Hlavní nabídka

Obsah stránky

Poplatek za odpady

 

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Kč/rok

Objem sběrné nádoby v litrech

Frekvence vývozu komunálního odpadu

1x za 14 dní

1x týdně

2x týdně

110/120 L

1.500 Kč

2.000 Kč

-

240 L

2.500 Kč

3.200 Kč

-

1.100 L

-

18.000 Kč

34.000 Kč

pytel 100 L

Na žádost poplatníka

45Kč / kus

 

Poplatek za zapůjčení nádoby, svoz a likvidaci bioodpadu, likvidace vánočních stromků

Informace o platbě za svoz a likvidaci biologicky rozložitelného odpadu na sezonu duben – listopad daného kalendářního roku

Nádoby na bioodpad zůstávají přes zimní období uskladněny u občanů. Po zaplacení poplatku na svozovou sezonu 2011 bude vydána známka na označení nádoby. 

 

Poplatek za zapůjčení nádoby, svoz a likvidaci bioodpadu činí:

za 120 l nádobu/sezonu

930 Kč

za 240 l nádobu/sezonu

1 547 Kč

Poplatek je možné uhradit stejným způsobem jako ostatní poplatky, tzn. v hotovosti v pokladně OÚ nebo převodem na bankovní účet č. 3725111/0100 pod stejným variabilním symbolem jako ostatní poplatky. Do textu zprávy pro příjemce napište jméno plátce a druh platby.

 

Likvidace vánočních stromků

Vánoční stromky odkládejte do stání na tříděný odpad. V případě, že stání není ve Vašem nejbližším okolí, je možné stromky ponechat i u kontejnerů na komunální odpad. Stromky budou průběžně odváženy a likvidovány pracovní četou Obecního úřadu. Nenechávejte proto stromky u jednotlivých popelnic, protože svozová firma sběr stromků neprovádí!!

 

SPLATNOST ÚHRADY: do 31. března daného kalendářního roku.

Úhrada je vždy stanovena na kalendářní rok. Od začátku roku do konce března město sváží na starou známku a udává tím tříměsíční lhůtu na vyřízení úhrady pro nový rok.


Od 1. dubna se neoznačené nádoby přestávají svážet, a to až do doby, než bude vylepena aktuální známka.

Žádáme všechny občany Jesenice, Horních Jirčan, Osnice a Zdiměřic, aby dbali na lhůtu splatnosti úhrady a jedinou povinnost ohledně této záležitosti vyřídili včas.

 

SYSTÉM ÚHRADY A VYDÁVÁNÍ ZNÁMEK:

  1. Platba v hotovosti v pokladně MÚ Jesenice
  2. Platba převodem na účet Města Jesenice
  • po přijetí platby bankou Vám bude známka vydána v 1. patře, kanceláři číslo11

(K ověření uskutečněné bezhotovostní platby jsou tyto transakce pro referenta k nahlédnutí následující den po přijetí platby bankou klienta).

 

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:  3725111/0100


Variabilní symboly při bezhotovostní platbě:

Jesenice + Horní Jirčany

101 + číslo popisné

Osnice

102 + číslo popisné

Zdiměřice

103 + číslo popisné

 

Do poznámky uveďte jméno a účel platby.
 
Po celé tři měsíce si lze známky vyzvednout v každý pracovní den v provozní době Pokladny Městského úřadu Jesenice.
 
V případě nepřítomnosti referentky v kanceláři číslo 11 budou známky k dispozici přímo v pokladně. O aktuálních změnách budete informováni cedulemi na dveřích daných kanceláří.
 
Po obdržení známky je nutné jí vylepit na odpadní nádobu. Bez vylepené platné známky nebude odpad vyvezen. 

 

Patička stránky

Dnes je 13. prosinec 2017
Svátek má Lucie
Starostka města Jesenice
Mgr. Radka Vladyková
Kalendář akcí // na prosinec

Nejbližší připravovaná akce

Sváteční slovo na Štědrý den v kapli sv.Prokopa

24. prosinec 2017 // KULTURA

Podněty občanů // ZmapujTo

ZmapujTo.cz

Mobilní aplikace a web www.ZmapujTo.cz
Vám přináší nástroj pro nahlášení problémů
ve Vašem okolí či podnětů na zlepšení.

Nové hlášení