Hlavní nabídka

Obsah stránky

Ostatní dokumenty

 

Uzavírka Křižovatka Hrnčířská/Malebná

Název Soubor Velikost
3.etapa pdf pdf 406 kB
2.etapa pdf pdf 813 kB
1.etapa pdf pdf 851 kB

Jesenický kurýr 2018

Název Soubor Velikost
mimořádné vydání JK 2018 pdf pdf 7 MB
Jesenický kurýr červenec - srpen 2018 pdf pdf 6 MB
Jesenický kurýr - prosinec 2018 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - listopad 2018 pdf pdf 5 MB
Jesenický kurýr - leden 2018 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - květen 2018 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - duben 2018 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - březen pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - říjen 2018 pdf pdf 5 MB
Jesenický kurýr - únor 2018 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - červen 2018 pdf pdf 6 MB

Kocanda most

Název Soubor Velikost
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci pdf pdf 152 kB
most Kocanda1 pdf pdf 242 kB
most Kocanda 3 pdf pdf 156 kB
most Kocanda 2 pdf pdf 423 kB
most Kocanda pdf pdf 253 kB

Veřejné projednání změny č. 4 ÚP

Název Soubor Velikost
Základní členění území pdf pdf 7 MB
Veřejná vyhláška pdf pdf 526 kB
Příloha odůvodnění Změny č.4 ÚPO Jesenice (k veřejnému projednání) pdf pdf 212 kB
koordinační výkres pdf pdf 6 MB
Jese_UPO_zm4_zadani pdf pdf 2 MB
ÚSES pdf pdf 10 MB
2-komplet-oduvodneni-POSJ-Z4_JESENICE-10-2017-o pdf pdf 11 MB
1b-komplet-grafika-POSJ-navrh-Z4-UPO-Jesenice-VYREZY-o pdf pdf 19 MB
1a-komplet-text-POSJ-navrh-Z4-UPO-Jesenice10-2017-o pdf pdf 16 MB

Volby 20.-21.10.2017

Název Soubor Velikost
Telefonní spojení volby 2017 pdf pdf 110 kB

Dopravní omezení

Název Soubor Velikost
Změna termínů etap stavby pdf pdf 185 kB
Uzavírka sil. II/603 – průtah obcí Vestec pdf pdf 153 kB
Stanovení místní úpravy průjezd říjen 2017 datovka pdf pdf 147 kB
Prodloužení termínu sil. II/101 – ul. Pražská pdf pdf 169 kB
Dopravní situace pdf pdf 1014 kB
Dopravní omezení Brusonková pdf pdf 276 kB
DETAIL UZAVÍRANÝCH ÚSEKŮ pdf pdf 6 MB
úplná uzavírka v obci Vestec pdf pdf 188 kB

D3

Název Soubor Velikost
Vyjádření k podnětu přezkumu prodloužení stanoviska EIA D3 – Středočeská část. pdf pdf 404 kB
Souhrnna tech zprava_pril_Zajištění rozhledu ve směrovém oblouku pdf pdf 164 kB
Souhrnna tech zprava_pril_vzdalenosti odpočívky Dunávice od křizovatek pdf pdf 119 kB
Souhrnna tech zprava_pril_vzdalenosti krizovatek na D3 - tabulka pdf pdf 127 kB
Souhrnna tech zprava_pril_vzdalenosti krizovatek na D3 - schema pdf pdf 236 kB
Souhrnna tech zprava pdf pdf 555 kB
Pruvodni_zprava_pril č 3_Zaprac podm Souhl závaz stano MŽP pdf pdf 639 kB
Pruvodni_zprava_pril č 1_Seznam objektu pdf pdf 558 kB
Pruvodni dopis pdf pdf 608 kB
Protinávrh usnesení zastupitelky I. Řehulkové do ZM – Dálnice D3 pdf pdf 2 MB
Prognoza_dopravy_D3 a přivaděče k roku 2050 pdf pdf 317 kB
průvodní zpráva příloha č.3 pdf pdf 639 kB
Průvodní zpráva příloha č.1 pdf pdf 558 kB
průvodní zpráva pdf pdf 612 kB
Posouzeni stoupacich pruhu na D3 pdf pdf 225 kB
Posouzení MUK D3xD0 pdf pdf 250 kB
Návrh usnesení I. Řehulkové z 26.10.2017 pdf pdf 183 kB
Kartogram intenzit MUK Václavice pdf pdf 40 kB
Kartogram intenzit MUK Jílové pdf pdf 82 kB
Kartogram intenzit Muk Chlistov pdf pdf 60 kB
Kartogram intenzit MUK - D0 exit 3. pdf pdf 98 kB
Kartogram intenzit D3 X D0 pdf pdf 238 kB
Kartogram intenzit D3 k roku 2050 detaily pdf pdf 3 MB
Kartogram intenzit D3 k roku 2050 celek pdf pdf 565 kB
Důvodová zpráva starostky města Jesenice pdf pdf 889 kB
D.1.2.9_301-111_112_Podélný_profil_MUK_Psáry_v_km_8_1 pdf pdf 483 kB
D.1.2.9_301-111_112_Podélný_profil_MUK_Psáry_v_km_8_1 pdf pdf 483 kB
D.1.2.8_301-120_Podélný_profil_Přeložka_MK_v_km_7_7 pdf pdf 239 kB
D.1.2.7_301-115_Podélný_profil_Služební_sjezd_nájezd_v_km_6_1 pdf pdf 285 kB
D.1.2.6_301-141_142_Podélný_profil_Příjezd_k_ret_nádržím v km 8_4__10_5 pdf pdf 321 kB
D.1.2.5_301-110_Podélný_profil_Větev_4_MUK_D0sD3 pdf pdf 275 kB
D.1.2.4_301-110_Podélný_profil_Větev_3_MUK_D0sD3 pdf pdf 349 kB
D.1.2.3_301-101_Podélný_profil_Hlavní_trasa_větev_2_v_ZÚ pdf pdf 311 kB
D.1.2.2_303-104_Podélný profil_přivaděč Benešov pdf pdf 330 kB
D.1.2.10_301-117_118_Podélný_profil_komunikace_u_mostu_Záhořany pdf pdf 542 kB
D.1.2.1_Podélný profil_Hlavní trasa_D3 Praha-Václavice_km 4.0-29.2 pdf pdf 955 kB
D.1.2.00_seznam_priloh pdf pdf 234 kB
D.1.2.0_rozpiska pdf pdf 230 kB
D.1.1.7_Vzorové_řezy_Okružní_křižovatka pdf pdf 230 kB
D.1.1.6_Vzorové_řezy_Silnice_kategorie_S7.5 pdf pdf 330 kB
D.1.1.5_Vzorové_řezy_Křižovatkové_větve_MUK pdf pdf 364 kB
D.1.1.4_Vzorové_řezy_SO_303-104_Přivaděč_Benešov pdf pdf 1 MB
D.1.1.3_Vzorové_řezy_Hlavní_trasa_D3_zemní_val_s_lavičkou pdf pdf 2 MB
D.1.1.2_Vzorové_řezy_Hlavní_trasa_D3_ve_skalním_zářezu pdf pdf 494 kB
D.1.1.1_Vzorové_řezy_Hlavní_trasa_D3 pdf pdf 2 MB
D.1.1.0_seznam_příloh pdf pdf 34 kB
D.1.1.0_rozpiska_desky pdf pdf 217 kB
C3_seznam_priloh pdf pdf 103 kB
C3_ROZPISKA_desky pdf pdf 209 kB
C2_ROZPISKA_desky pdf pdf 209 kB
C2_00_seznam_priloh pdf pdf 98 kB
C.3.9_Přivaděč_Benešov_2.5-5.8 pdf pdf 4 MB
C.3.8_Koordinační_situace_km_28.5-29.2_Benešov_0.0-2.5 pdf pdf 3 MB
C.3.7_Koordinační_situace_km_24.8-28.5_odpocivka Dunavice pdf pdf 3 MB
C.3.6_Koordinační_situace_km_21.1-24.8_Maskovice-Dunavice pdf pdf 3 MB
C.3.5_Koordinační_situace_km_17.9-21.1_Hosteradice-Maskovice pdf pdf 4 MB
C.3.4_Koordinační_situace_km_14.0-17.9_Jilove-Hosteradice pdf pdf 4 MB
C.3.3_Koordinační_situace_km_9.9-14.0_Liber-Jilove pdf pdf 6 MB
C.3.2_Koordinační_situace_km_5.8-9.9_Jircany-Liber pdf pdf 4 MB
C.3.10_Přeložka_silnice_II-106_v_km_17.7 pdf pdf 3 MB
C.3.1_Koordinační_situace_km_4.0-5.8 pdf pdf 3 MB
C.2.2.4_Přehledná_situace_Přivaděč_Benešov pdf pdf 18 MB
C.2.2.3_Přehledná_situace_úsek_0303_km_17.908-29.200 pdf pdf 54 MB
C.2.2.2_Přehledná_situace_úsek_0302_km_13.522-17.908 pdf pdf 23 MB
C.2.2.1_Přehledná_situace_úsek_0301_km_4.008-13.522 pdf pdf 34 MB
C.2.1 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES pdf pdf 83 MB
C.1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ pdf pdf 3 MB
B_Rozpiska pdf pdf 201 kB
A Rozpiska pdf pdf 200 kB

Školní autobus

Název Soubor Velikost
Jízdní řád od 4.3.2019 pdf pdf 233 kB
školní autobus - aktuální formulář smlouvy pdf pdf 333 kB

RODOK

Název Soubor Velikost
Změna trasování pdf pdf 594 kB
Zápis z jednání města 15.3.2017 pdf pdf 636 kB
Výpočet částky pdf pdf 103 kB
Smlouva 239 z roku 2008 pdf pdf 9 MB
Rodok - důvodovka pdf pdf 244 kB
Původní trasování pdf pdf 634 kB
navýšení na 900 pdf pdf 557 kB
Chodník Jesenice kocanda xlsx xlsx 97 kB
Dopis Rodoku 27.6.2017 pdf pdf 266 kB
Dopis Rodoku 22.10.2012 pdf pdf 218 kB
Dohoda o narovnání pdf pdf 1 MB
Dodatek č.1sml.o výstavbě pdf pdf 1 MB

Vestecká spojka

Název Soubor Velikost
Vyjádření odeslané 27.9.2017 k technické studii Vestecké spojky, II.etapa. pdf pdf 3 MB
Vyjádření k technické studii pdf pdf 186 kB
Textová část technické studie pdf pdf 8 MB
Soutisk s ÚPP pdf pdf 6 MB
Situace širších vztahů pdf pdf 2 MB
Grafická část studie - 2.díl výřez pdf pdf 859 kB
Grafická část studie - 2.díl pdf pdf 4 MB
Grafická část studie - 1.díl pdf pdf 3 MB

Možnosti rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3

Název Soubor Velikost
Studie proveditelnosti pdf pdf 8 MB
příloha 10.9. pdf pdf 5 MB
příloha 10.8. pdf pdf 66 kB
příloha 10.7. pdf pdf 419 kB
příloha 10.6. pdf pdf 350 kB
příloha 10.5. pdf pdf 806 kB
příloha 10.4. pdf pdf 324 kB
příloha 10.3. pdf pdf 333 kB
příloha 10.2. pdf pdf 350 kB
příloha 10.10. pdf pdf 34 kB
příloha 1.8. pdf pdf 3 MB
příloha 1.7. pdf pdf 16 MB
příloha 1.6. pdf pdf 15 MB
příloha 1.5. pdf pdf 13 MB
příloha 1.4. pdf pdf 14 MB
příloha 1.3. pdf pdf 9 MB
příloha 1.2. pdf pdf 18 MB
příloha 1.1. pdf pdf 4 MB

ÚP sousedních obcí

Název Soubor Velikost
Vestec 27.7.2017 pdf pdf 3 MB
Sulice 9.8.2017 pdf pdf 427 kB
Sulice 27.3.2017 pdf pdf 2 MB
Sulice 13.06.2016 pdf pdf 2 MB
Radějovice 23.3.2016 pdf pdf 1 MB
Psáry,Dolní Jirčany 29.03.2017 pdf pdf 1 MB
Psáry,Dolní Jirčany 07.06.2017 pdf pdf 373 kB
Psáry,Dolní Jirčany 05.02.2016 pdf pdf 377 kB
Průhonice 4.11.2015 pdf pdf 549 kB
Průhonice 24.02.2015 pdf pdf 820 kB
Průhonice 16.01.2017 pdf pdf 3 MB
Dobřejovice 9.11.2016 pdf pdf 3 MB

Jesenický kurýr 2017

Název Soubor Velikost
JK 12-2017 pdf pdf 8 MB
Jesenický kurýt - říjen 2017 pdf pdf 5 MB
Jesenický kurýr - září 2017 pdf pdf 14 MB
Jesenický kurýr - listopad 2017 pdf pdf 5 MB
Jesenický kurýr - leden 2017 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - květen 2017 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - duben 2017 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - únor 2017 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - červen 2017 pdf pdf 3 MB
Jesenický kurýr - březen 2017 pdf pdf 4 MB

OSMI ŹP

Název Soubor Velikost
Světelné signalizační zařízení u přechodu pro chodce v ul. Na Vysoké x Budějovická Horní Jirčany pdf pdf 153 kB
Situace park Pančák - etapizace pdf pdf 2 MB
Situační plán ZŠ Zdiměřice pdf pdf 1 MB
Revitalizace Zdiměřických rybníků OPŽP poster pdf pdf 2 MB
Realizace Zdiměřickcých rybníků pdf pdf 178 kB
POH Jesenice pdf pdf 13 MB
PD doplnění chodníku na Kocandě u krámku pdf pdf 876 kB
Parkování Budějovická Pizza pdf pdf 429 kB
PČSOV Renix pdf pdf 770 kB
Mapa hlásičů VIS pdf pdf 449 kB
Koordinační situace výtlaky ZŠ Jesenice pdf pdf 673 kB
Kácení situace pdf pdf 792 kB
Kácení jasanů ul. V Lázních pdf pdf 1 MB
Kácení dřevin park Pančák pdf pdf 2 MB
Dotace VIS a dPP pdf pdf 256 kB
Dendrologický průzkum pdf pdf 2 MB
Cyklostezka Vestec - Jesenice situace pdf pdf 643 kB

školství

Název Soubor Velikost
Zápis ZŠ pdf pdf 170 kB
Zápis do MŠ V Úvoze pdf pdf 301 kB
Zápis 2.kolo pdf pdf 6 MB
Vizualizace nové školy Zdiměřice pdf pdf 2 MB
Spalničky - květen 2018 pdf pdf 656 kB
Prezentace nové školy pdf pdf 6 MB
Ms v Úvoze zápis pdf pdf 197 kB
Ms kriteria pdf pdf 122 kB
Ms Kamarád zápis pdf pdf 239 kB
Ms Kamarád kriteria pdf pdf 153 kB
Kritéria pro přijímání dětí k zápisu do MŠ pdf pdf 372 kB
Kritéria a organizace zápisu MŠ Kamarád pdf pdf 440 kB

Strategický plán

Název Soubor Velikost
Titul pdf pdf 39 kB
Strategický plán rozvoje sportu Města Jesenice_2018 pdf pdf 3 MB
Realizační část pdf pdf 254 kB
Průzkum pdf pdf 3 MB
Jesenice - Kocanda II. etapa pdf pdf 354 kB
3 Návrhová část pdf pdf 414 kB
2e SWOT pdf pdf 156 kB
2d Průzkum potřeb mezi obyvateli pdf pdf 1 MB
2c Příloha9 - dostupnost_zdrav_soc pdf pdf 541 kB
2c Příloha8 - dostupnost_soukr_zs pdf pdf 540 kB
2c Příloha7 - dostupnost_zs pdf pdf 578 kB
2c Příloha6 - dostupnost_ms pdf pdf 539 kB
2c Příloha5 - dostupnost_celkova pdf pdf 552 kB
2c Příloha4 - limity_vyuziti_uzemi2 pdf pdf 3 MB
2c Příloha3 - realizace_rozvojovych_ploch pdf pdf 910 kB
2c Příloha2 - rozvoj_plochy_obcanske_vybaveni pdf pdf 2 MB
2c Příloha13 - problemova mapa pdf pdf 2 MB
2c Příloha12 - zamery2 pdf pdf 1 MB
2c Příloha11 - zamery pdf pdf 2 MB
2c Příloha10 - dostupnost_mhd pdf pdf 868 kB
2c Příloha 1 rozvoj plochy bydlení pdf pdf 2 MB
2c Analýza prostorového rozvoje pdf pdf 42 kB
2b Analýza prostorového rozvoje pdf pdf 816 kB
2a Socio ekonomická analýza pdf pdf 896 kB
1 Úvod pdf pdf 181 kB

Zastupitelstvo 02/2019

Název Soubor Velikost
Pozvánka ZM 02-2019 pdf pdf 482 kB
Návrh znění OZV č.2 pdf pdf 181 kB
Návrh znění OZV č.1 pdf pdf 347 kB
DZ_Spolek zdravotně postižených pdf pdf 116 kB
DZ_Spolek včelařů Zlatníky pdf pdf 116 kB
DZ_Smíšený pěvecký sbor Jesenka pdf pdf 118 kB
DZ_SK Slavia Jesenice pdf pdf 116 kB
DZ_Rybníkářský spolek Zdiměřice pdf pdf 116 kB
DZ_Nohejbalový klub Osnice pdf pdf 115 kB
DZ_Myslivecký spolek Osnice pdf pdf 115 kB
DZ_MC Pohádka z.s_ pdf pdf 116 kB
DZ_Krok vpřed pdf pdf 114 kB
DZ_HS Jesenice-Vestec pdf pdf 117 kB
DZ_Florbal Jesenice pdf pdf 117 kB
DZ JAKA pdf pdf 293 kB
DZ Cobra Dojang pdf pdf 118 kB
Bod 9. - DZ - Odkup pozemku OPTREAL s.r.o.- lokalita V Roháči! pdf pdf 131 kB
Bod 8 - DZ ZM 02 Odkup pozemku p. č. 130-36 v k. ú. Osnice Euroconsorcium pdf pdf 153 kB
Bod 7. - DZ ZM 02 Kupní smlouva OPTREAL a FID GROUP pdf pdf 152 kB
Bod 6. DZ ZM Paoletta pdf pdf 117 kB
Bod 5 - Žádost o bezúplatný přev.poz. p.č. 823-12 a 823-13 pdf pdf 152 kB
Bod 4 - Vyhodnocení žádostí rok 2018 pdf pdf 68 kB
Bod 4 - Vyhodnocení žádostí o dotace 2019_ZM pdf pdf 224 kB
Bod 4 - Žádosti 2019_přehled pdf pdf 152 kB
Bod 16. - DZ - Jednání o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru s Komerční bankou pdf pdf 103 kB
Bod 15. - DZ - OZV č. 2-2019 pdf pdf 85 kB
Bod 14. - DZ - OZV č. 1-2019 pdf pdf 146 kB
Bod 13. - DZ ZM -Most pdf pdf 154 kB
Bod 12. - DZ ZM Sídlo spolku pdf pdf 111 kB
Bod 11. - DZ ZM Cyklostezka partnerství pdf pdf 112 kB
Bod 10 - DZ - ZM - dohoda o narovnání pdf pdf 117 kB

Zastupitelstvo 31.1.2019

Název Soubor Velikost
Změna č. 4 Územního plánu Jesenice- zákl.členění území pdf pdf 2 MB
Změna č. 4 Územního plánu Jesenice odůvodnění pdf pdf 18 MB
Změna č. 4 Územního plánu Jesenice - USES pdf pdf 10 MB
Změna č. 4 Územního plánu Jesenice - návrh pdf pdf 48 MB
Změna č. 4 Územního plánu Jesenice - koordinační výkres pdf pdf 22 MB
výkres Základního členění území Z4 ÚPO Jesenice pro SJ pdf pdf 4 MB
stanovisko KUSK odb reg rozvoje 2 11 2015 a 25 10 2016 pdf pdf 607 kB
DZ- Návrh změny č. 4 ÚPO Jesenice docx docx 29 kB
bod 9 pdf pdf 55 kB
bod 8 pdf pdf 61 kB
bod 5 pdf pdf 43 kB
bod 4 pdf pdf 121 kB
bod 14 pdf pdf 41 kB
bod 13 pdf pdf 62 kB
bod 12 pdf pdf 54 kB
bod 11 pdf pdf 41 kB
bod 10 pdf pdf 28 kB

Jesenický kurýr 2019

Název Soubor Velikost
Jesenický kurýr - leden 2019 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - březen 2019 pdf pdf 6 MB
Jesenický kurýr - únor 2019 pdf pdf 7 MB

Podklady pro jednání Zastupitelstva města Jesenice 7-2018

Název Soubor Velikost
bod 9 pdf pdf 200 kB
bod 8 pdf pdf 203 kB
bod 7 pdf pdf 219 kB
bod 6 pdf pdf 226 kB
bod 5 pdf pdf 318 kB
bod 4 pdf pdf 311 kB
bod 2 pdf pdf 332 kB
bod 14 pdf pdf 242 kB
bod 13 pdf pdf 259 kB
bod 12 pdf pdf 254 kB
bod 11 pdf pdf 196 kB
bod 10 pdf pdf 210 kB

ul. Sluneční, Jesenice

Název Soubor Velikost
Situace dopravního značení pdf pdf 345 kB

Volby do zastupitelstva obce 5. a 6. října 2018

Název Soubor Velikost
Pravidla pro poskytnutí politické inzerce v Jesenickém kurýru pdf pdf 481 kB
Návštěva u voliče pdf pdf 117 kB

KNIHOVNA

Název Soubor Velikost
Zřizovací listina Městské knihovny Jesenice pdf pdf 678 kB
Knihovní řád Městské knihovny Jesenice pdf pdf 3 MB

Gender Audit

Název Soubor Velikost
GENDER AUDIT_MU JESENICE 2018 pdf pdf 2 MB

Městská policie Jesenice

Název Soubor Velikost
Zpráva o činnosti a stavu MP za 2017, 1. - 5. 2018 pdf pdf 665 kB
Pracovní řád MP_2018 pdf pdf 4 MB
Etický kodex zaměstnanců MP_2018 pdf pdf 2 MB

Odpady 2017

Název Soubor Velikost
Svoz bioodpadu 31.08. - 02.09.2019 pdf pdf 867 kB
Odpady 2017_EKOKOM pdf pdf 2 MB
Odpady 2017 pdf pdf 697 kB
Leták bioodpad 3.08. - 02.09.2018 pdf pdf 147 kB
ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA UHRAZENÍ POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2019 pdf pdf 221 kB

Dotace pro rok 2019

Název Soubor Velikost
Zásady pdf pdf 7 MB
Smlouva docx docx 43 kB
Příloha č. 2 xls xls 56 kB
Příloha č. 1 xls xls 35 kB
Oblasti popdory doc doc 47 kB
Dodatek pdf pdf 151 kB
Žádost doc doc 79 kB

regulace hazardu OZV

Název Soubor Velikost
OZV hazard docx docx 22 kB
Hazard důvodová zpráva docx docx 136 kB

Rekonstrukce Budějovická

Název Soubor Velikost
zábrany etapa 5 pdf pdf 258 kB
Oznámení pdf pdf 147 kB
Jesenice průtah 3.etapa pdf pdf 216 kB
Dopravní značení pdf pdf 4 MB
2-3 etapa doc doc 117 kB
1.etapa doc doc 88 kB

Jednací řád Zastupitelstva města Jesenice

Název Soubor Velikost
ZM 4-2017 pdf pdf 371 kB
JEDNACÍ ŘÁD zastupitelstvo pdf pdf 3 MB

Jednací řády výborů

Název Soubor Velikost
Jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jesenice 2018 pdf pdf 2 MB
Jednací řád Finančního výboru Zastupitelstva města Jesenice 2018 pdf pdf 2 MB

Územní plán Jesenice, stav po změně č.2

Název Soubor Velikost
Usnesení k vydání změny č.2 ÚP pdf pdf 180 kB
Textová část prosinec 2006 pdf pdf 2 MB
Příloha č.2 k OZV č. 2_2006 - vyhlášení závazné části změny č. 2 ÚP pdf pdf 1 MB
OZV č.2 - 2006 pdf pdf 184 kB
7. Veřejně prospěšné stavby pdf pdf 9 MB
6.Zábory ZPF pdf pdf 23 MB
5. Krajina ÚSES pdf pdf 12 MB
4. Energetika a spoje pdf pdf 9 MB
3. Vodní hospodářství pdf pdf 9 MB
2.Doprava pdf pdf 9 MB
1. Využití území pdf pdf 13 MB

Územní plán - projednávané

Název Soubor Velikost
Zadání ÚP pdf pdf 1 MB
Vydaná změna č.5 ÚP obce Jesenice pdf pdf 16 MB
Veřejná vyhláška - opakované veřejné projednání návrhu změny č. 4 územního plánu obce Jesenice pdf pdf 544 kB
vEŘEJNÁ VYHLÁŠKA PROJEDNÁNÍ ZMĚNY Č.4 pdf pdf 588 kB
Schválené zadání změny č.5 ÚP pdf pdf 3 MB
Schválení zadání ÚP pdf pdf 265 kB
Proces pořízení ÚP graficky pdf pdf 219 kB
Poskytnutí informací č.06/2017 pdf pdf 574 kB
Předložení návrhu na vydání změny č. 5 ÚP obce Jesenice pro vydání. pdf pdf 4 MB
Oznámení o projednání změny č. 5 úp pdf pdf 325 kB
Odůvodnění OD2-Z4-SIRSI-JESENICE.pdf pdf pdf 7 MB
Odůvodnění - Z4-UPO-Jesenice-oduvodneni.pdf pdf pdf 5 MB
Odůvodnění - OD1-Z4_KOORD_1-10000_Jesenice pdf pdf 13 MB
Návrh změny č.5 pdf pdf 597 kB
Návrh Z4-UPO-Jesenice-navrh pdf pdf 12 MB
Návrh 8-Z4_ZCU_1-5000_Jesenice pdf pdf 4 MB
Mapa návrhů·, které po projednání Zastupitelstvem obce Jesenice·budou projednávány jpg jpg 593 kB
Úplné znění po změně č. 4 Územního plánu obce Jesenice pdf pdf 29 MB
Úplné znění po změně č. 4 Územního plánu obce Jesenice pdf pdf 31 MB
Úplné znění po změně č. 4 Územního plánu obce Jesenice pdf pdf 30 MB
Úplné znění po změně č. 4 Územního plánu obce Jesenice pdf pdf 38 MB
Úplné znění po změně č. 4 Územního plánu obce Jesenice pdf pdf 29 MB
Úplné znění po změně č. 4 Územního plánu obce Jesenice pdf pdf 2 MB
Mapa původních návrhů předložených Zastupitelstvu obce Jesenice jpg jpg 652 kB

Územní plán vyšších celků

Název Soubor Velikost
územní plán vyšších celků pdf pdf 762 kB

Vyjádření města

Název Soubor Velikost
Vyjadreni mesta Jesenice k technické studii 20170927 pdf pdf 3 MB
Sdělení k hluku na Pražském okruhu pdf pdf 714 kB
Podnět k přezkumu prodloužení stanoviska k záměru D3 - Středočeská část pdf pdf 6 MB

Obecně závazná vyhláška města Jesenice č. 6/2016 – o regulaci a provozování hazardních her

Název Soubor Velikost
Zastupitelstvo Z05 DZ OZV22013 pdf pdf 2 MB
Zápis ZM č.5 pdf pdf 3 MB
Usnesení RM 52 pdf pdf 272 kB
Sdělení PČR pdf pdf 229 kB
Sdělení MV Jesenice - dotaz pdf pdf 566 kB
Právní rozbor pdf pdf 703 kB
Posouzení zákonnosti OZV č.2-2013 Ministerstvem Vnitra ČR pdf pdf 1 MB
Podání 2 pdf pdf 532 kB
Podání 1 pdf pdf 719 kB
Oznámení ÚOHS pdf pdf 392 kB
Odpověď na dotaz 2 pdf pdf 679 kB
Odpověď na dotaz - hazard pdf pdf 662 kB
Návrh OZV o úplném zákazu docx docx 24 kB
Návrh OZV o částečném zákazu docx docx 24 kB
Kolik stojí společnost Hazard doc doc 56 kB
grafická příloha OZV částečný zákaz pdf pdf 1 MB
Grafická příloha č. 2 částečný zákaz pdf pdf 127 kB
Důvodová zpráva k oběma návrhům docx docx 71 kB
článek 2 - Hazard a obec doc doc 55 kB
článek 1 - Hazard u dětí doc doc 81 kB
Ahold prosba o zachování Casina pdf pdf 542 kB

Jízdní řády

Název Soubor Velikost
444 trvale pdf pdf 29 kB
362 prázdninový pdf pdf 25 kB
337 trvale pdf pdf 29 kB
335 trvale pdf pdf 27 kB
332 prázdninový pdf pdf 34 kB

Návrhy OZV

Název Soubor Velikost
Příloha návrhu OZV č. 3/2016 ZM03 pdf pdf 143 kB
Návrh OZV č. 3/2016 ZM03 pdf pdf 69 kB

Jesenický kurýr 2016

Název Soubor Velikost
kalendář akcí květen 2016 jpg jpg 78 kB
Jesenický kurýr prosinec pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr prosinec pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - září 2016 pdf pdf 5 MB
Jesenický kurýr - listopad 2016 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - leden 2016 pdf pdf 2 MB
Jesenický kurýr - květen pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - duben 2016 pdf pdf 3 MB
Jesenický kurýr - březen 2016 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - říjen 2016 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - únor 2016 pdf pdf 2 MB
Jesenický kurýr - červenec-srpen pdf pdf 3 MB
Jesenický kurýr - červen pdf pdf 3 MB

Jesenický kurýr ARCHIV 2015

Název Soubor Velikost
Jesenický kurýr - září 2015 pdf pdf 2 MB
Jesenický kurýr - prosinec 2015 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - listopad 2015 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - leden 2015 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - květen 2015 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - duben 2015 pdf pdf 3 MB
Jesenický kurýr - březen 2015 pdf pdf 2 MB
Jesenický kurýr - říjen 2015 pdf pdf 6 MB
Jesenický kurýr - únor 2015 pdf pdf 3 MB
Jesenický kurýr - červenec/srpen 2015 pdf pdf 3 MB
Jesenický kurýr - červen 2015 pdf pdf 5 MB

Jesenický kurýr ARCHIV 2014

Název Soubor Velikost
Jesnický kurýr - únor 2014 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr červenec/srpen 2014 pdf pdf 6 MB
Jesenický kurýr - září 2014 pdf pdf 7 MB
Jesenický kurýr - prosinec 2014 pdf pdf 5 MB
Jesenický kurýr - listopad 2014 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - leden 2014 pdf pdf 5 MB
Jesenický kurýr - květen 2014 pdf pdf 6 MB
Jesenický kurýr - duben 2014 pdf pdf 6 MB
Jesenický kurýr - březen 2014 pdf pdf 5 MB
Jesenický kurýr - říjen 2014 pdf pdf 9 MB
Jesenický kurýr - červen 2014 pdf pdf 6 MB

Jesenický kurýr - ARCHIV 2013

Název Soubor Velikost
Jesnický kurýr - únor 2013 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - září 2013 pdf pdf 5 MB
Jesenický kurýr - prosinec 2013 pdf pdf 5 MB
Jesenický kurýr - listopad 2013 pdf pdf 5 MB
Jesenický kurýr - leden 2013 pdf pdf 5 MB
Jesenický kurýr - květen 2013 pdf pdf 6 MB
Jesenický kurýr - duben 2013 pdf pdf 5 MB
Jesenický kurýr - březen 2013 pdf pdf 6 MB
Jesenický kurýr - říjen 2013 pdf pdf 5 MB
Jesenický kurýr - červenec/srpen 2013 pdf pdf 5 MB
Jesenický kurýr - červen 2013 pdf pdf 5 MB

Jesenický kurýr ARCHIV 2012

Název Soubor Velikost
Jesenický kurýr - září 2012 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - prosinec 2012 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - listopad 2012 pdf pdf 5 MB
Jesenický kurýr - leden 2012 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - květen 2012 pdf pdf 6 MB
Jesenický Kurýr - duben 2012 pdf pdf 7 MB
Jesenický kurýr - březen 2012 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - říjen 2012 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - únor 2012 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - červenec/srpen 2012 pdf pdf 5 MB
Jesenický kurýr - červen 2012 pdf pdf 6 MB

Jesenický kurýr ARCHIV 2011

Název Soubor Velikost
Jesenický kurýr - září 2011 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - prosinec 2011 pdf pdf 3 MB
Jesenický kurýr - listopad 2011 pdf pdf 3 MB
Jesenický kurýr - leden 2011 pdf pdf 2 MB
Jesenický kurýr - květen 2011 pdf pdf 3 MB
Jesenický kurýr - duben 2011 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - březen 2011 pdf pdf 2 MB
Jesenický kurýr - říjen 2011 pdf pdf 4 MB
Jesenický kurýr - únor 2011 pdf pdf 2 MB
Jesenický kurýr - červenec/srpen 2011 pdf pdf 3 MB
Jesenický kurýr - červen 2011 pdf pdf 3 MB

Jesenický kurýr ARCHIV 2010

Název Soubor Velikost
Jesenický kurýr - září 2010 pdf pdf 3 MB
Jesenický kurýr - leden 2010 pdf pdf 2 MB
Jesenický kurýr - duben 2010 pdf pdf 3 MB
Jesenický kurýr - březen 2010 pdf pdf 2 MB
Jesenický kurýr - říjen 2010 pdf pdf 3 MB
Jesenický kurýr - červenec 2010 pdf pdf 3 MB
Jesenický kurýr - červen 2010 pdf pdf 3 MB

Poskytování informací dle z.106/99 Sb

Název Soubor Velikost
Sazební úhrad za poskytování informací pdf pdf 632 kB
Poskytnutí informací 2019/04 pdf pdf 639 kB
Poskytnutí informací 2019/03 pdf pdf 382 kB
Poskytnutí informací 2019/02 pdf pdf 467 kB
Poskytnutí informací 2019/01 pdf pdf 314 kB
Poskytnutí informací 2018/18 pdf pdf 290 kB
Poskytnutí informací 2018/17 pdf pdf 180 kB
Poskytnutí informací 2018/16 pdf pdf 260 kB
Poskytnutí informací 2018/15 pdf pdf 452 kB
Poskytnutí informací 2018/14 pdf pdf 292 kB
Poskytnutí informací 2018/13 pdf pdf 434 kB
Poskytnutí informací 2018/12 pdf pdf 233 kB
Poskytnutí informací 2018/11 pdf pdf 544 kB
Poskytnutí informací 2018/10 pdf pdf 543 kB
Poskytnutí informací 2018/09 pdf pdf 617 kB
Poskytnutí informací 2018/08 pdf pdf 625 kB
Poskytnutí informací 2018/07 pdf pdf 645 kB
Poskytnutí informací 2018/06 pdf pdf 518 kB
Poskytnutí informací 2018/05 pdf pdf 462 kB
Poskytnutí informací 2018/04 pdf pdf 895 kB
Poskytnutí informací 2018/03 pdf pdf 210 kB
Poskytnutí informací 2018/02 pdf pdf 854 kB
Poskytnutí informací 2018/01 pdf pdf 31 kB
Poskytnutí informací 2017/13 Záznam z 20171227 k poskyt. inf. na žádost čj. MěÚJ_15969_2017 pdf pdf 333 kB
Poskytnutí informací 2017/13 Podklady k bodu č. 9 programu ZM č. 7 ze dne 19.12.2017 pdf pdf 885 kB
Poskytnutí informací 2017/13 Podklady k bodu č. 14 programu ZM č. 7 z 19.12.2017 pdf pdf 4 MB
Poskytnutí informací 2017/13 Podklady k bodu č. 12 programu ZM č. 7 z 19.12.2017 pdf pdf 5 MB
Poskytnutí informací 2017/13 Podklady k bodu č. 11 programu - část III. pdf pdf 6 MB
Poskytnutí informací 2017/13 Podklady k bodu č. 11 programu - část II. pdf pdf 6 MB
Poskytnutí informací 2017/13 Podklady k bodu č. 11 programu - část I. pdf pdf 7 MB
Poskytnutí informací 2017/12 pdf pdf 759 kB
Poskytnutí informací 2017/11 pdf pdf 543 kB
Poskytnutí informací 2017/10 pdf pdf 525 kB
Poskytnutí informací 2017/09 pdf pdf 27 MB
Poskytnutí informací 2017/08 - příloha pdf pdf 750 kB
Poskytnutí informací 2017/08 pdf pdf 200 kB
Poskytnutí informací 2017/07 pdf pdf 18 MB
Poskytnutí informací 2017/06 pdf pdf 574 kB
Poskytnutí informací 2017/05 - 2. část pdf pdf 13 MB
Poskytnutí informací 2017/05 - 1. část pdf pdf 3 MB
Poskytnutí informací 2017/04 pdf pdf 1 MB
Poskytnutí informací 2017/03 pdf pdf 6 MB
Poskytnutí informací 2017/02 pdf pdf 213 kB
Poskytnutí informací 2017/01 pdf pdf 464 kB
Poskytnutí informací 2016/23 pdf pdf 1 MB
Poskytnutí informací 2016/22 pdf pdf 431 kB
Poskytnutí informací 2016/21 pdf pdf 208 kB
Poskytnutí informací 2016/20 pdf pdf 231 kB
Poskytnutí informací 2016/19 pdf pdf 198 kB
Poskytnutí informací 2016/18 pdf pdf 212 kB
Poskytnutí informací 2016/17 pdf pdf 243 kB
Poskytnutí informací 2016/16 pdf pdf 243 kB
Poskytnutí informací 2016/15 pdf pdf 205 kB
Poskytnutí informací 2016/14 pdf pdf 207 kB
Poskytnutí informací 2016/13 pdf pdf 222 kB
Poskytnutí informací 2016/12 pdf pdf 287 kB
Poskytnutí informací 2016/11 pdf pdf 1 MB
Poskytnutí informací 2016/10 pdf pdf 266 kB
Poskytnutí informací 2016/09 pdf pdf 2 MB
Poskytnutí informací 2016/08 pdf pdf 341 kB
Poskytnutí informací 2016/07 pdf pdf 183 kB
Poskytnutí informací 2016/06 pdf pdf 272 kB
Poskytnutí informací 2016/05 pdf pdf 308 kB
Poskytnutí informací 2016/04 pdf pdf 212 kB
Poskytnutí informací 2016/03 pdf pdf 183 kB
Poskytnutí informací 2016/02 pdf pdf 676 kB
Poskytnutí informací 2016/01 pdf pdf 177 kB
Poskytnutí informací 2015/18 pdf pdf 401 kB
Poskytnutí informací 2015/17 pdf pdf 466 kB
Poskytnutí informací 2015/16 pdf pdf 342 kB
Poskytnutí informací 2015/15 pdf pdf 269 kB
Poskytnutí informací 2015/14 pdf pdf 232 kB
Poskytnutí informací 2015/13 pdf pdf 237 kB
Poskytnutí informací 2015/12 pdf pdf 304 kB
Poskytnutí informací 2015/11 pdf pdf 318 kB
Poskytnutí informací 2015/08 pdf pdf 302 kB
Poskytnutí informací 2015/07 pdf pdf 382 kB
Poskytnutí informací 2015/06 pdf pdf 298 kB
Poskytnutí informací 2015/05 pdf pdf 284 kB
Poskytnutí informací 2015/04 pdf pdf 149 kB
Poskytnutí informací 2015/03 pdf pdf 301 kB
Poskytnutí informací 2015/02 pdf pdf 42 kB
Poskytnutí informací 2015/01 pdf pdf 50 kB

Jednací řád Rady města Jesenice

Název Soubor Velikost
Jednací řád pdf pdf 1 MB

Výpisy z usnesení zastupitelstva

Název Soubor Velikost
Výpis z UZ číslo 2019/01 ze dne 31.01.2019 pdf pdf 3 MB
Výpis z UZ číslo 2018/07 pdf pdf 2 MB
Výpis z UZ číslo 2018/06 pdf pdf 1 MB
Výpis z UZ číslo 2018/05 pdf pdf 1 MB
Výpis z UZ číslo 2018/04 pdf pdf 2 MB
Výpis z UZ číslo 2018/03 pdf pdf 1 MB
Výpis z UZ číslo 2018/02 pdf pdf 2 MB
Výpis z UZ číslo 2018/01 pdf pdf 5 MB
Výpis z UZ číslo 2017/07 ze dne 19.12.2017 pdf pdf 480 kB
Výpis z UZ číslo 2017/06 ze dne 09.11.2017 pdf pdf 169 kB
Výpis z UZ číslo 2017/04 ze dne 13.09.2017 pdf pdf 263 kB
Výpis z UZ číslo 2017/01 ze dne 19.01.2017 pdf pdf 292 kB
Výpis z UZ číslo 2016/05 ze dne 12. a 20.12.2016 pdf pdf 185 kB
Výpis z UZ číslo 2016/04 ze dne 20.10.2016 pdf pdf 288 kB
Výpis z UZ číslo 2016/03 ze dne 04.08.2016 pdf pdf 188 kB
Výpis z UZ číslo 2016/02 ze dne 07. a 21.06.2016 pdf pdf 247 kB
Výpis z UZ číslo 2016/01 ze dne 08.03.2016 pdf pdf 141 kB
Výpis z UZ číslo 2015/07 ze dne 10.12.2015 pdf pdf 194 kB
Výpis z UZ číslo 2015/06 ze dne 20.10.2015 pdf pdf 198 kB
Výpis z UZ číslo 2015/05 ze dne 17.09.2015 pdf pdf 146 kB
Výpis z UZ číslo 2015/04 ze dne 23.06.2015 pdf pdf 178 kB
Výpis z UZ číslo 2015/03 ze dne 11.06.2015 pdf pdf 145 kB
Výpis z UZ číslo 2015/02 ze dne 28.05.2015 pdf pdf 200 kB
Výpis z UZ číslo 2015/01 ze dne 12.03.2015 pdf pdf 162 kB
Výpis z UZ číslo 2017/05 ze dne 26.09.2017 pdf pdf 206 kB
Výpis z UZ číslo 2017/02 ze dne 23.03.2017 pdf pdf 256 kB
Výpis z ÚZ číslo 2017/03 ze dne 15. 06. 2017 pdf pdf 152 kB

Výpisy z usnesení rady města

Název Soubor Velikost
Výpis usnesení Rady obce Jesenice číslo 19/2015 ze dne 10.07.2015 pdf pdf 199 kB
Výpis usnesení Rady obce Jesenice číslo 18/2015 ze dne 30.06.2015 pdf pdf 320 kB
Výpis usnesení Rady obce Jesenice číslo 17/2015 ze dne 23.06.2015 pdf pdf 199 kB
Výpis usnesení Rady obce Jesenice číslo 16/2015 ze dne 16.06.2015 pdf pdf 274 kB
Výpis usnesení Rady obce Jesenice číslo 15/2015 ze dne 11.06.2015 pdf pdf 195 kB
Výpis usnesení Rady obce Jesenice číslo 14/2015 ze dne 02.06.2015 pdf pdf 432 kB
Výpis usnesení Rady obce Jesenice číslo 13/2015 ze dne 28.05.2015 pdf pdf 26 kB
Výpis usnesení Rady obce Jesenice číslo 12/2015 ze dne 19.05.2015 pdf pdf 59 kB
Výpis usnesení Rady obce Jesenice číslo 11/2015 ze dne 05.05.2015 pdf pdf 48 kB
Výpis usnesení Rady obce Jesenice číslo 10/2015 ze dne 21.04.2015 pdf pdf 52 kB
Výpis usnesení Rady obce Jesenice číslo 09/2015 ze dne 07.04.2015 pdf pdf 49 kB
Výpis usnesení Rady obce Jesenice číslo 07/2015 ze dne 23.03.2015 pdf pdf 24 kB
Výpis usnesení Rady obce Jesenice číslo 06/2015 ze dne 10.03.2015 pdf pdf 40 kB
Výpis usnesení Rady obce Jesenice číslo 05/2015 ze dne 03.03.2015 pdf pdf 32 kB
Výpis usnesení Rady obce Jesenice číslo 04/2015 ze dne 24.02.2015 pdf pdf 36 kB
Výpis usnesení Rady obce Jesenice číslo 03/2015 ze dne 10.02.2015 pdf pdf 34 kB
Výpis usnesení Rady obce Jesenice číslo 02/2015 ze dne 27.01.2015 pdf pdf 41 kB
Výpis usnesení Rady obce Jesenice číslo 01/2015 ze dne 13.01.2015 pdf pdf 48 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 59/2016 ze dne 27. 12. 2016 pdf pdf 309 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 58/2016 ze dne 22. 12. 2016 pdf pdf 314 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 57/2016 ze dne 20. 12. 2016 pdf pdf 374 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 56/2016 ze dne 13. 12. 2016 pdf pdf 383 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 55/2017 ze dne 19.12.2017 pdf pdf 338 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 55/2016 ze dne 12. 12. 2016 pdf pdf 308 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 54/2017 ze dne 12.12.2017 pdf pdf 385 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 54/2016 ze dne 08. 12. 2016 pdf pdf 315 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 53/2017 ze dne 11.12.2017 pdf pdf 337 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 53/2016 ze dne 06. 12. 2016 pdf pdf 374 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 52/2018 ze dne 20.12.2018 pdf pdf 2 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 52/2017 ze dne 05.12.2017 pdf pdf 370 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 52/2016 ze dne 01. 12. 2016 pdf pdf 377 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 51/2018 ze dne 13.12.2018 pdf pdf 739 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 51/2018 ze dne 13.12.2018 pdf pdf 739 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 51/2017 ze dne 01.12.2017 pdf pdf 90 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 51/2016 ze dne 29. 11. 2016 pdf pdf 465 kB
Výpis usnesení rady města Jesenice číslo 50/2018 ze dne 06.12.2018 pdf pdf 2 MB
Výpis usnesení rady města Jesenice číslo 50/2018 ze dne 06.12.2018 pdf pdf 2 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 50/2017 ze dne 28.11.2017 pdf pdf 163 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 50/2016 ze dne 25. 11. 2016 pdf pdf 238 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 49/2018 ze dne 29.11.2018 pdf pdf 845 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 49/2017 ze dne 21.11.2017 pdf pdf 111 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 49/2016 ze dne 22. 11. 2016 pdf pdf 285 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 48/2018 ze dne 20.11.2018 pdf pdf 2 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 48/2017 ze dne 14.11.2017 pdf pdf 280 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 48/2016 ze dne 15.11.2016 pdf pdf 361 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 47/2018 ze dne 13.11.2018 pdf pdf 1 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 47/2017 ze dne 07.11.2017 pdf pdf 277 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 47/2016 ze dne 08.11.2016 pdf pdf 349 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 46/2018 ze dne 06.11.2018 pdf pdf 2 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 46/2017 ze dne 31.10.2017 pdf pdf 283 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 46/2016 ze dne 01.11.2016 pdf pdf 615 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 45/2018 ze dne 30.10.2018 pdf pdf 1 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 45/2017 ze dne 24.10.2017 pdf pdf 284 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 45/2016 ze dne 25.10.2016 pdf pdf 357 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 44/2018 ze dne 23.10.2018 pdf pdf 1 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 44/2017 ze dne 17.10.2017 pdf pdf 274 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 44/2016 ze dne 18.10.2016 pdf pdf 341 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 43/2018 ze dne 16.10.2018 pdf pdf 2 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 43/2017 ze dne 10.10.2017 pdf pdf 139 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 43/2016 ze dne 11. 10. 2016 pdf pdf 362 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 43/2015 ze dne 22.12.2015 pdf pdf 449 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 42/2018 ze dne 10.10.2018 pdf pdf 1 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 42/2017 ze dne 03. 10. 2017 pdf pdf 338 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 42/2016 ze dne 04.10.2016 pdf pdf 351 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 42/2015 ze dne 15.12.2015 pdf pdf 235 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 41/2018 ze dne 04.10.2018 pdf pdf 599 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 41/2017 ze dne 26. 09. 2017 pdf pdf 367 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 41/2016 ze dne 27.09.2016 pdf pdf 285 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 41/2015 ze dne 08.12.2015 pdf pdf 274 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 40/2018 ze dne 02.10.2018 pdf pdf 2 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 40/2017 ze dne 19. 09. 2017 pdf pdf 353 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 40/2016 ze dne 20.09.2016 pdf pdf 356 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 40/2015 ze dne 01.12.2015 pdf pdf 560 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 39/2018 ze dne 25.09.2018 pdf pdf 914 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 39/2017 ze dne 18. 09. 2017 pdf pdf 316 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 39/2016 ze dne 13.09.2016 pdf pdf 348 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 39/2015 ze dne 24.11.2015 pdf pdf 405 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 38/2018 ze dne 17.09.2018 pdf pdf 936 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 38/2017 ze dne 11. 09. 2017 pdf pdf 340 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 38/2016 ze dne 06.09.2016 pdf pdf 339 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 38/2015 ze dne 10.11.2015 pdf pdf 346 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 37/2018 ze dne 11.09.2018 pdf pdf 1 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 37/2017 ze dne 05.09.2017 pdf pdf 285 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 37/2016 ze dne 30.08.2016 pdf pdf 398 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 37/2015 ze dne 03.11.2015 pdf pdf 355 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 36/2018 ze dne 04.09.2018 pdf pdf 1 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 36/2017 ze dne 28.08.2017 pdf pdf 282 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 36/2016 ze dne 16.08.2016 pdf pdf 118 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 36/2015 ze dne 21.10.2015 pdf pdf 250 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 35/2018 ze dne 28.08.2018 pdf pdf 2 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 35/2017 ze dne 28.08.2017 pdf pdf 237 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 35/2016 ze dne 09. 08. 2016 pdf pdf 263 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 35/2015 ze dne 20.10.2015 pdf pdf 228 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 34/2018 ze dne 21.08.2018 pdf pdf 2 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 34/2017 ze dne 22.08.2017 pdf pdf 256 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 34/2016 ze dne 02.08.2016 pdf pdf 375 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 34/2015 ze dne 13.10.2015 pdf pdf 251 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 33/2018 ze dne 06.08.2018 pdf pdf 2 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 33/2017 ze dne 15.08.2017 pdf pdf 274 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 33/2016 ze dne 26.07.2016 pdf pdf 362 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 33/2015 ze dne 12.10.2015 pdf pdf 202 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 32/2017 ze dne 08.08.2017 pdf pdf 288 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 32/2016 ze dne 19.07.2016 pdf pdf 360 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 32/2015 ze dne 06.10.2015 pdf pdf 237 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 31/2018 ze dne 24.07.2018 pdf pdf 1 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 31/2017 ze dne 31.07.2017 pdf pdf 103 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 31/2016 ze dne 12.07.2016 pdf pdf 357 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 31/2015 ze dne 29.09.2015 pdf pdf 279 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 30/2018 ze dne 17.07.2018 pdf pdf 2 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 30/2017 ze dne 25.07.2017 pdf pdf 118 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 30/2016 ze dne 28.06.2016 pdf pdf 267 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 30/2015 ze dne 22.09.2015 pdf pdf 246 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 29/2018 ze dne 10.07.2018 pdf pdf 1 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 29/2017 ze dne 18.07.2017 pdf pdf 135 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 29/2016 ze dne 21.06.2016 pdf pdf 261 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 29/2015 ze dne 15.09.2015 pdf pdf 231 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 28/2018 ze dne 03.07.2018 pdf pdf 2 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 28/2017 ze dne 30. 06. 2017 pdf pdf 361 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 28/2016 ze dne 14.06.2016 pdf pdf 261 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 28/2015 ze dne 10.09.2015 pdf pdf 203 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 27/2018 ze dne 26.06.2018 pdf pdf 2 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 27/2017 ze dne 22. 06. 2017 pdf pdf 384 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 27/2016 ze dne 06.06.2016 pdf pdf 292 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 27/2015 ze dne 07.09.2015 pdf pdf 242 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 26/2018 ze dne 19.06.2018 pdf pdf 2 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 26/2017 ze dne 13. 06. 2017 pdf pdf 383 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 26/2016 ze dne 30.05.2016 pdf pdf 272 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 26/2015 ze dne 01.09.2015 pdf pdf 212 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 25/2018 ze dne 12.06.2018 pdf pdf 2 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 25/2017 ze dne 06. 06. 2017 pdf pdf 158 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 25/2016 ze dne 24.05.2016 pdf pdf 273 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 25/2015 ze dne 25.08.2015 pdf pdf 228 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 24/2018 ze dne 05.06.2018 pdf pdf 2 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 24/2017 ze dne 31. 05. 2017 pdf pdf 324 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 24/2016 ze dne 20.05.2016 pdf pdf 235 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 24/2015 ze dne 18.08.2015 pdf pdf 233 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 23/2018 ze dne 29.05.2018 pdf pdf 2 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 23/2017 ze dne 30. 05. 2017 pdf pdf 367 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 23/2016 ze dne 17.05.2016 pdf pdf 270 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 23/2015 ze dne 04.08.2015 pdf pdf 249 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 22/2017 ze dne 23. 05. 2017 pdf pdf 342 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 22/2016 ze dne 10.05.2016 pdf pdf 252 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 22/2015 ze dne 30.07.2015 pdf pdf 199 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 21/2018 ze dne 15.05.2018 pdf pdf 1 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 21/2017 ze dne 16. 05. 2017 pdf pdf 340 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 21/2016 ze dne 06.05.2016 pdf pdf 290 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 21/2015 ze dne 24.07.2015 pdf pdf 234 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 20/2018 ze dne 09.05.2018 pdf pdf 1 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 20/2017 ze dne 11. 05. 2017 pdf pdf 381 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 20/2016 ze dne 03.05.2016 pdf pdf 288 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 20/2015 ze dne 14.07.2015 pdf pdf 311 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 2/2019 ze dne 10.01.2019 pdf pdf 2 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 19/2018 ze dne 02.05.2018 pdf pdf 2 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 19/2017 ze dne 28. 04. 2017 pdf pdf 323 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 19/2016 ze dne 26.04.2016 pdf pdf 242 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 18/2018 ze dne 25.04.2018 pdf pdf 232 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 18/2017 ze dne 27. 04. 2017 pdf pdf 375 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 18/2016 ze dne 22.04.2016 pdf pdf 233 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 17/2018 ze dne 24.04.2018 pdf pdf 945 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 17/2017 ze dne 20. 04. 2017 pdf pdf 329 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 17/2016 ze dne 19.04.2016 pdf pdf 263 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 16/2018 ze dne 17.04.2018 pdf pdf 2 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 16/2017 ze dne 19. 04. 2017 pdf pdf 308 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 16/2016 ze dne 12.04.2016 pdf pdf 256 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 15/2018 ze dne 10.04.2018 pdf pdf 2 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 15/2017 ze dne 12.04.2017 pdf pdf 114 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 15/2016 ze dne 05.04.2016 pdf pdf 284 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 14/2018 ze dne 03.04.2018 pdf pdf 1 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 14/2017 ze dne 04. 04. 2017 pdf pdf 356 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 14/2016 ze dne 30.03.2016 pdf pdf 304 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 13/2018 ze dne 26.03.2018 pdf pdf 1 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 13/2017 ze dne 28. 03. 2017 pdf pdf 355 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 13/2016 ze dne 22.03.2016 pdf pdf 302 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 12/2018 ze dne 20.03.2018 pdf pdf 2 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 12/2017 ze dne 21.03.2017 pdf pdf 342 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 12/2016 ze dne 15.03.2016 pdf pdf 304 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 11/2018 ze dne 13.03.2018 pdf pdf 2 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 11/2017 ze dne 14.03.2017 pdf pdf 375 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 11/2016 ze dne 07.03.2016 pdf pdf 216 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 10/2018 ze dne 06.03.2018 pdf pdf 1 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 10/2017 ze dne 07. 03. 2017 pdf pdf 361 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 10/2016 ze dne 01.03.2016 pdf pdf 286 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 09/2018 ze dne 26.02.2018 pdf pdf 1 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 09/2017 ze dne 01. 03. 2017 pdf pdf 339 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 09/2016 ze dne 23.02.2016 pdf pdf 288 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 08/2018 ze dne 20.02.2018 pdf pdf 2 MB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 08/2017 ze dne 21. 02. 2017 pdf pdf 351 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 08/2016 ze dne 16.02.2016 pdf pdf 290 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 07/2018 ze dne 12.02.2018 pdf pdf 975 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 07/2017 ze dne 14.02.2017 pdf pdf 266 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 07/2016 ze dne 09.02.2016 pdf pdf 271 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 06/2018 ze dne 06. 02. 2018 pdf pdf 346 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 06/2017 ze dne 07. 02. 2017 pdf pdf 365 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 06/2016 ze dne 02.02.2016 pdf pdf 283 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 05/2018 ze dne 29. 01. 2018 pdf pdf 345 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 05/2017 ze dne 31.01.2017 pdf pdf 125 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 05/2016 ze dne 26.01.2016 pdf pdf 268 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 04/2018 ze dne 22. 01. 2018 pdf pdf 352 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 04/2017 ze dne 24.01.2017 pdf pdf 281 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 04/2016 ze dne 19.01.2016 pdf pdf 267 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 03/2018 ze dne 15.01.2018 pdf pdf 534 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 03/2017 ze dne 16. 01. 2017 pdf pdf 360 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 03/2016 ze dne 15.01.2016 pdf pdf 272 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 02/2018 ze dne 09.01.2018 pdf pdf 507 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 02/2017 ze dne 10.01.2017 pdf pdf 258 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 02/2016 ze dne 12.01.2016 pdf pdf 319 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 01/2018 ze dne 04.01.2018 pdf pdf 274 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 01/2017 ze dne 03.01.2017 pdf pdf 252 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 01/2016 ze dne 04.01.2016 pdf pdf 263 kB
Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 22/2018 ze dne 22.05.2018 pdf pdf 2 MB
8_Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 08/2019 ze dne 07.03.2019 pdf pdf 1 MB
7_Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 07/2019 ze dne 28.02.2019 pdf pdf 1 MB
6_Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 06/2019 ze dne 21.02.2019 pdf pdf 2 MB
5_Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 05/2019 ze dne 31.01.2019 pdf pdf 2 MB
4_Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 04/2019 ze dne 23.01.2019 pdf pdf 1 MB
3_Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 03/2019 ze dne 17.01.2019 pdf pdf 2 MB
2_Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 02/2019 ze dne 10.01.2019 pdf pdf 2 MB
01_Výpis usnesení Rady města Jesenice číslo 2019/01 ze dne 03.01.2019 pdf pdf 548 kB

Smlouvy uzavřené městem Jesenice

Název Soubor Velikost
19/070 Divadlo Za2, Smlouva o realizace divadelního představení pdf pdf 833 kB
19/066 MANABAU s.r.o., Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo parkovací stání u hřbitova pdf pdf 1 MB
19/065 Roman Čížek, Smlouva o nájmu nebytových prostor ve společenském centru v Jesenici pdf pdf 1 MB
19/062 Kvalitní podzim života z.ú., Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pdf pdf 1 MB
19/061 Dirty Parks s.r.o., Smlouva o dílo víceúčelové hřiště Jesenice, Osnice pdf pdf 1 MB
19/060 ROSI LOGISTIK s.r.o., Dodatek č.1 ke smlouvě o provozování služby senior taxi pdf pdf 1 MB
19/059 Ing. Tomáš Melichar, Příkazní smlouva pdf pdf 3 MB
19/058 TRIADA spol. s r.o., Dodatek k licenční smlouvě číslo 90761 pdf pdf 981 kB
19/057 SK Slavia Jesenice z.s., Smlouva o nájmu nebytových prostor ve Společenském centru v Jesenice pdf pdf 1 MB
19/056 ATLAS consulting spol. s r.o., Dodatek č.1 k servisní smlouvě č. 491160007 programového vybavení CODEXIS pdf pdf 937 kB
19/055 Česká spořitelna a.s., Darovací smlouva pdf pdf 1 MB
19/054 ČEZ Distribuce a.s., Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. PZ_6654/VB/001 pdf pdf 2 MB
19/053 ČEZ Distribuce a.s., Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. PZ_6167/VB/001 pdf pdf 2 MB
19/052 ČEZ Distribuce a.s., Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. PZ_5980/VB/001 pdf pdf 1 MB
19/051 ČEZ Distribuce a.s., Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. PZ_6778/VB/001 pdf pdf 2 MB
19/050 Atelier T-plan s.r.o., Smlouva o dílo, Zhotovení územního plánu pdf pdf 2 MB
19/049 K.M.K. Design s.r.o., Smlouva o dílo přístřešek pro kola a sezení u ZŠ Jesenice pdf pdf 2 MB
19/048 Česká spořitelna a.s., Smlouva o podnájmu prostor sloužicích podnikání pdf pdf 3 MB
19/045 Raisa spol. s r.o., Smlouva o dílo pdf pdf 6 MB
19/044 Ivana Vašinová, Darovací smlouva pdf pdf 676 kB
19/043 Eduard Vardanjan, Mariam Torosjan, Kupní smlouva pdf pdf 1 MB
19/042 SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci, Smlouva o nájmu nebytových prostor ve společenském centru v Jesenici pdf pdf 1 MB
19/041 DATA AUTOTRANS s.r.o., Dodatek č. 2 ke smlouvě 18/335 pdf pdf 1 MB
19/040 Zuzana Rokosová, Darovací smlouva pdf pdf 685 kB
19/039 OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním z.s., Licenční smlouva o veřejném provozování pdf pdf 876 kB
19/038 Pavel Tesařík, Smlouva o nájmu nebytových prostor ve společenském centru v Jesenici pdf pdf 868 kB
19/037 Starostové a nezávislí, Smlouva o nájmu nebytových prostor ve společenském centru v Jesenici pdf pdf 1 MB
19/036 OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním z.s., Licenční smlouva o veřejném provozování pdf pdf 906 kB
19/035 OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním z.s., Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování pdf pdf 1 MB
19/034 Obec Zvole, Veřejnoprávní smlouva o zajištění výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků, pdf pdf 1 MB
19/032 Ing. Dušan Višvarda, Dohoda o zrušení smlouvy o úpravě vzájemných vztahů podmínkách výstavby pdf pdf 759 kB
19/031 František Vuzev Hanžl, Smlouva o nájmu nebytových prostor ve společenském centru v Jesenici pdf pdf 1 MB
19/028 SDH Dolní Břežany, Smlouva o nájmu nebytových prostor ve společenském centru v Jesenici pdf pdf 1 MB
19/027 Kateřina Lišková, Darovací smlouva pdf pdf 915 kB
19/026 AVE Pražské komunální služby a.s., Smlouva o převzetí a odstranění odpadu pdf pdf 1 MB
19/024 DATA AUTOTRANS s.r.o., Dodatek č.1 ke smlouvě č. 18/335 pdf pdf 806 kB
19/023 Agentura Familie, Smlouva o zajištění představení pdf pdf 1 MB
19/022 Roman Čížek, Smlouva o nájmu nebytových prostor ve společenském centru v Jesenici pdf pdf 1 MB
19/020 Darovací smlouva pdf pdf 698 kB
19/019 Ivana Hrdličková, Darovací smlouva pdf pdf 693 kB
19/018 TICKET ART Praha s.r.o., Smlouva o zpracování osobních údajů pdf pdf 1 MB
19/017 ÚVT s.r.o., Dodatek č.3 ke smlouvě o poskytování služeb pdf pdf 643 kB
19/016 AGRO Jesenice u Prahy a.s., Dohoda o ukončení pachtovní smlouvy pdf pdf 864 kB
19/014 DSK Praha, s.r.o., Dodatek č. 1 ke smlouvě o využití systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného městem Jesenice pdf pdf 1 MB
19/012 Jiří Myslivec, Dodatek č. 1 ke smlouvě o využití systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného městem Jesenice pdf pdf 1 MB
19/011 Infrasenzor s.r.o., Dodatek č. 1 ke smlouvě o využití systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného městem Jesenice pdf pdf 2 MB
19/010 LTS Truckershop s.r.o., Dodatek č.1 ke smlouvě o využití systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného městem Jesenice pdf pdf 2 MB
19/009 Svět plavání s.r.o., Dodatek č.1 ke smlouvě o využití systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného městem Jesenice pdf pdf 2 MB
19/007 Jiří Hykl, Dodatek č.5 k nájemní smlouvě na pronájem bytu pdf pdf 525 kB
19/006 Šárka Točínová, Dodatek č.3 k nájemní smlouvě pdf pdf 544 kB
19/004 KSÚS Středočeského kraje p.o., Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebností inženýrské sítě pdf pdf 966 kB
19/003 TICKET ART Praha s.r.o., Smlouva o distribuci vstupenek pdf pdf 944 kB
19/002 KSÚS Středočeského kraje p.o., Smlouva o náhradě za omezení užívání silnice pdf pdf 1 MB
19/001 Mgr. Ing. David Veselý, advokát - Smlouva o právním poradenství pdf pdf 564 kB

Stavební úřad - žádosti a formuláře

Název Soubor Velikost
Společné oznámení záměru pdf pdf 297 kB
Oznámení změny v užívání stavby pdf pdf 155 kB
Oznámení záměru pdf pdf 281 kB
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora pdf pdf 261 kB
Ohlášení stavby pdf pdf 215 kB
Ohlášení dokončení stavby pdf pdf 274 kB
Ohlášení - odstranění pdf pdf 164 kB
Žádost o vydání společného povolení pdf pdf 363 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území pdf pdf 291 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území pdf pdf 376 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby pdf pdf 295 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu pdf pdf 159 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku pdf pdf 161 kB
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu pdf pdf 260 kB
Žádost o stavební povolení pdf pdf 212 kB
Žádost o povolení předčasného užívání stavby pdf pdf 261 kB
Žádost o přidělení čísla popisného pdf pdf 273 kB

Odbor občanských záležitostí - žádosti a formuláře

Název Soubor Velikost
Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018 pdf pdf 484 kB
Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018 pdf pdf 356 kB
Přihláška k vítání občánků pdf pdf 384 kB
Návrh na zrušení místa trvalého pobytu pdf pdf 189 kB
LETÁK - Řidičské průkazy nově od 1.7.2018 pdf pdf 907 kB
Co mám dělat po změně TP pdf pdf 268 kB
Ceník hřbitovních prací a služeb pdf pdf 581 kB
Žádost o změnu jména - příjmení pro nezletilého pdf pdf 125 kB
Žádost o změnu jména - příjmení pdf pdf 65 kB
Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině pdf pdf 177 kB
Žádost o vydání duplikátu matričního dokladu pdf pdf 133 kB
Žádost o udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky pdf pdf 259 kB
Řád veřejného pohřebiště pdf pdf 2 MB

Odbor správy majetku, investic a ŽP - žádosti a formuláře

Název Soubor Velikost
Zadost o vydani rozhodnuti pro povoleni pripojeni mistni komunikace ci sousedni nemovitosti k mistni komunikace nebo o uprave ci zruseni takoveho pripojeni pdf pdf 241 kB
Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů v obci Jesenice pdf pdf 5 MB
TECHNICKÉ STANDARDY pro vodohospodářský majetek, schválené Zastupitelstvem obce Jesenice pdf pdf 2 MB
Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad pdf pdf 548 kB
Oznámení stanoviště včelstev pdf pdf 97 kB
Ohlášení zkušebního vrtu pdf pdf 197 kB
Žádost o zvláštní užívání veřejného prostranství pdf pdf 256 kB
Žádost o zřízení věcného břemene - služebnosti pdf pdf 107 kB
Žádost o vyjádření vlastníka technické infrastruktury k napojení na veřejný vodovodní a kanalizační řad pdf pdf 189 kB
Žádost o vyjádření vlastníka sítí pdf pdf 185 kB
Žádost o vydání rybářského lístku pdf pdf 137 kB
Žádost o ukončení svozu odpadů pdf pdf 183 kB
Žádost o stanovisko vlastníka komunikace pdf pdf 188 kB
Žádost o stanovisko ke stavbě pdf pdf 256 kB
Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace pro potřeby stavebních prací v komunikaci a umístění věcí na ní pdf pdf 209 kB
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les pdf pdf 229 kB
Žádost o přihlášení psa - místní poplatek pdf pdf 363 kB
Žádost o odhlášení psa z evidence pdf pdf 183 kB

Ostatní

Název Soubor Velikost
Zpráva studie pdf pdf 2 MB
Zdiměřice studie 2018 pdf pdf 15 MB
Zasedání Zastupitelstva 5-2017 pdf pdf 228 kB
Zahájení přejímky pdf pdf 1 MB
závazná část změny 2 pdf pdf 1 MB
Závěrečný účet obce Jesenice za rok 2014 pdf pdf 356 kB
Závěrečný účet obce Jesenice za rok 2013 pdf pdf 604 kB
Závěrečný účet obce Jesenice za rok 2012 pdf pdf 226 kB
Závěrečný účet města Jesenice za rok 2017 - část 2 pdf pdf 14 MB
Závěrečný účet města Jesenice za rok 2017 - část 1 pdf pdf 13 MB
Závěrečný účet města Jesenice za rok 2015 pdf pdf 26 MB
Závěrečný účet 2016 2.část pdf pdf 17 MB
Závěrečný účet 2016 1.část pdf pdf 12 MB
Whitewater par 2013 pdf pdf 2 MB
Whitepark analýza pdf pdf 306 kB
Vzdání se předkupního práva pdf pdf 75 kB
vyjádžení k analýze Whitewater park pdf pdf 310 kB
voda 21.2.2018 pdf pdf 93 kB
voda 12.3.2018 pdf pdf 84 kB
voda 11.9. pdf pdf 80 kB
Vestecká spojka prezentace pdf pdf 2 MB
Velikonoční soutěž vyhlášení pdf pdf 1 MB
Veřejný vyhláška ke spol.jednání na UD 20170703 pdf pdf 492 kB
Veř. vyhláška k návrhu změny č. 5 dle § 52 SZ. pdf pdf 526 kB
Výzva č4 MAS pdf pdf 287 kB
Výzva pdf pdf 293 kB
Výsledky sedimenty Návesního rybníku Zdiměřice pdf pdf 417 kB
Výroční zpráva města Jesenice za rok 2016 pdf pdf 271 kB
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2017 pdf pdf 272 kB
Výroční zpráva 2014 pdf pdf 815 kB
Výroční zpráva 2013 pdf pdf 829 kB
Výroční zpráva 2012 pdf pdf 815 kB
Výroční zpráva dle 106-1999 za rok 2018 pdf pdf 320 kB
Výroční zpráva 2015 pdf pdf 280 kB
Výluka Psáry duben 2017 pdf pdf 243 kB
Výkaz plnění rozpočtu 2 - 12 M za rok 2018 pdf pdf 451 kB
uzávěra šeberov pdf pdf 223 kB
Usnesení Zastupitelstva 15.6.2017 pdf pdf 265 kB
U3V 2 pdf pdf 715 kB
U3V pdf pdf 783 kB
Telefonní spojení volby 2018 II.kolo xlsx xlsx 12 kB
Telefonní spojení volby 2018 xlsx xlsx 12 kB
Telefonní spojení volby 2017 pdf pdf 110 kB
Studie proveditelnosti k Vodovodu D3 pdf pdf 8 MB
Studie park Jesenice u Pančáku pdf pdf 99 MB
Strategický plán rozvoje sportu Města Jesenice_2018 pdf pdf 340 kB
Strategický plán rozvoje sportu Města Jesenice_2018 pdf pdf 297 kB
Stavební povolení chodník pdf pdf 2 MB
Střednědobý výhled rozpočtu města Jesenice 2019 - 2023 pdf pdf 522 kB
Střednědobý výhled rozpočtu města Jesenice 2018-2022 pdf pdf 6 MB
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Jesenice 2019 až 2020 pdf pdf 412 kB
Střednědobý výhled rozpočtu 2018_2022 informace dle zákona pdf pdf 365 kB
Stanovení volebních okrsků pdf pdf 618 kB
Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2018-2022 pdf pdf 54 kB
soutěž propozice pdf pdf 398 kB
souhlas se zprac.os.úd doc doc 25 kB
SOSB o zřízení věcného břemene a smlouvy darovací pdf pdf 87 kB
smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku pdf pdf 76 kB
Směrnice odpadového hospodářství pdf pdf 2 MB
Směna pozemků v k.ú. Vestec a v k.ú. Jesenice u Prahy pdf pdf 81 kB
Situační výkres pdf pdf 1 MB
Schválený rozpočet pro rok 2017 pdf pdf 2 MB
Schválený rozpočet pro rok 2016 pdf pdf 782 kB
Schválený rozpočet pro rok 2015 pdf pdf 797 kB
Schválený rozpočet pro rok 2014 pdf pdf 708 kB
Schválený rozpočet pro rok 2013 pdf pdf 685 kB
Schválený rozpočet pro rok 2012 pdf pdf 653 kB