Hlavní nabídka

Obsah stránky

O městě Jesenice

Město Jesenice se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Praha-západ, přibližně 16 km JV od centra Prahy v nadmořské výšce 358 m, zeměpisná šířka 49° 58′ 01″, zeměpisná délka 14° 31′ 01″. Kód obce: CZ020A 539325.
Město Jesenice je složena z těchto sídelních útvarů: Drazdy, Horní Jirčany, Jesenice, Kocanda, Osnice, Rozkoš, Šátalka, Zdiměřice. 

Rozkládá se na ploše o rozloze 17, 52 km2 ve 4 katastrálních územích:  kú. Jesenice u Prahy, kú. Horní Jirčany, kú. Osnice, kú. Zdiměřice u Prahy.

Město Jesenice je obcí s pověřeným úřadem (obec II. stupně). Počet trvale hlášených obyvatel v obci ke dni 1.1.2018 je 9.184 obyvatel.

 

Historie

První zmínky

Obec Jesenice byla založena před rokem 1088, to je rok, kdy je první písemná zmínka v listině Vyšehradské kapituly o daru pěti poplužních dvorců a čtyř hrnčířů v Jesenici od krále Vratislava II. vyšehradskému proboštovi. Z archeologických nálezů, jež byly získány při výkopech základů obchodního střediska bylo prokázáno, že osídlení obce je mnohem starší - z 12. stol.př.n.l., tj. z doby bronzové.

Doba husitská

Pro svou výhodnou zeměpisnou polohu měla obec bohatou historii. Ve své historii je Jesenice spjata s husitstvím, dobou snažící se reformním hnutím vrátit zbloudilou, po majetku bažící církev na správnou cestu. Na jaře roku 1419 se na vyvýšenině "Na Křížkách" konal tábor lidu, "hromady, k níž se sešlo neobyčejné množství lidu husitského". Z Jesenice pocházel Mistr Jan z Jesenice, který se po získání tehdy nejvyšší akademické hodnosti doktora všech práv v italské Bologni stal osobním zpovědníkem manželky krále Václava IV. A později žákem, přítelem a právním rádcem Mistra Jana Husa. Panství v Jesenice měnilo vlastníky. Roku 1508 byla obec vypálena Jiřím Kopidlanským.

Baroko

Významné geografické položení obce již v dávných dobách potvrzuje ta okolnost, že v Jesenici byla zřízena poštovní přepřahací stanice již v roce 1571. Ta byla článkem pravidelného poštovního spojení mezi Prahou a Vídní, které trvalo celých 301 let. Od roku 1785 bylo poštovní spojení Prahy a Vídně rozšířeno i o dopravu osob.

V době národního obrození se začaly v obci zakládat jednotlivé spolky. V roce 1883 byly v Jesenici a v Osnici založeny sbory dobrovolných hasičů. V témže roce byla v Jesenici založena tělovýchovná jednota Sokol, která byla až do února 1948 nejvýznamnější a největší spolkovou organizací v Jesenici.

Atd. - současnost

Další významnou událostí bylo dokončení stavby školy v r. 1879, která byla zprvu jednotřídní a později trojtřídní. V r.1893 byla v jesenické škole zřízena dvě oddělení průmyslové školy pokračovací, určené k teoretické výuce začínajících řemeslníků. Na podzim roku 1912 v jesenické škole přebýval spisovatel Jaroslav Hašek.

Ačkoliv je historie obce dlouhá, mnoha historickými památkami se chlubit nemůže. Nejvýznamnějšími jsou zemědělská usedlost čp.37 v Jesenici, kaple Panny Marie ve Zdiměřicích a barokní památník v podobě trojbokého jehlanu, připomínající tragickou nehodu, při níž zde zahynula Maxmiliána Alsterová z Astfeldu v prosinci r. 1706.

 

 

 

Patička stránky