku.

Od září 2010 byla mateřská škola součástí příspěvkové organizace Základní škola, Mateřská škola, Základní umělecká škola Jesenice, od 1.1.2016 je samostatnou příspěvkovou organizací.

Školné

Výše úplaty za předškolní vzdělávání (školného) na školní rok 2017/2018 je ředitelkou školy stanoveno dle níže uvedených právních předpisů na 409 Kč měsíčně. Školné se hradí do 15. dne v měsíci na účet číslo: 273002749/0300. Nezapomeňte uvést variabilní symbol, který jste obdrželi při přijetí dítěte do MŠ.

Školné neplatí rodiče dětí, které v daném školním roce plní povinnou předškolní docházku dle zákona 561/2004 Sb.

právní předpisy, jimiž se řídí stanovení výše školného v mateřské škole: § 123 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění

 

Kontakt

MATEŘSKÁ ŠKOLKA JESENICE, Okres Praha - západ

Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Wagenknechtová, ředitelka školy

Adresa: V Úvoze 344, 252 42 Jesenice,

Telefon: 241 932 108

Mobil: 774 752 080

E-mail: reditelka@msjesenice.cz

www.msjesenice.cz

 

Fakturační údaje:

MATEŘSKÁ ŠKOLA JESENICE, okres Praha - západ

  • Adresa: V Úvoze 344, 252 42 Jesenice
  • IČ: 04627997
  • Telefon: 241 932 108

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA - OSNICE

Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Wagenknechtová, ředitelka

Adresa: Školní 49 - Osnice, 252 42 Jesenice

Telefon: 241 932 157

Mobil: 774 752 080

E-mail: wagenknechtova@jesenickaskola.cz

 

Fakturační údaje:

MATEŘSKÁ ŠKOLA JESENICE

  • Adresa: V Úvoze 344, 252 42 Jesenice
  • IČ: 04627997
  • Telefon: 241 400 665

 

MŠ - třída Rybičky

Cedrová 1462 –  třída byla otevřena v listopadu 2018. Školné na rok 18/19 je 607 Kč.

 

Šárka Wagenknechtová

Patička stránky

Dnes je 21. říjen 2019
Svátek má Brigita

Kalendář akcí // na říjen

Nejbližší připravovaná akce

Duchovní slovo v kapli sv.Prokopa 27.10.2019

27. říjen 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace