Hlavní nabídka

Obsah stránky

Ostatní dokumenty

 

Zastupitelstvo 05/2019

Název Soubor Velikost
02 - Pozvánka ZM 5-2019 pdf pdf 201 kB
04 - DZ ZM - Zásady a program pdf pdf 450 kB
05 - DZ - Rozpočtové opatření č. 5 pdf pdf 216 kB
06 - DZ-ZM_Jednací řád FV pdf pdf 194 kB
07 - DZ-VZ_Nová základní škola v Jesenici II pdf pdf 215 kB
08 - DZ ZM Návrh na pořízení Změny č.6 ÚPO Jesenice pdf pdf 210 kB
09 - DZ ZM 05 - Kupní smlouva na pozemek p.č. 176-10 pdf pdf 192 kB
10 - DZ ZM - Žádost o odkup 433-74 pdf pdf 190 kB
11 - DZ ZM - revokace a schválení dohody pdf pdf 206 kB
12 - DZ ZM Směna katastrálních území pdf pdf 191 kB

Odpady 2017

Název Soubor Velikost
ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA UHRAZENÍ POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2019 pdf pdf 221 kB
Leták bioodpad 3.08. - 02.09.2018 pdf pdf 147 kB
Odpady 2017 pdf pdf 697 kB
Odpady 2017_EKOKOM pdf pdf 2 MB
Svoz bioodpadu 31.08. - 02.09.2019 pdf pdf 867 kB

Strategický plán

Název Soubor Velikost
1 Úvod pdf pdf 181 kB
2a Socio ekonomická analýza pdf pdf 896 kB
2b Analýza prostorového rozvoje pdf pdf 816 kB
2c Analýza prostorového rozvoje pdf pdf 42 kB
2c Příloha 1 rozvoj plochy bydlení pdf pdf 2 MB
2c Příloha10 - dostupnost_mhd pdf pdf 868 kB
2c Příloha11 - zamery pdf pdf 2 MB
2c Příloha12 - zamery2 pdf pdf 1 MB
2c Příloha13 - problemova mapa pdf pdf 2 MB
2c Příloha2 - rozvoj_plochy_obcanske_vybaveni pdf pdf 2 MB
2c Příloha3 - realizace_rozvojovych_ploch pdf pdf 910 kB
2c Příloha4 - limity_vyuziti_uzemi2 pdf pdf 3 MB
2c Příloha5 - dostupnost_celkova pdf pdf 552 kB
2c Příloha6 - dostupnost_ms pdf pdf 539 kB
2c Příloha7 - dostupnost_zs pdf pdf 578 kB
2c Příloha8 - dostupnost_soukr_zs pdf pdf 540 kB
2c Příloha9 - dostupnost_zdrav_soc pdf pdf 541 kB
2d Průzkum potřeb mezi obyvateli pdf pdf 1 MB
2e SWOT pdf pdf 156 kB
3 Návrhová část pdf pdf 414 kB
Jesenice - Kocanda II. etapa pdf pdf 354 kB
Průzkum pdf pdf 3 MB
Realizační část pdf pdf 254 kB
Strategický plán rozvoje sportu Města Jesenice_2018 pdf pdf 3 MB
Titul pdf pdf 39 kB

školství

Název Soubor Velikost
Kritéria a organizace zápisu MŠ Kamarád pdf pdf 440 kB
Kritéria pro přijímání dětí k zápisu do MŠ pdf pdf 372 kB
Kriteria 2019 docx docx 100 kB
Kriteria 2019 pdf pdf 341 kB
Ms Kamarád kriteria pdf pdf 153 kB
Ms Kamarád zápis pdf pdf 239 kB
Ms kriteria pdf pdf 122 kB
Ms v Úvoze zápis pdf pdf 197 kB
Prezentace nové školy pdf pdf 6 MB
Spalničky - květen 2018 pdf pdf 656 kB
Vizualizace nové školy Zdiměřice pdf pdf 2 MB
Zápis 2.kolo pdf pdf 6 MB
Zápis do MŠ V Úvoze pdf pdf 301 kB
Zápis ZŠ pdf pdf 170 kB
zapis 2.5. pdf pdf 331 kB

OSMI ŹP

Název Soubor Velikost
Cyklostezka Vestec - Jesenice situace pdf pdf 643 kB
Dendrologický průzkum pdf pdf 2 MB
Dopravní omezení I. etapa ZŠ Zdiměřice pdf pdf 851 kB
Dotace VIS a dPP pdf pdf 256 kB
Kácení dřevin park Pančák pdf pdf 2 MB
Kácení jasanů ul. V Lázních pdf pdf 1 MB
Kácení situace pdf pdf 792 kB
Koordinační situace výtlaky ZŠ Jesenice pdf pdf 673 kB
Mapa hlásičů VIS pdf pdf 449 kB
PČSOV Renix pdf pdf 770 kB
Parkování Budějovická Pizza pdf pdf 429 kB
PD doplnění chodníku na Kocandě u krámku pdf pdf 876 kB
POH Jesenice pdf pdf 13 MB
Realizace Zdiměřickcých rybníků pdf pdf 178 kB
Revitalizace Zdiměřických rybníků OPŽP poster pdf pdf 2 MB
Situační plán ZŠ Zdiměřice pdf pdf 1 MB
Situace park Pančák - etapizace pdf pdf 2 MB
Světelné signalizační zařízení u přechodu pro chodce v ul. Na Vysoké x Budějovická Horní Jirčany pdf pdf 153 kB

Jesenický kurýr 2018

Název Soubor Velikost
Jesenický kurýr - červen 2018 pdf pdf 6 MB
Jesenický kurýr - únor 2018 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - říjen 2018 pdf pdf 5 MB
Jesenický kurýr - březen pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - duben 2018 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - květen 2018 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - leden 2018 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - listopad 2018 pdf pdf 5 MB
Jesenický kurýr - prosinec 2018 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr červenec - srpen 2018 pdf pdf 6 MB
mimořádné vydání JK 2018 pdf pdf 7 MB

Kocanda most

Název Soubor Velikost
most Kocanda pdf pdf 253 kB
most Kocanda 2 pdf pdf 423 kB
most Kocanda 3 pdf pdf 156 kB
most Kocanda1 pdf pdf 242 kB
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci pdf pdf 152 kB

Veřejné projednání změny č. 4 ÚP

Název Soubor Velikost
1a-komplet-text-POSJ-navrh-Z4-UPO-Jesenice10-2017-o pdf pdf 16 MB
1b-komplet-grafika-POSJ-navrh-Z4-UPO-Jesenice-VYREZY-o pdf pdf 19 MB
2-komplet-oduvodneni-POSJ-Z4_JESENICE-10-2017-o pdf pdf 11 MB
ÚSES pdf pdf 10 MB
Jese_UPO_zm4_zadani pdf pdf 2 MB
koordinační výkres pdf pdf 6 MB
Příloha odůvodnění Změny č.4 ÚPO Jesenice (k veřejnému projednání) pdf pdf 212 kB
Veřejná vyhláška pdf pdf 526 kB
Základní členění území pdf pdf 7 MB

Volby 20.-21.10.2017

Název Soubor Velikost
Telefonní spojení volby 2017 pdf pdf 110 kB

Dopravní omezení

Název Soubor Velikost
úplná uzavírka v obci Vestec pdf pdf 188 kB
DETAIL UZAVÍRANÝCH ÚSEKŮ pdf pdf 6 MB
Dopravní omezení Brusonková pdf pdf 276 kB
Dopravní situace pdf pdf 1014 kB
Prodloužení termínu sil. II/101 – ul. Pražská pdf pdf 169 kB
Stanovení místní úpravy průjezd říjen 2017 datovka pdf pdf 147 kB
Uzavírka sil. II/603 – průtah obcí Vestec pdf pdf 153 kB
Změna termínů etap stavby pdf pdf 185 kB

Vyjádření města

Název Soubor Velikost
Podnět k přezkumu prodloužení stanoviska k záměru D3 - Středočeská část pdf pdf 6 MB
Sdělení k hluku na Pražském okruhu pdf pdf 714 kB
Vyjadreni mesta Jesenice k technické studii 20170927 pdf pdf 3 MB

D3

Název Soubor Velikost
A Rozpiska pdf pdf 200 kB
B_Rozpiska pdf pdf 201 kB
C.1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ pdf pdf 3 MB
C.2.1 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES pdf pdf 83 MB
C.2.2.1_Přehledná_situace_úsek_0301_km_4.008-13.522 pdf pdf 34 MB
C.2.2.2_Přehledná_situace_úsek_0302_km_13.522-17.908 pdf pdf 23 MB
C.2.2.3_Přehledná_situace_úsek_0303_km_17.908-29.200 pdf pdf 54 MB
C.2.2.4_Přehledná_situace_Přivaděč_Benešov pdf pdf 18 MB
C.3.1_Koordinační_situace_km_4.0-5.8 pdf pdf 3 MB
C.3.10_Přeložka_silnice_II-106_v_km_17.7 pdf pdf 3 MB
C.3.2_Koordinační_situace_km_5.8-9.9_Jircany-Liber pdf pdf 4 MB
C.3.3_Koordinační_situace_km_9.9-14.0_Liber-Jilove pdf pdf 6 MB
C.3.4_Koordinační_situace_km_14.0-17.9_Jilove-Hosteradice pdf pdf 4 MB
C.3.5_Koordinační_situace_km_17.9-21.1_Hosteradice-Maskovice pdf pdf 4 MB
C.3.6_Koordinační_situace_km_21.1-24.8_Maskovice-Dunavice pdf pdf 3 MB
C.3.7_Koordinační_situace_km_24.8-28.5_odpocivka Dunavice pdf pdf 3 MB
C.3.8_Koordinační_situace_km_28.5-29.2_Benešov_0.0-2.5 pdf pdf 3 MB
C.3.9_Přivaděč_Benešov_2.5-5.8 pdf pdf 4 MB
C2_00_seznam_priloh pdf pdf 98 kB
C2_ROZPISKA_desky pdf pdf 209 kB
C3_ROZPISKA_desky pdf pdf 209 kB
C3_seznam_priloh pdf pdf 103 kB
D.1.1.0_rozpiska_desky pdf pdf 217 kB
D.1.1.0_seznam_příloh pdf pdf 34 kB
D.1.1.1_Vzorové_řezy_Hlavní_trasa_D3 pdf pdf 2 MB
D.1.1.2_Vzorové_řezy_Hlavní_trasa_D3_ve_skalním_zářezu pdf pdf 494 kB
D.1.1.3_Vzorové_řezy_Hlavní_trasa_D3_zemní_val_s_lavičkou pdf pdf 2 MB
D.1.1.4_Vzorové_řezy_SO_303-104_Přivaděč_Benešov pdf pdf 1 MB
D.1.1.5_Vzorové_řezy_Křižovatkové_větve_MUK pdf pdf 364 kB
D.1.1.6_Vzorové_řezy_Silnice_kategorie_S7.5 pdf pdf 330 kB
D.1.1.7_Vzorové_řezy_Okružní_křižovatka pdf pdf 230 kB
D.1.2.0_rozpiska pdf pdf 230 kB
D.1.2.00_seznam_priloh pdf pdf 234 kB
D.1.2.1_Podélný profil_Hlavní trasa_D3 Praha-Václavice_km 4.0-29.2 pdf pdf 955 kB
D.1.2.10_301-117_118_Podélný_profil_komunikace_u_mostu_Záhořany pdf pdf 542 kB
D.1.2.2_303-104_Podélný profil_přivaděč Benešov pdf pdf 330 kB
D.1.2.3_301-101_Podélný_profil_Hlavní_trasa_větev_2_v_ZÚ pdf pdf 311 kB
D.1.2.4_301-110_Podélný_profil_Větev_3_MUK_D0sD3 pdf pdf 349 kB
D.1.2.5_301-110_Podélný_profil_Větev_4_MUK_D0sD3 pdf pdf 275 kB
D.1.2.6_301-141_142_Podélný_profil_Příjezd_k_ret_nádržím v km 8_4__10_5 pdf pdf 321 kB
D.1.2.7_301-115_Podélný_profil_Služební_sjezd_nájezd_v_km_6_1 pdf pdf 285 kB
D.1.2.8_301-120_Podélný_profil_Přeložka_MK_v_km_7_7 pdf pdf 239 kB
D.1.2.9_301-111_112_Podélný_profil_MUK_Psáry_v_km_8_1 pdf pdf 483 kB
D.1.2.9_301-111_112_Podélný_profil_MUK_Psáry_v_km_8_1 pdf pdf 483 kB
Důvodová zpráva starostky města Jesenice pdf pdf 889 kB
Kartogram intenzit D3 k roku 2050 celek pdf pdf 565 kB
Kartogram intenzit D3 k roku 2050 detaily pdf pdf 3 MB
Kartogram intenzit D3 X D0 pdf pdf 238 kB
Kartogram intenzit MUK - D0 exit 3. pdf pdf 98 kB
Kartogram intenzit Muk Chlistov pdf pdf 60 kB
Kartogram intenzit MUK Jílové pdf pdf 82 kB
Kartogram intenzit MUK Václavice pdf pdf 40 kB
Návrh usnesení I. Řehulkové z 26.10.2017 pdf pdf 183 kB
Posouzení MUK D3xD0 pdf pdf 250 kB
Posouzeni stoupacich pruhu na D3 pdf pdf 225 kB
průvodní zpráva pdf pdf 612 kB
Průvodní zpráva příloha č.1 pdf pdf 558 kB
průvodní zpráva příloha č.3 pdf pdf 639 kB
Prognoza_dopravy_D3 a přivaděče k roku 2050 pdf pdf 317 kB
Protinávrh usnesení zastupitelky I. Řehulkové do ZM – Dálnice D3 pdf pdf 2 MB
Pruvodni dopis pdf pdf 608 kB
Pruvodni_zprava_pril č 1_Seznam objektu pdf pdf 558 kB
Pruvodni_zprava_pril č 3_Zaprac podm Souhl závaz stano MŽP pdf pdf 639 kB
Souhrnna tech zprava pdf pdf 555 kB
Souhrnna tech zprava_pril_vzdalenosti krizovatek na D3 - schema pdf pdf 236 kB
Souhrnna tech zprava_pril_vzdalenosti krizovatek na D3 - tabulka pdf pdf 127 kB
Souhrnna tech zprava_pril_vzdalenosti odpočívky Dunávice od křizovatek pdf pdf 119 kB
Souhrnna tech zprava_pril_Zajištění rozhledu ve směrovém oblouku pdf pdf 164 kB
Vyjádření k podnětu přezkumu prodloužení stanoviska EIA D3 – Středočeská část. pdf pdf 404 kB

Školní autobus

Název Soubor Velikost
Žádost o poskytování služby docx docx 61 kB
Jízdní řád od 4.3.2019 pdf pdf 233 kB
Přepravní řád pdf pdf 320 kB
Podmínky poskytování služby Škoní autobus v Jesenici pdf pdf 202 kB

RODOK

Název Soubor Velikost
Dodatek č.1sml.o výstavbě pdf pdf 1 MB
Dohoda o narovnání pdf pdf 1 MB
Dopis Rodoku 22.10.2012 pdf pdf 218 kB
Dopis Rodoku 27.6.2017 pdf pdf 266 kB
Chodník Jesenice kocanda xlsx xlsx 97 kB
navýšení na 900 pdf pdf 557 kB
Původní trasování pdf pdf 634 kB
Rodok - důvodovka pdf pdf 244 kB
Smlouva 239 z roku 2008 pdf pdf 9 MB
Výpočet částky pdf pdf 103 kB
Zápis z jednání města 15.3.2017 pdf pdf 636 kB
Změna trasování pdf pdf 594 kB

Vestecká spojka

Název Soubor Velikost
Grafická část studie - 1.díl pdf pdf 3 MB
Grafická část studie - 2.díl pdf pdf 4 MB
Grafická část studie - 2.díl výřez pdf pdf 859 kB
Situace širších vztahů pdf pdf 2 MB
Soutisk s ÚPP pdf pdf 6 MB
Textová část technické studie pdf pdf 8 MB
Vyjádření k technické studii pdf pdf 186 kB
Vyjádření odeslané 27.9.2017 k technické studii Vestecké spojky, II.etapa. pdf pdf 3 MB

Městská policie Jesenice

Název Soubor Velikost
Etický kodex zaměstnanců MP_2018 pdf pdf 2 MB
Pracovní řád MP_2018 pdf pdf 4 MB
Zpráva o činnosti a stavu MP za 2017, 1. - 5. 2018 pdf pdf 665 kB

Gender Audit

Název Soubor Velikost
GENDER AUDIT_MU JESENICE 2018 pdf pdf 2 MB

změna č.4 úp červen 2019

Název Soubor Velikost
komplet_NÁVRH A ODŮVODNENÍ_PRO-VP-Z4-06-2019 pdf pdf 16 MB
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č4 ÚP pdf pdf 508 kB
Veřejná vyhláška k veřejnému projednání návrhu Změny č.4 ÚP pdf pdf 688 kB
Z4_výkres koordinační_1-10000-06-2019 pdf pdf 22 MB
Z4_výkres USES_10000-06-2019 pdf pdf 10 MB
Z4_výkres základního členění území_10000-06-2019 pdf pdf 13 MB

Zastupitelstvo 04 - 20.6.2019

Název Soubor Velikost
10. DZ ZM 04 - bezúplatný převod pozemku 402-4, 377-2, 377-3, 377-4, 377-5 a 351-4 pdf pdf 211 kB
11. DZ ZM 04 - Žádost o odkoupení částí pozemků 433-21 pdf pdf 204 kB
12. DZ ZM 04 - SoV Nohejbalový klub pdf pdf 212 kB
13. DZ ZM 04 - pozemky cyklostezka pdf pdf 207 kB
14. DZ ZM 04 - Odkup pozemku 130-36 pdf pdf 212 kB
15. DZ ZM 04 - Kupní smlouva na pozemek 137 pdf pdf 210 kB
16. DZ ZM 04 - Kupní smlouva na pozemky 140-10, 140-11 a 121-16 pdf pdf 210 kB
17. DZ ZM 04 -Kupní smlouva 660-541 a 660-75 pdf pdf 209 kB
18. DZ ZM 04 - Kupní smlouva p. c.126 pdf pdf 208 kB
19. DZ ZM 04 - Kupní smlouva na pozemek 447-16 pdf pdf 209 kB
2. DZ ZM 04 - program zasedání ZM pdf pdf 204 kB
20. DZ ZM 04 -Smlouva o smlouvě budoucí kupní na část pozemků 61-2 a 54 pdf pdf 207 kB
21. DZ ZM 04-Smlouva o smlouvě budoucí kupní na pozemek 627 pdf pdf 210 kB
22. DZ ZM 04 - Dohoda o narovnání pdf pdf 227 kB
23. DZ ZM 04 - zřízení školy pdf pdf 428 kB
24. DZ ZM 04 - Založení společnosti Technické služby Jesenice s.r.o pdf pdf 235 kB
25. DZ ZM 04 - OZV č. 2-2019 pdf pdf 209 kB
4. DZ ZM 04 - závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2018 pdf pdf 239 kB
5. DZ ZM 04 - zpráva FV pdf pdf 204 kB
6. DZ ZM 04 - Rozpočtové opatření č. 5 pdf pdf 306 kB
7. DZ ZM 04 - žádost o odkup pozemku 100-2, 824-4 pdf pdf 204 kB
8. DZ ZM 04 - Žádost o směnu části pozemku 118-75 za pozemek 118-54 pdf pdf 208 kB
9. DZ ZM 04 - bezúplatný převod pozemku 823-15, 823-16, 823-17 a 823-18 pdf pdf 212 kB

Generel VaK

Název Soubor Velikost
A1_souhrnna_zprava pdf pdf 10 MB
A1_Souhrnná zpráva pdf pdf 9 MB
A2_monitorovaci_kampan_ve_stokove_siti pdf pdf 10 MB
A3_ Kalibrační zpráva pdf pdf 4 MB
A3_kalibrace_verifikace pdf pdf 5 MB
B_1_2_ Přehledná situace tlakových pásem pdf pdf 11 MB
B_1_5_Opatreni pdf pdf 2 MB
B-2-1_prehledna_situace_kanalizace pdf pdf 2 MB
B-2-2_prehledna_hydrotechnicka_situace pdf pdf 3 MB
B-2-2-1_hydrotechnicka_situace_jesenice pdf pdf 5 MB
B-2-2-2_hydrotechnicka_situace_zdimerice pdf pdf 3 MB
B-2-2-3_hydrotechnicka_situace_pruhonice pdf pdf 1 MB
B-2-2-4_hydrotechnicka_situace_osnice pdf pdf 2 MB
B-2-2-5_hydrotechnicka_situace_horni_jircany pdf pdf 3 MB
B-2-3_prehledna_situace_opatreni_na_kanalizacni_siti pdf pdf 2 MB
C_TechnickoEkonomickéVyhodnocení pdf pdf 619 kB

Volby do Evropského parlamentu

Název Soubor Velikost
žádost o vydání potvrzení o vyškrtnutí se seznamu voličů pdf pdf 244 kB
žádost o vydání voličského průkazu pdf pdf 180 kB
žádost občana EU o zápis nebo přenos do seznamu voličů pdf pdf 241 kB
informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14.4.2019 pdf pdf 266 kB
Oznámení o vydávání OP pdf pdf 298 kB
plná moc k převzetí voličského průkazu pdf pdf 173 kB
Telefonní spojení pdf pdf 119 kB

Uzavírka Křižovatka Hrnčířská/Malebná

Název Soubor Velikost
1.etapa pdf pdf 851 kB
2.etapa pdf pdf 813 kB
3.etapa pdf pdf 406 kB

Zastupitelstvo 02/2019

Název Soubor Velikost
Bod 10 - DZ - ZM - dohoda o narovnání pdf pdf 117 kB
Bod 11. - DZ ZM Cyklostezka partnerství pdf pdf 112 kB
Bod 12. - DZ ZM Sídlo spolku pdf pdf 111 kB
Bod 13. - DZ ZM -Most pdf pdf 154 kB
Bod 14. - DZ - OZV č. 1-2019 pdf pdf 146 kB
Bod 15. - DZ - OZV č. 2-2019 pdf pdf 85 kB
Bod 16. - DZ - Jednání o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru s Komerční bankou pdf pdf 103 kB
Bod 4 - Žádosti 2019_přehled pdf pdf 152 kB
Bod 4 - Vyhodnocení žádostí o dotace 2019_ZM pdf pdf 224 kB
Bod 4 - Vyhodnocení žádostí rok 2018 pdf pdf 68 kB
Bod 5 - Žádost o bezúplatný přev.poz. p.č. 823-12 a 823-13 pdf pdf 152 kB
Bod 6. DZ ZM Paoletta pdf pdf 117 kB
Bod 7. - DZ ZM 02 Kupní smlouva OPTREAL a FID GROUP pdf pdf 152 kB
Bod 8 - DZ ZM 02 Odkup pozemku p. č. 130-36 v k. ú. Osnice Euroconsorcium pdf pdf 153 kB
Bod 9. - DZ - Odkup pozemku OPTREAL s.r.o.- lokalita V Roháči! pdf pdf 131 kB
DZ Cobra Dojang pdf pdf 118 kB
DZ JAKA pdf pdf 293 kB
DZ_Florbal Jesenice pdf pdf 117 kB
DZ_HS Jesenice-Vestec pdf pdf 117 kB
DZ_Krok vpřed pdf pdf 114 kB
DZ_MC Pohádka z.s_ pdf pdf 116 kB
DZ_Myslivecký spolek Osnice pdf pdf 115 kB
DZ_Nohejbalový klub Osnice pdf pdf 115 kB
DZ_Rybníkářský spolek Zdiměřice pdf pdf 116 kB
DZ_SK Slavia Jesenice pdf pdf 116 kB
DZ_Smíšený pěvecký sbor Jesenka pdf pdf 118 kB
DZ_Spolek včelařů Zlatníky pdf pdf 116 kB
DZ_Spolek zdravotně postižených pdf pdf 116 kB
Návrh znění OZV č.1 pdf pdf 347 kB
Návrh znění OZV č.2 pdf pdf 181 kB
Pozvánka ZM 02-2019 pdf pdf 482 kB

Jesenický kurýr 2019

Název Soubor Velikost
Jesenický kurýr - červen 2019 pdf pdf 7 MB
Jesenický kurýr - červenec, srpen 2019 pdf pdf 8 MB
Jesenický kurýr - únor 2019 pdf pdf 7 MB
Jesenický kurýr - březen 2019 pdf pdf 6 MB
Jesenický kurýr - duben 2019 pdf pdf 19 MB
Jesenický kurýr - duben 2019 pdf pdf 19 MB
Jesenický kurýr - květen 2019 pdf pdf 12 MB
Jesenický kurýr - leden 2019 pdf pdf 4 MB
Objednávka inzerce 2019 pdf pdf 135 kB
Objednávka inzerce 2019 Word doc doc 218 kB

Podklady pro jednání Zastupitelstva města Jesenice 7-2018

Název Soubor Velikost
bod 10 pdf pdf 210 kB
bod 11 pdf pdf 196 kB
bod 12 pdf pdf 254 kB
bod 13 pdf pdf 259 kB
bod 14 pdf pdf 242 kB
bod 2 pdf pdf 332 kB
bod 4 pdf pdf 311 kB
bod 5 pdf pdf 318 kB
bod 6 pdf pdf 226 kB
bod 7 pdf pdf 219 kB
bod 8 pdf pdf 203 kB
bod 9 pdf pdf 200 kB

ul. Sluneční, Jesenice

Název Soubor Velikost
Situace dopravního značení pdf pdf 345 kB

Rekonstrukce Budějovická

Název Soubor Velikost
1.etapa doc doc 88 kB
2-3 etapa doc doc 117 kB
Dopravní značení pdf pdf 4 MB
Jesenice průtah 3.etapa pdf pdf 216 kB
Oznámení pdf pdf 147 kB
zábrany etapa 5 pdf pdf 258 kB

Volby do zastupitelstva obce 5. a 6. října 2018

Název Soubor Velikost
Návštěva u voliče pdf pdf 117 kB
Pravidla pro poskytnutí politické inzerce v Jesenickém kurýru pdf pdf 481 kB

KNIHOVNA

Název Soubor Velikost
Knihovní řád Městské knihovny Jesenice pdf pdf 3 MB
Zřizovací listina Městské knihovny Jesenice pdf pdf 678 kB

Možnosti rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3

Název Soubor Velikost
příloha 1.1. pdf pdf 4 MB
příloha 1.2. pdf pdf 18 MB
příloha 1.3. pdf pdf 9 MB
příloha 1.4. pdf pdf 14 MB
příloha 1.5. pdf pdf 13 MB
příloha 1.6. pdf pdf 15 MB
příloha 1.7. pdf pdf 16 MB
příloha 1.8. pdf pdf 3 MB
příloha 10.10. pdf pdf 34 kB
příloha 10.2. pdf pdf 350 kB
příloha 10.3. pdf pdf 333 kB
příloha 10.4. pdf pdf 324 kB
příloha 10.5. pdf pdf 806 kB
příloha 10.6. pdf pdf 350 kB
příloha 10.7. pdf pdf 419 kB
příloha 10.8. pdf pdf 66 kB
příloha 10.9. pdf pdf 5 MB
Studie proveditelnosti pdf pdf 8 MB

ÚP sousedních obcí

Název Soubor Velikost
Dobřejovice 9.11.2016 pdf pdf 3 MB
Průhonice 16.01.2017 pdf pdf 3 MB
Průhonice 24.02.2015 pdf pdf 820 kB
Průhonice 4.11.2015 pdf pdf 549 kB
Psáry,Dolní Jirčany 05.02.2016 pdf pdf 377 kB
Psáry,Dolní Jirčany 07.06.2017 pdf pdf 373 kB
Psáry,Dolní Jirčany 29.03.2017 pdf pdf 1 MB
Radějovice 23.3.2016 pdf pdf 1 MB
Sulice 13.06.2016 pdf pdf 2 MB
Sulice 27.3.2017 pdf pdf 2 MB
Sulice 9.8.2017 pdf pdf 427 kB
Vestec 27.7.2017 pdf pdf 3 MB

Jednací řád Zastupitelstva města Jesenice

Název Soubor Velikost
JEDNACÍ ŘÁD zastupitelstvo pdf pdf 3 MB
ZM 4-2017 pdf pdf 371 kB

Zastupitelstvo 31.1.2019

Název Soubor Velikost
bod 10 pdf pdf 28 kB
bod 11 pdf pdf 41 kB
bod 12 pdf pdf 54 kB
bod 13 pdf pdf 62 kB
bod 14 pdf pdf 41 kB
bod 4 pdf pdf 121 kB
bod 5 pdf pdf 43 kB
bod 8 pdf pdf 61 kB
bod 9 pdf pdf 55 kB
DZ- Návrh změny č. 4 ÚPO Jesenice docx docx 29 kB
stanovisko KUSK odb reg rozvoje 2 11 2015 a 25 10 2016 pdf pdf 607 kB
výkres Základního členění území Z4 ÚPO Jesenice pro SJ pdf pdf 4 MB
Změna č. 4 Územního plánu Jesenice - koordinační výkres pdf pdf 22 MB
Změna č. 4 Územního plánu Jesenice - návrh pdf pdf 48 MB
Změna č. 4 Územního plánu Jesenice - USES pdf pdf 10 MB
Změna č. 4 Územního plánu Jesenice odůvodnění pdf pdf 18 MB
Změna č. 4 Územního plánu Jesenice- zákl.členění území pdf pdf 2 MB

Územní plán Jesenice, stav po změně č.2

Název Soubor Velikost
1. Využití území pdf pdf 13 MB
2.Doprava pdf pdf 9 MB
3. Vodní hospodářství pdf pdf 9 MB
4. Energetika a spoje pdf pdf 9 MB
5. Krajina ÚSES pdf pdf 12 MB
6.Zábory ZPF pdf pdf 23 MB
7. Veřejně prospěšné stavby pdf pdf 9 MB
OZV č.2 - 2006 pdf pdf 184 kB
Příloha č.2 k OZV č. 2_2006 - vyhlášení závazné části změny č. 2 ÚP pdf pdf 1 MB
Textová část prosinec 2006 pdf pdf 2 MB
Usnesení k vydání změny č.2 ÚP pdf pdf 180 kB

Územní plán - projednávané

Název Soubor Velikost
Mapa původních návrhů předložených Zastupitelstvu obce Jesenice jpg jpg 652 kB
Úplné znění po změně č. 4 Územního plánu obce Jesenice pdf pdf 29 MB
Úplné znění po změně č. 4 Územního plánu obce Jesenice pdf pdf 31 MB
Úplné znění po změně č. 4 Územního plánu obce Jesenice pdf pdf 30 MB
Úplné znění po změně č. 4 Územního plánu obce Jesenice pdf pdf 38 MB
Úplné znění po změně č. 4 Územního plánu obce Jesenice pdf pdf 29 MB
Úplné znění po změně č. 4 Územního plánu obce Jesenice pdf pdf 2 MB
Mapa návrhů·, které po projednání Zastupitelstvem obce Jesenice·budou projednávány jpg jpg 593 kB
Návrh 8-Z4_ZCU_1-5000_Jesenice pdf pdf 4 MB
Návrh Z4-UPO-Jesenice-navrh pdf pdf 12 MB
Návrh změny č.5 pdf pdf 597 kB
Odůvodnění - OD1-Z4_KOORD_1-10000_Jesenice pdf pdf 13 MB
Odůvodnění - Z4-UPO-Jesenice-oduvodneni.pdf pdf pdf 5 MB
Odůvodnění OD2-Z4-SIRSI-JESENICE.pdf pdf pdf 7 MB
Oznámení o projednání změny č. 5 úp pdf pdf 325 kB
Předložení návrhu na vydání změny č. 5 ÚP obce Jesenice pro vydání. pdf pdf 4 MB
Poskytnutí informací č.06/2017 pdf pdf 574 kB
Proces pořízení ÚP graficky pdf pdf 219 kB
Schválení zadání ÚP pdf pdf 265 kB
Schválené zadání změny č.5 ÚP pdf pdf 3 MB
vEŘEJNÁ VYHLÁŠKA PROJEDNÁNÍ ZMĚNY Č.4 pdf pdf 588 kB
Veřejná vyhláška - opakované veřejné projednání návrhu změny č. 4 územního plánu obce Jesenice pdf pdf 544 kB
Vydaná změna č.5 ÚP obce Jesenice pdf pdf 16 MB
Zadání ÚP pdf pdf 1 MB

Územní plán vyšších celků

Název Soubor Velikost
územní plán vyšších celků pdf pdf 762 kB

Návrhy OZV

Název Soubor Velikost
Návrh OZV č. 3/2016 ZM03 pdf pdf 69 kB
Příloha návrhu OZV č. 3/2016 ZM03 pdf pdf 143 kB

Jednací řády výborů

Název Soubor Velikost
Jednací řád Finančního výboru Zastupitelstva města Jesenice 2018 pdf pdf 2 MB
Jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jesenice 2018 pdf pdf 2 MB

Jesenický kurýr 2017

Název Soubor Velikost
Jesenický kurýr - březen 2017 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - červen 2017 pdf pdf 3 MB
Jesenický kurýr - únor 2017 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - duben 2017 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - květen 2017 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - leden 2017 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - listopad 2017 pdf pdf 5 MB
Jesenický kurýr - září 2017 pdf pdf 14 MB
Jesenický kurýt - říjen 2017 pdf pdf 5 MB
JK 12-2017 pdf pdf 8 MB

Dotace pro rok 2019

Název Soubor Velikost
Žádost doc doc 79 kB
Dodatek pdf pdf 151 kB
Oblasti popdory doc doc 47 kB
Příloha č. 1 xls xls 35 kB
Příloha č. 2 xls xls 56 kB
Smlouva docx docx 43 kB
Zásady pdf pdf 7 MB

regulace hazardu OZV

Název Soubor Velikost
Hazard důvodová zpráva docx docx 136 kB
OZV hazard docx docx 22 kB

Obecně závazná vyhláška města Jesenice č. 6/2016 – o regulaci a provozování hazardních her

Název Soubor Velikost
Ahold prosba o zachování Casina pdf pdf 542 kB
článek 1 - Hazard u dětí doc doc 81 kB
článek 2 - Hazard a obec doc doc 55 kB
Důvodová zpráva k oběma návrhům docx docx 71 kB
Grafická příloha č. 2 částečný zákaz pdf pdf 127 kB
grafická příloha OZV částečný zákaz pdf pdf 1 MB
Kolik stojí společnost Hazard doc doc 56 kB
Návrh OZV o částečném zákazu docx docx 24 kB
Návrh OZV o úplném zákazu docx docx 24 kB
Odpověď na dotaz - hazard pdf pdf 662 kB
Odpověď na dotaz 2 pdf pdf 679 kB
Oznámení ÚOHS pdf pdf 392 kB
Podání 1 pdf pdf 719 kB
Podání 2 pdf pdf 532 kB
Posouzení zákonnosti OZV č.2-2013 Ministerstvem Vnitra ČR pdf pdf 1 MB
Právní rozbor pdf pdf 703 kB
Sdělení MV Jesenice - dotaz pdf pdf 566 kB
Sdělení PČR pdf pdf 229 kB
Usnesení RM 52 pdf pdf 272 kB
Zápis ZM č.5 pdf pdf 3 MB
Zastupitelstvo Z05 DZ OZV22013 pdf pdf 2 MB

Jízdní řády

Název Soubor Velikost
332 prázdninový pdf pdf 34 kB
335 trvale pdf pdf 27 kB
337 trvale pdf pdf 29 kB
362 prázdninový pdf pdf 25 kB
444 trvale pdf pdf 29 kB

Jesenický kurýr 2016

Název Soubor Velikost
Jesenický kurýr - červen pdf pdf 3 MB
Jesenický kurýr - červenec-srpen pdf pdf 3 MB
Jesenický kurýr - únor 2016 pdf pdf 2 MB
Jesenický kurýr - říjen 2016 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - březen 2016 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - duben 2016 pdf pdf 3 MB
Jesenický kurýr - květen pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - leden 2016 pdf pdf 2 MB
Jesenický kurýr - listopad 2016 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - září 2016 pdf pdf 5 MB
Jesenický kurýr prosinec pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr prosinec pdf pdf 4 MB
kalendář akcí květen 2016 jpg jpg 78 kB

Jesenický kurýr ARCHIV 2015

Název Soubor Velikost
Jesenický kurýr - červen 2015 pdf pdf 5 MB
Jesenický kurýr - červenec/srpen 2015 pdf pdf 3 MB
Jesenický kurýr - únor 2015 pdf pdf 3 MB
Jesenický kurýr - říjen 2015 pdf pdf 6 MB
Jesenický kurýr - březen 2015 pdf pdf 2 MB
Jesenický kurýr - duben 2015 pdf pdf 3 MB
Jesenický kurýr - květen 2015 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - leden 2015 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - listopad 2015 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - prosinec 2015 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - září 2015 pdf pdf 2 MB

Jesenický kurýr ARCHIV 2014

Název Soubor Velikost
Jesenický kurýr - červen 2014 pdf pdf 6 MB
Jesenický kurýr - říjen 2014 pdf pdf 9 MB
Jesenický kurýr - březen 2014 pdf pdf 5 MB
Jesenický kurýr - duben 2014 pdf pdf 6 MB
Jesenický kurýr - květen 2014 pdf pdf 6 MB
Jesenický kurýr - leden 2014 pdf pdf 5 MB
Jesenický kurýr - listopad 2014 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - prosinec 2014 pdf pdf 5 MB
Jesenický kurýr - září 2014 pdf pdf 7 MB
Jesenický kurýr červenec/srpen 2014 pdf pdf 6 MB
Jesnický kurýr - únor 2014 pdf pdf 4 MB

Jesenický kurýr - ARCHIV 2013

Název Soubor Velikost
Jesenický kurýr - červen 2013 pdf pdf 5 MB
Jesenický kurýr - červenec/srpen 2013 pdf pdf 5 MB
Jesenický kurýr - říjen 2013 pdf pdf 5 MB
Jesenický kurýr - březen 2013 pdf pdf 6 MB
Jesenický kurýr - duben 2013 pdf pdf 5 MB
Jesenický kurýr - květen 2013 pdf pdf 6 MB
Jesenický kurýr - leden 2013 pdf pdf 5 MB
Jesenický kurýr - listopad 2013 pdf pdf 5 MB
Jesenický kurýr - prosinec 2013 pdf pdf 5 MB
Jesenický kurýr - září 2013 pdf pdf 5 MB
Jesnický kurýr - únor 2013 pdf pdf 4 MB

Jesenický kurýr ARCHIV 2012

Název Soubor Velikost
Jesenický kurýr - červen 2012 pdf pdf 6 MB
Jesenický kurýr - červenec/srpen 2012 pdf pdf 5 MB
Jesenický kurýr - únor 2012 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - říjen 2012 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - březen 2012 pdf pdf 4 MB
Jesenický Kurýr - duben 2012 pdf pdf 7 MB
Jesenický kurýr - květen 2012 pdf pdf 6 MB
Jesenický kurýr - leden 2012 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - listopad 2012 pdf pdf 5 MB
Jesenický kurýr - prosinec 2012 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - září 2012 pdf pdf 4 MB

Jesenický kurýr ARCHIV 2011

Název Soubor Velikost
Jesenický kurýr - červen 2011 pdf pdf 3 MB
Jesenický kurýr - červenec/srpen 2011 pdf pdf 3 MB
Jesenický kurýr - únor 2011 pdf pdf 2 MB
Jesenický kurýr - říjen 2011 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - březen 2011 pdf pdf 2 MB
Jesenický kurýr - duben 2011 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - květen 2011 pdf pdf 3 MB
Jesenický kurýr - leden 2011 pdf pdf 2 MB
Jesenický kurýr - listopad 2011 pdf pdf 3 MB
Jesenický kurýr - prosinec 2011 pdf pdf 3 MB
Jesenický kurýr - září 2011 pdf pdf 4 MB

Jesenický kurýr ARCHIV 2010

Název Soubor Velikost
Jesenický kurýr - červen 2010 pdf pdf 3 MB
Jesenický kurýr - červenec 2010 pdf pdf 3 MB
Jesenický kurýr - říjen 2010 pdf pdf 3 MB
Jesenický kurýr - březen 2010 pdf pdf 2 MB
Jesenický kurýr - duben 2010 pdf pdf 3 MB
Jesenický kurýr - leden 2010 pdf pdf 2 MB
Jesenický kurýr - září 2010 pdf pdf 3 MB

Jednací řád Rady města Jesenice

Název Soubor Velikost
Jednací řád pdf pdf 1 MB

Poskytování informací dle z.106/99 Sb

Název Soubor Velikost
Poskytnutí informací 2015/01 pdf pdf 50 kB
Poskytnutí informací 2015/02 pdf pdf 42 kB
Poskytnutí informací 2015/03 pdf pdf 301 kB
Poskytnutí informací 2015/04 pdf pdf 149 kB
Poskytnutí informací 2015/05 pdf pdf 284 kB
Poskytnutí informací 2015/06 pdf pdf 298 kB
Poskytnutí informací 2015/07 pdf pdf 382 kB
Poskytnutí informací 2015/08 pdf pdf 302 kB
Poskytnutí informací 2015/11 pdf pdf 318 kB
Poskytnutí informací 2015/12 pdf pdf 304 kB
Poskytnutí informací 2015/13 pdf pdf 237 kB
Poskytnutí informací 2015/14 pdf pdf 232 kB
Poskytnutí informací 2015/15 pdf pdf 269 kB
Poskytnutí informací 2015/16 pdf pdf 342 kB
Poskytnutí informací 2015/17 pdf pdf 466 kB
Poskytnutí informací 2015/18 pdf pdf 401 kB
Poskytnutí informací 2016/01 pdf pdf 177 kB
Poskytnutí informací 2016/02 pdf pdf 676 kB
Poskytnutí informací 2016/03 pdf pdf 183 kB
Poskytnutí informací 2016/04 pdf pdf 212 kB
Poskytnutí informací 2016/05 pdf pdf 308 kB
Poskytnutí informací 2016/06 pdf pdf 272 kB
Poskytnutí informací 2016/07 pdf pdf 183 kB
Poskytnutí informací 2016/08 pdf pdf 341 kB
Poskytnutí informací 2016/09 pdf pdf 2 MB
Poskytnutí informací 2016/10 pdf pdf 266 kB
Poskytnutí informací 2016/11 pdf pdf 1 MB
Poskytnutí informací 2016/12 pdf pdf 287 kB
Poskytnutí informací 2016/13 pdf pdf 222 kB
Poskytnutí informací 2016/14 pdf pdf 207 kB
Poskytnutí informací 2016/15 pdf pdf 205 kB
Poskytnutí informací 2016/16 pdf pdf 243 kB
Poskytnutí informací 2016/17 pdf pdf 243 kB
Poskytnutí informací 2016/18 pdf pdf 212 kB
Poskytnutí informací 2016/19 pdf pdf 198 kB
Poskytnutí informací 2016/20 pdf pdf 231 kB
Poskytnutí informací 2016/21 pdf pdf 208 kB
Poskytnutí informací 2016/22 pdf pdf 431 kB
Poskytnutí informací 2016/23 pdf pdf 1 MB
Poskytnutí informací 2017/01 pdf pdf 464 kB
Poskytnutí informací 2017/02 pdf pdf 213 kB
Poskytnutí informací 2017/03 pdf pdf 6 MB
Poskytnutí informací 2017/04 pdf pdf 1 MB
Poskytnutí informací 2017/05 - 1. část pdf pdf 3 MB
Poskytnutí informací 2017/05 - 2. část pdf pdf 13 MB
Poskytnutí informací 2017/06 pdf pdf 574 kB
Poskytnutí informací 2017/07 pdf pdf 18 MB
Poskytnutí informací 2017/08 pdf pdf 200 kB
Poskytnutí informací 2017/08 - příloha pdf pdf 750 kB
Poskytnutí informací 2017/09 pdf pdf 27 MB
Poskytnutí informací 2017/10 pdf pdf 525 kB
Poskytnutí informací 2017/11 pdf pdf 543 kB
Poskytnutí informací 2017/12 pdf pdf 759 kB
Poskytnutí informací 2017/13 Podklady k bodu č. 11 programu - část I. pdf pdf 7 MB
Poskytnutí informací 2017/13 Podklady k bodu č. 11 programu - část II. pdf pdf 6 MB
Poskytnutí informací 2017/13 Podklady k bodu č. 11 programu - část III. pdf pdf 6 MB
Poskytnutí informací 2017/13 Podklady k bodu č. 12 programu ZM č. 7 z 19.12.2017 pdf pdf 5 MB
Poskytnutí informací 2017/13 Podklady k bodu č. 14 programu ZM č. 7 z 19.12.2017 pdf pdf 4 MB
Poskytnutí informací 2017/13 Podklady k bodu č. 9 programu ZM č. 7 ze dne 19.12.2017 pdf pdf 885 kB
Poskytnutí informací 2017/13 Záznam z 20171227 k poskyt. inf. na žádost čj. MěÚJ_15969_2017 pdf pdf 333 kB
Poskytnutí informací 2018/01 pdf pdf 31 kB
Poskytnutí informací 2018/02 pdf pdf 854 kB
Poskytnutí informací 2018/03 pdf pdf 210 kB
Poskytnutí informací 2018/04 pdf pdf 895 kB
Poskytnutí informací 2018/05 pdf pdf 462 kB
Poskytnutí informací 2018/06 pdf pdf 518 kB
Poskytnutí informací 2018/07 pdf pdf 645 kB
Poskytnutí informací 2018/08 pdf pdf 625 kB
Poskytnutí informací 2018/09 pdf pdf 617 kB
Poskytnutí informací 2018/10 pdf pdf 543 kB
Poskytnutí informací 2018/11 pdf pdf 544 kB
Poskytnutí informací 2018/12 pdf pdf 233 kB
Poskytnutí informací 2018/13 pdf pdf 434 kB
Poskytnutí informací 2018/14 pdf pdf 292 kB
Poskytnutí informací 2018/15 pdf pdf 452 kB
Poskytnutí informací 2018/16 pdf pdf 260 kB
Poskytnutí informací 2018/17 pdf pdf 180 kB
Poskytnutí informací 2018/18 pdf pdf 290 kB
Poskytnutí informací 2019/01 pdf pdf 314 kB
Poskytnutí informací 2019/02 pdf pdf 467 kB
Poskytnutí informací 2019/03 pdf pdf 382 kB
Poskytnutí informací 2019/04 pdf pdf 639 kB
Poskytnutí informací 2019/05 pdf pdf 375 kB
Poskytnutí informací 2019/06 pdf pdf 401 kB
Poskytnutí informací 2019/07 pdf pdf 383 kB
Poskytnutí informací 2019/08 pdf pdf 468 kB
Poskytnutí informací 2019/09 pdf pdf 301 kB
Poskytnutí informací 2019/10 pdf pdf 614 kB
Poskytnutí informací 2019/11 pdf pdf 465 kB
Poskytnutí informací 2019/12 pdf pdf 353 kB
Poskytnutí informací 2019/13 pdf pdf 367 kB
Poskytnutí informací 2019/14 pdf pdf 314 kB
Poskytnutí informací 2019/15 pdf pdf 465 kB
Poskytnutí informací 2019/16 pdf pdf 298 kB
Sazební úhrad za poskytování informací pdf pdf 632 kB

Volná pracovní místa

Název Soubor Velikost
Přihláška do výběrového řízení k obsazení pracovního místa docx docx 45 kB
Přihláška do výběrového řízení k obsazení pracovního místa pdf pdf 460 kB

Výpisy z usnesení zastupitelstva

Název Soubor Velikost
Výpis z ÚZ číslo 2017/03 ze dne 15. 06. 2017 pdf pdf 152 kB
Výpis z UZ číslo 2017/02 ze dne 23.03.2017 pdf pdf 256 kB
Výpis z UZ číslo 2017/05 ze dne 26.09.2017 pdf pdf 206 kB
Výpis z UZ číslo 2015/01 ze dne 12.03.2015 pdf pdf 162 kB
Výpis z UZ číslo 2015/02 ze dne 28.05.2015 pdf pdf 200 kB
Výpis z UZ číslo 2015/03 ze dne 11.06.2015 pdf pdf 145 kB
Výpis z UZ číslo 2015/04 ze dne 23.06.2015 pdf pdf 178 kB
Výpis z UZ číslo 2015/05 ze dne 17.09.2015 pdf pdf 146 kB
Výpis z UZ číslo 2015/06 ze dne 20.10.2015 pdf pdf 198 kB
Výpis z UZ číslo 2015/07 ze dne 10.12.2015 pdf pdf 194 kB
Výpis z UZ číslo 2016/01 ze dne 08.03.2016 pdf pdf 141 kB
Výpis z UZ číslo 2016/02 ze dne 07. a 21.06.2016 pdf pdf 247 kB
Výpis z UZ číslo 2016/03 ze dne 04.08.2016 pdf pdf 188 kB
Výpis z UZ číslo 2016/04 ze dne 20.10.2016 pdf pdf 288 kB
Výpis z UZ číslo 2016/05 ze dne 12. a 20.12.2016 pdf pdf 185 kB
Výpis z UZ číslo 2017/01 ze dne 19.01.2017 pdf pdf 292 kB
Výpis z UZ číslo 2017/04 ze dne 13.09.2017 pdf pdf 263 kB
Výpis z UZ číslo 2017/06 ze dne 09.11.2017 pdf pdf 169 kB
Výpis z UZ číslo 2017/07 ze dne 19.12.2017 pdf pdf 480 kB
Výpis z UZ číslo 2018/01 pdf pdf 5 MB
Výpis z UZ číslo 2018/02 pdf pdf 2 MB
Výpis z UZ číslo 2018/03 pdf pdf 1 MB
Výpis z UZ číslo 2018/04 pdf pdf 2 MB
Výpis z UZ číslo 2018/05 pdf pdf 1 MB
Výpis z UZ číslo 2018/06 pdf pdf 1 MB
Výpis z UZ číslo 2018/07 pdf pdf 2 MB
Výpis z UZ číslo 2019/01 ze dne 31.01.2019 pdf pdf 3 MB
Výpis z UZ číslo 2019/03 ze dne 06.06.2019 pdf pdf 466 kB
Výpis z UZ číslo 2019/04 ze dne 20.06.2019 pdf pdf 3 MB
Výpis z UZ číslo 2019/2 ze dne 21.03.2019 pdf pdf 3 MB

Smlouvy uzavřené městem Jesenice

Název Soubor Velikost
19/001 Mgr. Ing. David Veselý, advokát - Smlouva o právním poradenství pdf pdf 564 kB
19/002 KSÚS Středočeského kraje p.o., Smlouva o náhradě za omezení užívání silnice pdf pdf 1 MB
19/003 TICKET ART Praha s.r.o., Smlouva o distribuci vstupenek pdf pdf 944 kB
19/004 KSÚS Středočeského kraje p.o., Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebností inženýrské sítě pdf pdf 966 kB
19/005 Josef Volný, Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem bytu pdf pdf 516 kB
19/006 Šárka Točínová, Dodatek č.3 k nájemní smlouvě pdf pdf 544 kB
19/007 Jiří Hykl, Dodatek č.5 k nájemní smlouvě na pronájem bytu pdf pdf 525 kB
19/008 Marian Martin Baláž, Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem bytu pdf pdf 505 kB
19/009 Svět plavání s.r.o., Dodatek č.1 ke smlouvě o využití systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného městem Jesenice pdf pdf 2 MB
19/010 LTS Truckershop s.r.o., Dodatek č.1 ke smlouvě o využití systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného městem Jesenice pdf pdf 2 MB
19/011 Infrasenzor s.r.o., Dodatek č. 1 ke smlouvě o využití systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného městem Jesenice pdf pdf 2 MB
19/012 Jiří Myslivec, Dodatek č. 1 ke smlouvě o využití systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného městem Jesenice pdf pdf 1 MB
19/014 DSK Praha, s.r.o., Dodatek č. 1 ke smlouvě o využití systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného městem Jesenice pdf pdf 1 MB
19/016 AGRO Jesenice u Prahy a.s., Dohoda o ukončení pachtovní smlouvy pdf pdf 864 kB
19/017 ÚVT s.r.o., Dodatek č.3 ke smlouvě o poskytování služeb pdf pdf 643 kB
19/018 TICKET ART Praha s.r.o., Smlouva o zpracování osobních údajů pdf pdf 1 MB
19/019 Ivana Hrdličková, Darovací smlouva pdf pdf 693 kB
19/020 Darovací smlouva pdf pdf 698 kB
19/021 BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s., OPTREAL, spol. s r.o., PARKET ATELIER s.r.o., Smlouva o převodu nemovitostí pdf pdf 2 MB
19/022 Roman Čížek, Smlouva o nájmu nebytových prostor ve společenském centru v Jesenici pdf pdf 1 MB
19/023 Agentura Familie, Smlouva o zajištění představení pdf pdf 1 MB
19/024 DATA AUTOTRANS s.r.o., Dodatek č.1 ke smlouvě č. 18/335 pdf pdf 806 kB
19/025 Potravinová banka Central z.s., Smlouva o potravinové pomoci pdf pdf 2 MB
19/026 AVE Pražské komunální služby a.s., Smlouva o převzetí a odstranění odpadu pdf pdf 1 MB
19/027 Kateřina Lišková, Darovací smlouva pdf pdf 915 kB
19/028 SDH Dolní Břežany, Smlouva o nájmu nebytových prostor ve společenském centru v Jesenici pdf pdf 1 MB
19/029 ČEZ Distribuce a.s., Smlouva o umístění zařízení (bezúplatná) č. SUZB/4004/2019 pdf pdf 4 MB
19/030 ČEZ Distribuce, a.s., Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí pdf pdf 1 MB
19/031 František Vuzev Hanžl, Smlouva o nájmu nebytových prostor ve společenském centru v Jesenici pdf pdf 1 MB
19/032 Ing. Dušan Višvarda, Dohoda o zrušení smlouvy o úpravě vzájemných vztahů podmínkách výstavby pdf pdf 759 kB
19/034 Obec Zvole, Veřejnoprávní smlouva o zajištění výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků, pdf pdf 1 MB
19/035 OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním z.s., Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování pdf pdf 1 MB
19/036 OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním z.s., Licenční smlouva o veřejném provozování pdf pdf 906 kB
19/037 Starostové a nezávislí, Smlouva o nájmu nebytových prostor ve společenském centru v Jesenici pdf pdf 1 MB
19/038 Pavel Tesařík, Smlouva o nájmu nebytových prostor ve společenském centru v Jesenici pdf pdf 868 kB
19/039 OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním z.s., Licenční smlouva o veřejném provozování pdf pdf 876 kB
19/040 Zuzana Rokosová, Darovací smlouva pdf pdf 685 kB
19/041 DATA AUTOTRANS s.r.o., Dodatek č. 2 ke smlouvě 18/335 pdf pdf 1 MB
19/042 SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci, Smlouva o nájmu nebytových prostor ve společenském centru v Jesenici pdf pdf 1 MB
19/043 Eduard Vardanjan, Mariam Torosjan, Kupní smlouva pdf pdf 1 MB
19/044 Ivana Vašinová, Darovací smlouva pdf pdf 676 kB
19/045 Raisa spol. s r.o., Smlouva o dílo pdf pdf 6 MB
19/048 Česká spořitelna a.s., Smlouva o podnájmu prostor sloužicích podnikání pdf pdf 3 MB
19/049 K.M.K. Design s.r.o., Smlouva o dílo přístřešek pro kola a sezení u ZŠ Jesenice pdf pdf 2 MB
19/050 Atelier T-plan s.r.o., Smlouva o dílo, Zhotovení územního plánu pdf pdf 2 MB
19/051 ČEZ Distribuce a.s., Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. PZ_6778/VB/001 pdf pdf 2 MB
19/052 ČEZ Distribuce a.s., Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. PZ_5980/VB/001 pdf pdf 1 MB
19/053 ČEZ Distribuce a.s., Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. PZ_6167/VB/001 pdf pdf 2 MB
19/054 ČEZ Distribuce a.s., Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. PZ_6654/VB/001 pdf pdf 2 MB
19/055 Česká spořitelna a.s., Darovací smlouva pdf pdf 1 MB
19/056 ATLAS consulting spol. s r.o., Dodatek č.1 k servisní smlouvě č. 491160007 programového vybavení CODEXIS pdf pdf 937 kB
19/057 SK Slavia Jesenice z.s., Smlouva o nájmu nebytových prostor ve Společenském centru v Jesenice pdf pdf 1 MB
19/058 TRIADA spol. s r.o., Dodatek k licenční smlouvě číslo 90761 pdf pdf 981 kB
19/059 Ing. Tomáš Melichar, Příkazní smlouva pdf pdf 3 MB
19/060 ROSI LOGISTIK s.r.o., Dodatek č.1 ke smlouvě o provozování služby senior taxi pdf pdf 1 MB
19/061 Dirty Parks s.r.o., Smlouva o dílo víceúčelové hřiště Jesenice, Osnice pdf pdf 1 MB
19/062 Kvalitní podzim života z.ú., Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pdf pdf 1 MB
19/063 DATA AUTOTRANS s.r.o., Dodatek č. 3 ke smlouvě 18/335 pdf pdf 1 MB
19/064 Kočičí a psí azyl, z.s., Darovací smlouva pdf pdf 625 kB
19/065 Roman Čížek, Smlouva o nájmu nebytových prostor ve společenském centru v Jesenici pdf pdf 1 MB
19/066 MANABAU s.r.o., Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo parkovací stání u hřbitova pdf pdf 1 MB
19/067 Advokátní kancelář JUDr. František Boček, Dodatek č. 2 Příkazní smlouvy pdf pdf 468 kB
19/068 HW PROJEKT s.r.o., Smlouva o dílo, cyklostezka Jesenice - Zlatníky Hodkovice, PD pdf pdf 943 kB
19/070 Divadlo Za2, Smlouva o realizace divadelního představení pdf pdf 833 kB
19/072 GREEN PROJECT s.r.o., Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - revitalizace parku u Pančáku pdf pdf 594 kB
19/073 Spolek zdravotně postižených, z.s., Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pdf pdf 767 kB
19/074 MC Pohádka Jesenice u Prahy z.s., Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pdf pdf 1 MB
19/075 JAKA, z.s., Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pdf pdf 1 MB
19/076 Smíšený pěvecký sbor JESENKA, z.s., Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pdf pdf 1 MB
19/077 Krok vpřed, z.s., Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pdf pdf 1 MB
19/078 Spolek včelařů Zlatníky, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pdf pdf 1 MB
19/079 HS Jesenice Vestec, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pdf pdf 1 MB
19/080 Myslivecký spolek Osnice, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pdf pdf 1 MB
19/081 Rybníkářský spolek Zdiměřice, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pdf pdf 1 MB
19/082 Nohejbalový klub Osnice, z.s., Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pdf pdf 1011 kB
19/083 SK Slavia Jesenice, z.s., Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pdf pdf 1 MB
19/084 Sportovní klub COBRA DOJANG PRAGUE, z.s., Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pdf pdf 1 MB
19/085 Florbal Jesenice, z.s., Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pdf pdf 1 MB
19/086 Zdravotní ústav Most k domovu, z. ú., Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pdf pdf 922 kB
19/087 Straet Architects s.r.o., Smlouva o dílo, výstavba MŠ Osnice, PD pdf pdf 870 kB
19/088 Osvětlení Týnec, k.s., Dodatek č. 1 ke smlouvě, oprava a údržba VO pdf pdf 1 MB
19/089 MUDr. Petr Cypro, Darovací smlouva pdf pdf 814 kB
19/090 Dalibor Wijas, Darovací smlouva pdf pdf 744 kB
19/091 Radan Miksa, Darovací smlouva pdf pdf 749 kB
19/092 Renata Volákova, Darovací smlouva pdf pdf 819 kB
19/093 Květa Kopecká, Darovací smlouva pdf pdf 790 kB
19/094 Ivana Kavinová, Darovací smlouva pdf pdf 738 kB
19/095 Václava Dvořáková, Darovací smlouva pdf pdf 678 kB
19/096 Jaroslav Picka, Darovací smlouva pdf pdf 747 kB
19/097 Renáta Valešová, Darovací smlouva pdf pdf 735 kB
19/098 Daniela Chňoupková, Darovací smlouva pdf pdf 676 kB
19/099 Jan Voborský, Darovací smlouva pdf pdf 683 kB
19/100 Ing. Svatoslav Kock, Darovací smlouva pdf pdf 680 kB
19/101 Ivan Martínek, Darovací smlouva pdf pdf 703 kB
19/102 Jana Hanušková, Darovací smlouva pdf pdf 712 kB
19/103 Dagmar Vacková, Darovací smlouva pdf pdf 720 kB
19/104 Radek Poslušný, Darovací smlouva pdf pdf 784 kB
19/105 Petra Diasová, Darovací smlouva pdf pdf 711 kB
19/106 Lukáš Skalník, Darovací smlouva pdf pdf 709 kB
19/107 Jana Táčnerová, Darovací smlouva pdf pdf 708 kB
19/108 Věra Šeráková, Darovací smlouva pdf pdf 709 kB
19/109 Kateřina Hluchá, Darovací smlouva pdf pdf 695 kB
19/110 Vlastimil Zíma, Darovací smlouva pdf pdf 700 kB
19/111 Jan Purkar, Darovací smlouva pdf pdf 712 kB
19/112 Václav Sekyra, Darovací smlouva pdf pdf 713 kB
19/113 Petr Dorazil, Darovací smlouva pdf pdf 764 kB
19/114 Jitka Dorazilová, Darovací smlouva pdf pdf 808 kB
19/115 Jiří Myslivec, Darovací smlouva pdf pdf 830 kB
19/116 Jiří Špaček, Darovací smlouva pdf pdf 819 kB
19/117 Pavel Ondráček, Darovací smlouva pdf pdf 675 kB
19/118 Milena Vorlíčková, Darovací smlouva pdf pdf 688 kB
19/119 Blanka Růžičková, Darovací smlouva pdf pdf 675 kB
19/120 Jitka Chmelařová, Darovací smlouva pdf pdf 892 kB
19/121 Alena Zápotocká, Darovací smlouva pdf pdf 774 kB
19/122 PAOLETTA s.r.o., Kupní smlouva pdf pdf 1 MB
19/124 Komerční banka, a.s., Dodatek ke smlouvě o úvěru pdf pdf 1 MB
19/125 AGRO Jesenice u Prahy, a.s., Dodatek č. 1 k rámcové kupní dohodě na dodávku rafinerského zboží pdf pdf 723 kB
19/126 ÚVT, s.r.o., Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb pdf pdf 484 kB
19/127 Mgr. Michaela Bruková, Příkazní smlouva - šéfredaktor JK pdf pdf 2 MB
19/128 Kvalitní podzim života, z.ú., Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pdf pdf 870 kB
19/129 Obec Zlatníky-Hodkovice, Smlouva o územním rozvoji - cyklostezka pdf pdf 635 kB
19/130 OPTREAL spol. s r.o., FID GROUP a.s., Kupní smlouva pdf pdf 1 MB
19/131 OPTREAL spol. s r.o., Kupní smlouva se smlouvou o uschově pdf pdf 1 MB
19/132 ACCON managers partners s.r.o., Smlouva o poskytování poradenských služeb pdf pdf 2 MB
19/133 Mgr. Kamil Koula - Agentura KK, Smlouva o provedení uměleckého pořadu pdf pdf 974 kB
19/134 Roman Čížek, Smlouva o nájmu nebytových prostor ve Společenském centru v Jesenici pdf pdf 1 MB
19/135 Kittlik s.r.o., Příkazní smlouva na poskytnutí služeb koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) pri práci "Nová základní škola v Jesenici, Zdiměřice" pdf pdf 1001 kB
19/136 TELMONT Nymburk s.r.o., REALSTAV MB spol. s r.o., Příkazní smlouva na poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka pdf pdf 1 MB
19/137 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Darovací smlouva a smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pdf pdf 2 MB
19/138 ČEZ Distribuce, a.s., Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věncého břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6023928/VB4 pdf pdf 2 MB
19/139 Horváth band, Potvrzení závazné objednávky pro zabezpečení hudební produkce technického zajištění a smlouva o ceně pdf pdf 1 MB
19/140 Divadelní Agentura Ludmily Frištenské, Smlouva pdf pdf 500 kB
19/141 LeCo - Ing. Jiří Lenc, s.r.o., Sponzorská smlouva pdf pdf 353 kB
19/142 Ferring -Léčiva, a.s., Sponzorská smlouva pdf pdf 320 kB
19/143 Kratochvílovci spol. s r.o., Sponzorská smlouva pdf pdf 334 kB
19/144 Autoškola Zdiměřice s.r.o., Sponzorská smlouva pdf pdf 318 kB
19/145 Lékárna Cedr Jesenice, Sponzorská smlouva pdf pdf 371 kB
19/146 ČEZ Distribuce a.s., Elmoz Czech, s.r.o., Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6022260/1 pdf pdf 2 MB
19/147 Pražská plynárenská distribuce a.s., Smlouva o připojení k distribuční soustavě, kategorie maloodběratel - domácnost pdf pdf 3 MB
19/148 Společenství vlastníků bytových jednotek domu čp. 310-312, Smlouva o nájmu nebytových prostor, Obřadní síně, v budově MÚ Jesenice pdf pdf 1 MB
19/149 Linka bezpečí, z.s., Darovací smlouva pdf pdf 624 kB
19/150 Redakce ISVS. CZ, Smlouva o užití a implementaci software pdf pdf 2 MB
19/151 Kooperativa pojišťovna a.s., Pojistná smlouva o skupinovém úrazovém pojištění podle sazby 3 UX pdf pdf 2 MB
19/152 JV Agency s.r.o., Smlouva o nájmu nebytových prostor ve Společenském centru v Jesenici pdf pdf 1 MB
19/153 VKS Legal advokátní kancelář, s.r.o., Smlouva o poskytování právních služeb pdf pdf 867 kB
19/154 Divadelní Agentura Ludmily Frištenské, Smlouva pdf pdf 474 kB
19/155 Š-servis, s.r.o., Dodatek č. 4 ke smlouvě o vedení a zpracování mzdové agendy pdf pdf 551 kB
19/156 Roman Čížek, Smlouva o nájmu nebytových prostor ve Společenském centru v Jesenici pdf pdf 1 MB
19/157 KB, Smlouva o spořicím účtu pdf pdf 1 MB
19/158 KB, Smlouva o termínovaném vkladu s individuální pevnou úrokovou sazbou pdf pdf 1 MB
19/159 OSA z.s., Licenční smlouva o veřejném provozování pdf pdf 888 kB
19/160 ČEZ Distribuce a.s., Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č: PZ_6063/VB/001 pdf pdf 1 MB
19/161 ČEZ Distribuce a.s., Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č: IO-12-6000346/VB/001 pdf pdf 1 MB
19/162 ČEZ Distribuce a.s., Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č: IO-12-6000347/VB/001 pdf pdf 2 MB
19/163 ČEZ Distribuce a.s., Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č: IO-12-6000348/VB/001 pdf pdf 1 MB
19/164 ČEZ Distribuce a.s., Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č: IO-12-6000349/VB/001 pdf pdf 1 MB
19/165 Ing. akad. arch. Petr Foglar, Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo číslo 1302 ze dne 3.11.2013 pdf pdf 2 MB
19/166 HYDRATECH s.r.o., Smlouva o dílo intenzifikace ČOV Osnice pdf pdf 9 MB
19/167 TresTech s.r.o., Smlouva o poskytování odborných služeb pdf pdf 2 MB
19/168 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Příkazní smlouva, Intenzifikace ČOV Osnice pdf pdf 1 MB
19/169 Komerční park Jesenice, s.r.o., Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nemovité věci pdf pdf 686 kB
19/170 Komerční park Jesenice, s.r.o., Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovité věci ev. č. 18_102 ze dne 11.4.2018 pdf pdf 556 kB
19/171 Komerční park Jesenice, s.r.o., Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovité věci ev. č. 17_338 ze dnee 6.12.2017 pdf pdf 575 kB
19/172 ZŠ, ZUŠ, Dodatek ke Smlouvě č.1 o podnájmu nemovité věci ev.č. 18-109 pdf pdf 742 kB
19/173 ZŠ a ZUŠ, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o podnájmu nemovité věci ev.č.17-239 pdf pdf 670 kB
19/174 ZŠ a ZUŠ, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nemovité věci ev.č.17-385 pdf pdf 678 kB
19/175 ČEZ Distribuce a.s., Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IO-12-6000350VB001 pdf pdf 1 MB
19/176, ČEZ Distribuce a.s., Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IO-12-6000345VB001 pdf pdf 1 MB
19/177, ČEZ Distribuce a.s., Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IO-12-6000339VB001 pdf pdf 1 MB
19/178, Mateřské centrum Pohádka Jesenice z.s., Smlouva o krátkodobé výpůjčce nebytových prostor ve Společenském centru v Jesenici pdf pdf 1 MB
19/179, VYSSPA Sports Technology s.r.o., Smluva o dílo, Běžecká dráha v areálu ZŠ Jesenice pdf pdf 1 MB
19/180 ZŠ a ZUŠ, Smlouva o krátkodobé výpůjčce nebytových prostor ve SC Jesenice pdf pdf 1 MB
19/181 ÚVT, s.r.o. Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytování služeb pdf pdf 551 kB
19/182 SARK engineering, s.r.o., Smlouva o dílo Oprava sociálního zařízení v MŠ Jesenice pdf pdf 2 MB
19/183 Kupní smlouva pdf pdf 448 kB
19/184 Kupní smlouva pdf pdf 533 kB
19/185 Kupní smlouva pozemek p.č. 447-8 pdf pdf 2 MB
19/186 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní pdf pdf 2 MB
19/187, Dohoda o narovnání pozemek p.č.176-9 pdf pdf 1 MB
19/188 EURO CONSORCIUM s.r.o., Kupní smlouva, pozemek p.č.130-36 pdf pdf 608 kB
19/190 Kupní smlouva, pozemek p.č. 126 v k.ú. Jesenice pdf pdf 836 kB
19/192 Darovací smlouva pdf pdf 689 kB
19/193 Česká pojišťovna a.s., Dodatek č. 14 k pojistné smlouvě pdf pdf 2 MB
19/194 ALKOM SECURITY a.s., Dodatek č. 2 k Rámcové servisní smlouvě na zajištění údržby, kontrolní, revizní, a servisní činnosti dle ČSN EN pdf pdf 787 kB
19/195 Straet Architects s.r.o., Dodatek č. 1 k SOD Výstavba MŠ Osnice, PD pdf pdf 775 kB
19/197 Zdeňka Klenorová, Smlouva o dílo na piřízení změny č. 6 ÚPO Jesenice pdf pdf 727 kB
19/198 HES stavební, s.r.o., Smlouva o dílo - Chodník Kocanda - Osnice pdf pdf 5 MB
19/199 ROPID, Dodatek č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě, linka 334 pdf pdf 3 MB
19/200, Roman Čížek, Smlouva o nájmu nebyt. prostor ve SCJ pdf pdf 1 MB
19/201 OSA, z.s., Licenční smlouva o veřejném provozování pdf pdf 855 kB
19/202 Česká pošta, Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb pdf pdf 1 MB
19/204 Martin Mencl, Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene přípojky pdf pdf 3 MB
19/205 Kupní smlouva pdf pdf 2 MB
19/206, ÚVT, Dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytování služeb pdf pdf 548 kB
19/207 Dodatek č.13 k nájemní smlouvě na pronájem bytu pdf pdf 696 kB
19/209 Dodatek č.11 k nájemní smlouvě na pronájem pokoje v ubytovně pdf pdf 510 kB
19/210 Dodatek č.1 k nájemní smlouvě na pronájem bytu pdf pdf 603 kB
19/211 Dodatek č.5 k nájemní smlouvě na pronájem pokoje v ubytovně pdf pdf 688 kB
19/212 Dodatek č.2 k nájemní smlouvě na pronájem bytu pdf pdf 509 kB
19/219 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 10.8.2013 pdf pdf 979 kB
19/220 ROSI LOGISTIK s.r.o., Dodatek č. 2 ke smlouvě o provozování služby senior taxi pdf pdf 2 MB
19/221 Servisní smlouva o servisu a údržbě dohodnutných zařízení pdf pdf 1 MB
19/222 HES stavební s.r.o., Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo chodník Kocanda - Osnice pdf pdf 1 MB
19/223 Ing. Petr Dorazil, Příkazní smlouva technický dozor stavebníka chodník Kocanda - Osnice pdf pdf 2 MB
19/224 Ladislav Bacil, Příkazní smlouva technický dozor stavebníka a BOZP běžecká dráha pdf pdf 3 MB
19/225 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Smlouva o provozování plynárenského zařízení č. 432-2019-OSDS pdf pdf 1 MB
19/226 DFC System a.s., Rámcová dohoda poskytnutí odběrových karet na pohonné hmoty pdf pdf 1 MB
19/230 Roman Čížek, Smlouva o nájmu nebytových prostor ve společenském centru v Jesenici pdf pdf 1 MB
19/232 Arcibiskupství pražské, Smlouva o výpůjčce pdf pdf 612 kB
19/233 Krajská správa a udržba silnic Středočeského kraje, p.o., Smluva o výpůjčce pdf pdf 2 MB
19/235 Středočeský kraj, Smlouva darovací - pozemek 424-7, 424-8 pdf pdf 2 MB
19/236 Středočeský kraj, Smlouva darovací - pozemek 424-4, 424-5, 424-6 pdf pdf 2 MB
19/237 DATA AUTOTRANS s.r.o., Smlouva provozovatel školního autobusu pdf pdf 504 kB
19/238 Smlouva o nájmu pozemku pdf pdf 1 MB
19/239 ROPID, Dodatek č. 10 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě pdf pdf 2 MB
19/243, ČEZ distribuce, Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti pdf pdf 2 MB
19/246 ROPID, Dodatek č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě pdf pdf 4 MB
19/247 ROPID, Dodatek č. 16 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě, pdf pdf 3 MB

Výpisy z usnesení rady města

Název Soubor Velikost
01_Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 2019/01 ze dne 03.01.2019 pdf pdf 548 kB
02_Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 02/2019 ze dne 10.01.2019 pdf pdf 2 MB
02_Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 2/2019 ze dne 10.01.2019 pdf pdf 2 MB
03_Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 03/2019 ze dne 17.01.2019 pdf pdf 2 MB
04_Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 04/2019 ze dne 23.01.2019 pdf pdf 1 MB
05_Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 05/2019 ze dne 31.01.2019 pdf pdf 2 MB
06_Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 06/2019 ze dne 21.02.2019 pdf pdf 2 MB
07_Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 07/2019 ze dne 28.02.2019 pdf pdf 1 MB
08_Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 08/2019 ze dne 07.03.2019 pdf pdf 1 MB
09_Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 09/2019 ze dne 13.03.2019 pdf pdf 1 MB
10_Výpis usnesení rady města Jesenice číslo 10/2019 ze dne 21.03.2019 pdf pdf 1 MB
11_Výpis usnesení rady města Jesenice číslo 11/2019 ze dne 25.03.2019 pdf pdf 164 kB
12_Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 12/2019 ze dne 28.03.2019 pdf pdf 1 MB
13_Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 13/2019 ze dne 09.04.2019 pdf pdf 875 kB
14_Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 14/2019 ze dne 16.04.2019 pdf pdf 2 MB
15_Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 15/2019 ze dne 25.04.2019 pdf pdf 2 MB
16_Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 16/2019 ze dne 02.05.2019 pdf pdf 948 kB
17_Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 17/2019 ze dne 09.05.2019 pdf pdf 1 MB
18_Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 18/2019 ze dne 16.05.2019 pdf pdf 2 MB
19_Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 19/2019 ze dne 23.05.2019 pdf pdf 1 MB
20_Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 20/2019 ze dne 28.05.2019 pdf pdf 218 kB
21_Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 2019/21 ze dne 30.05.2019 pdf pdf 2 MB
22_Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 2019/22 ze dne 06.06.2019 pdf pdf 2 MB
23_Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 2019/23 ze dne 13.06.2019 pdf pdf 2 MB
24_Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 2019/24 ze dne 20.06.2019 pdf pdf 2 MB
25_Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 2019/25 ze dne 27.06.2019 pdf pdf 3 MB
26_Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 2019/26 ze dne 11.07.2019 pdf pdf 3 MB
27_Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 2019/27 ze dne 23.07.2019 pdf pdf 4 MB
28_Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 2019/28 ze dne 08.08.2019 pdf pdf 6 MB
29_Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 2019/29 ze dne 22.08.2019 pdf pdf 4 MB
30_Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 2019/30 ze dne 05.09.2019 pdf pdf 4 MB
31_Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 2019/31 ze dne 11.09.2019 pdf pdf 571 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 22/2018 ze dne 22.05.2018 pdf pdf 2 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 01/2016 ze dne 04.01.2016 pdf pdf 263 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 01/2017 ze dne 03.01.2017 pdf pdf 252 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 01/2018 ze dne 04.01.2018 pdf pdf 274 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 02/2016 ze dne 12.01.2016 pdf pdf 319 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 02/2017 ze dne 10.01.2017 pdf pdf 258 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 02/2018 ze dne 09.01.2018 pdf pdf 507 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 03/2016 ze dne 15.01.2016 pdf pdf 272 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 03/2017 ze dne 16. 01. 2017 pdf pdf 360 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 03/2018 ze dne 15.01.2018 pdf pdf 534 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 04/2016 ze dne 19.01.2016 pdf pdf 267 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 04/2017 ze dne 24.01.2017 pdf pdf 281 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 04/2018 ze dne 22. 01. 2018 pdf pdf 352 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 05/2016 ze dne 26.01.2016 pdf pdf 268 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 05/2017 ze dne 31.01.2017 pdf pdf 125 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 05/2018 ze dne 29. 01. 2018 pdf pdf 345 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 06/2016 ze dne 02.02.2016 pdf pdf 283 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 06/2017 ze dne 07. 02. 2017 pdf pdf 365 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 06/2018 ze dne 06. 02. 2018 pdf pdf 346 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 07/2016 ze dne 09.02.2016 pdf pdf 271 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 07/2017 ze dne 14.02.2017 pdf pdf 266 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 07/2018 ze dne 12.02.2018 pdf pdf 975 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 08/2016 ze dne 16.02.2016 pdf pdf 290 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 08/2017 ze dne 21. 02. 2017 pdf pdf 351 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 08/2018 ze dne 20.02.2018 pdf pdf 2 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 09/2016 ze dne 23.02.2016 pdf pdf 288 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 09/2017 ze dne 01. 03. 2017 pdf pdf 339 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 09/2018 ze dne 26.02.2018 pdf pdf 1 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 10/2016 ze dne 01.03.2016 pdf pdf 286 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 10/2017 ze dne 07. 03. 2017 pdf pdf 361 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 10/2018 ze dne 06.03.2018 pdf pdf 1 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 11/2016 ze dne 07.03.2016 pdf pdf 216 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 11/2017 ze dne 14.03.2017 pdf pdf 375 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 11/2018 ze dne 13.03.2018 pdf pdf 2 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 12/2016 ze dne 15.03.2016 pdf pdf 304 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 12/2017 ze dne 21.03.2017 pdf pdf 342 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 12/2018 ze dne 20.03.2018 pdf pdf 2 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 13/2016 ze dne 22.03.2016 pdf pdf 302 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 13/2017 ze dne 28. 03. 2017 pdf pdf 355 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 13/2018 ze dne 26.03.2018 pdf pdf 1 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 14/2016 ze dne 30.03.2016 pdf pdf 304 kB
Výpis usnesení Rady města J