Hlavní nabídka

Obsah stránky

Pořízení územního plánu nebo jeho změny

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 25.09.2018 schválilo Zadání nového územního plánu.

Nyní bude probíhat zadávací řízení na výběr architekta, který nejprve zhotoví návrh nového územního plánu. Návrh ÚP bude zveřejněn, poté proběhne tzv. Společné jednání a v následné lhůtě bude možné tento návrh připomínkovat.

Připravený návrh ÚP město Jesenice očekává v časovém horizontu 8 – 12 měsíců.

SCHVÁLENÍ ZADÁNÍ ÚP ZDE

ZADÁNÍ ÚP ZDE

Proces pořízení ÚP graficky

--------------------------------------------------------

V případě, že územní plán nevyhovuje vašim záměrům, můžete podat návrh na změnu územního plánu.

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny může podat občan obce, fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce, oprávněný investor ( vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury), orgán veřejné správy.

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny je možno podat kdykoliv a to u obce, pro jejíž území se územní plán/ změna územního plánu pořizuje a musí obsahovat tyto náležitosti:

a.údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce

b.údaje o navrhované změně využití ploch dotčených návrhem navrhovatele

c.údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele

d.důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny

e.návrh úhrady nákladů na pořízení územního plánu.

O pořízení územního plánu nebo jeho změny rozhoduje zastupitelstvo příslušné obce, které také rozhodne o zařazení jednotlivých návrhů do pořizované změny územního plánu, o výsledku jednání zastupitelstva informuje obec bezodkladně navrhovatele. Postup pořízení změny územního plánu sestává z několika fází předepsaných stavebním zákonem, celková doba pořízení je ovlivněna nejen předepsanými lhůtami pro zveřejnění jednotlivých fází, ale i termínem předání díla zpracovatelem (projektantem), případnými průběžnými úpravami a také termíny jednání zastupitelstev. V závislosti na výše uvedených skutečnostech se celková doba pořízení pohybuje ve lhůtě 2-3 roky.

 

Doporučujeme do formuláře uvést mailový i telefonní kontakt z důvodu rychlejšího poskytnutí souvisejících informací.

•Formulář pro podání návrhu na pořízení územního plánu nebo jeho změny

 

Patička stránky

Dnes je 22. září 2019
Svátek má Darina

Kalendář akcí // na září

Nejbližší připravovaná akce

Princezna Koloběžka

22. září 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace