Hlavní nabídka

Obsah stránky

Odbor vnitřních věcí

 

 

 

 

 

 

Součástí odboru je Oddělení kultury a prezentace

Odbor zajišťuje veškeré sekretářské a administrativní práce pro starostu, místostarosty, členy rady města a tajemníka úřadu. Zajišťuje výkon spisové služby úřadu. Administrativně zajišťuje činnost RM a ZM, vede centrální archiv usnesení a zápisů RM a ZM včetně zápisů a usnesení komisí a výborů. Zajišťuje provoz podatelny. Poskytuje zastupitelům právní poradenství nutné k výkonu jejich funkce člena Zastupitelstva města Jesenice a zaměstnancům města Jesenice a zaměstnancům zařazeným do MÚ Jesenice k plnění jejich pracovních úkolů. Vede centrální evidenci veškerých oprávnění, která město nabyla podle zákona. V oblasti školství odbor vykonává věcnou a právní agendu zřizovatelských funkcí vůči příspěvkovým organizacím, administruje veškeré požadavky škol, školských organizací podaných zřizovateli, koordinuje činnost a spolupráci s dalšími organizacemi a vzdělávacími institucemi. V rámci přenesené působnosti je odbor garantem poskytování informací a dalších agend podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Oddělení kultury a prezentace

Zajišťuje obsahové i technické zabezpečení informativních materiálů pro občany, kontakt se sdělovacími prostředky a publicitu významných akcí ve městě, připravuje podklady grafických materiálů města a informační materiály pro potřeby cestovního ruchu a prezentace města, zajišťuje úkony spojené s propagací, zajišťuje provoz Informační kanceláře města, zajišťuje provoz Společenského centra Jesenice, včetně přípravy podkladů a zpracování smluv o nájmu společenského centra Jesenice a zasedací místnosti v prvním patře budovy, organizuje a koordinuje kulturní a společenské akce pořádané městem, zajišťuje agendu pro online prodej vstupenek na akce pořádané městem.

Koordinuje činnost Městská knihovna Jesenice – organizační složka města bez právní subjektivity zřízená na základě usnesení Zastupitelstva města Jesenice číslo 067/18-Z04 ze dne 27. 6. 2018.

 

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

vedoucí odboru

Mgr. Jana Krejčová

241 021 715

jana.krejcova@mujesenice.cz

právník úřadu   

 

 

...............@mujesenice.cz

sekretariát – kancelář úřadu

Ing. Lucie Přetrdílová

241 021 710

lucie.pretrdilova@mujesenice.cz

personalistika a školství

Bc. Martina Böhm

241 021 716

martina.bohm@mujesenice.cz

pokladna a podatelna

Hana Lihmová

241 021 749

hana.lihmova@mujesenice.cz

pokladna a podatelna

 

241 021 749

...............@mujesenice.cz

Oddělení kultury a prezentace

 

 

vedoucí oddělení

Jitka Chmelařová

226 805 937

jitka.chmelarova@mujesenice.cz

referentka kultury

Marína Gažovská

226 805 937

marina.gazovska@mujesenice.cz

referent infocentra

Marta Holá

 

marta.hola@mujesenice.cz

 

 

 

 

 

 

Patička stránky

Dnes je 22. září 2019
Svátek má Darina

Kalendář akcí // na září

Nejbližší připravovaná akce

Princezna Koloběžka

22. září 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace