Hlavní nabídka

Obsah stránky

Povinně zveřejňované informace

Výroční zpráva dle 106-1999 za rok 2018

A) DLE § 5 ODST. 1 A 2 ZÁKONA Č. 106/1999 SB.
B) DLE § 5 ODST. 3 ZÁKONA Č. 106/1999 SB.
C) DLE § 5 ODST 5. ZÁKONA Č. 106/1999 SB.
D) REGISTR OZNÁMENÍ
E) DLE ZÁKONA Č. 101/2000 SB.
F) DLE DALŠÍCH ZÁKONŮ

A. Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

1. NÁZEV

Město Jesenice

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Základním právním předpisem odůvodňujícím vznik obce Jesenice je ústavní zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Postavení obce Jesenice a jejich orgánů upravuje zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Bližší informace ohledně organizační struktury města naleznete zde

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem města; dalšími orgány města jsou rada města, starosta, městský úřad a případné zvláštní orgány města (komise, výbory apod).

a) Organizační schéma města:

 • Zastupitelstvo města
  • Zastupitelstvo města zřizuje následující výbory:
   • Finanční
   • Kontrolní
  • Zastupitelstvo zřizuje v městě městskou policii.
 • Rada města
 • Rada města zřizuje následující komise:
  • Stavební komise
  • Komise dopravní a bezpečnostní
  • Komise pro životní prostředí
  • Komise pro školství, kulturu a sport
  • Komise sociální a zdravotní
  • Mediální komise
 • Starosta
 • Městský úřad
  • Odbory městského úřadu:
   • Stavební úřad
   • Finanční odbor
   • Odbor správy majetku, investic a životního prostředí
   • Odbor občanských záležitostí
   • Kancelář tajemnice
  • Tajemnice městského úřadu

b) Městem zřizované nebo řízené organizace:
            ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JESENICE, příspěvková organizace

            MATEŘSKÁ ŠKOLA JESENICE, okres Praha - západ

            Mateřská škola KAMARÁD

            

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Přesný název:

     Městský úřad Jesenice

Název ulice, č.p./č.e. nebo č.or.:

     Budějovická 303

Název obce:

     Jesenice

PSČ, adresní pošta:

     252 42 Jesenice

Pro bližší identifikaci lze v názvu uvést konkrétní útvar či pracoviště města (název odboru apod.) dle organizační struktury v bodě 3.

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Přesný název:

     Městský úřad Jesenice

Název ulice, č.p./č.e. nebo č.or.:

     Budějovická 303

Název obce:

     Jesenice

PSČ, adresní pošta:

     252 42 Jesenice

Tato adresa je platná rovněž pro jednotlivé útvary či pracoviště města (odbory apod.) dle organizační struktury v bodě 3.

 

4.3 Úřední hodiny

Městský úřad:

Pondělí:

 8:00 - 12:00      13:00 - 17:30

Středa:

 8:00 - 12:00      13:00 - 17:30

Pokladna a podatelna:

Pondělí:

 8:00 - 12:00      13:00 - 18:00

Úterý:

Středa:

Čtvrtek:

Pátek:

 8:00 - 12:00      13:00 - 15:00 

 8:00 - 12:00      13:00 - 18:00

 8:00 - 12:00      13:00 - 15:00

 8:30 - 12:00      13:00 - 14:30

4.4 Telefonní čísla

 

241 021 710

4.5 Čísla faxu

 

241 021 712

4.6 Adresa internetové stránky

www.mujesenice.cz
 

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna@mujesenice.cz 

4.8. Datová schránka

IDDS: 3nzb42m

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

Číslo účtu:

Pro výdaje:    103527104/0300

Pro příjmy:     3725111/0100

Účet pro bytové a nebytové hospodářství: 115-4350840227/0100


Jiné způsoby platby:

V hotovosti či platební kartou na pokladně městského úřadu v pokladních hodinách, popř. poštovní poukázkou na adresu městského úřadu.

6. IČ

002 41 318

7. DIČ

CZ 002 41 318

8. DOKUMENTY

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Dokumenty města najdete zejména v sekci Úřední deska, popř. v Archivu úřední desky či v Ostatních dokumentech. Na elektronické úřední desce je zveřejňován obsah listinné úřední desky města podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

8.2 Rozpočet

 

Rozpočet 2019

Rozpočtové opatření č. 9 - 2019

Rozpočtové opatření č. 8 - 2019

Rozpočtové opatření č. 7 - 2019

Rozpočtové opatření č. 6 - 2019

Rozpočtové opatření č. 5 - 2019

Rozpočtové opatření č. 4 - 2019

Rozpočtové opatření č. 3 - 2019

Rozpočtové opatření č. 2 - 2019

Rozpočtové opatření č. 1 - 2019

Plán investičních akcí města Jesenice na rok 2019

Schválený rozpočet města Jesenice na rok 2019

Střednědobý výhled rozpočtu města Jesenice 2019 - 2023

Návrh rozpočtu Města Jesenice na rok 2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Města Jesenice na období 2019 - 2023

Návrh rozpočtu 2019 MŠ Jesenice

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 - 2021 MŠ Jesenice

Návrh rozpočtu 2019 a střednědobého výhledu 2019 - 2021 MŠ Kamarád

Návrh rozpočtu 2019 ZŠ a ZUŠ Jesenice

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 - 2021 ZŠ a ZUŠ Jesenice

 

Závěrečný účet za rok 2018

Závěrečný účet města Jesenice za rok 2018

Příloha č. 1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 za rok 2018

Příloha č. 2 - Rozvaha 2018

Příloha č. 3 - Výkaz zisku a ztráty 2018

Příloha č. 4 -  Příloha účetní závěrky 2018

Příloha č. 5 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018

Příloha č. 6 - Přehled o penežních tocích 2018

Příloha č. 7 - Přehled o změnách vlastního kapitálu 2018

Příloha č. 8 - Inventarizační zpráva za rok 2018

Příloha č. 9 - Protokol o schválení účetní závěrky MŠ Kamarád za rok 2018

Příloha č. 10 - Protokol o schválení účetní závěrky ZŠ a ZUŠ Jesenice za rok 2018

Příloha č. 11 - Protokol o schválení účetní závěrky MŠ Jesenice za rok 2018

 

 

Rozpočet 2018

Výkaz plnění rozpočtu FIN 2 - 12 M za rok 2018

Rozpočtové opatření č. 18 - 2018

Rozpočtové opatření č. 17 - 2018

Rozpočtové opatření č. 16 - 2018

Rozpočtové opatření č. 15 - 2018

Rozpočtové opatření č. 14 - 2018

Rozpočtové opatření č. 13 - 2018

Rozpočtové opatření č. 12 - 2018

Rozpočtové opatření č. 11 - 2018

Rozpočtové opatření č. 10 - 2018

Rozpočtové opatření č. 9 - 2018

Rozpočtové opatření č. 8 - 2018

Rozpočtové opatření č. 7

Rozpočtové opatření č. 6

Rozpočtové opatření č. 5

Rozpočtové opatření 4.- 2018

Rozpočtové opatření 3.- 2018

​Rozpočtové opatření 2. - 2018

Rozpočtové opatření 1. - 2018

Schválený rozpočet města Jesenice pro rok 2018

Střednědobý výhled rozpočtu 2018_2022 informace dle zákona

Střednědobý výhled rozpočtu 2018 až 2022

Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Jesenice 2019 - 2020

Schválený rozpočet MŠ Jesenice na rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018 MŠ Kamarád

Návrh střednědobého výhledu pro MŠ Kamarád

Návrh rozpočtu 2018 ZŠ Jesenice

Návrh rozpočtu 2018 MŠ Jesenice

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Jesenice

 

Rozpočet 2017

Závěrečný účet města Jesenice za rok 2017 - část 1

Závěrečný účet města Jesenice za rok 2017 - část 2

Rozpočtový výhled na roky 2017 - 2021

Návrh závěrečného účtu města 2017 část 1

Návrh závěrečného účtu města 2017 část 2

Schválený rozpočet pro rok 2017

pozn. V odd.5449 je na ostatní záležitost vězeňství rozpočtovaná částka 11.mil Kč. Jedná se o částku za nákup pomezmku pod čistírnou opdpadních vod v Jesenici. Pozemek byl ve vlastnictví vězeňské služby, proto byla částka zahrnuta tam.

Rozpočtové opatření 01.2017

Rozpočtové opatření č. 2 – 2017, Úprava rozpočtu č. 1 – 2017

Rozpočtové opatření č.3 - 2017

Rozpočtové optaření č.4 - 2017

Úprava rozpočtu č.2/2017

Rozpočtové opatření č.5 - 2017

Rozpočtové opatření č.6 - 2017

Rozpočtové opatření č.7-2017

Rozpočtové opatření č.8-2017

Rozpočtové opatření č.9-2017

Rozpočtové opatření č.10 - 2017

Rozpočtové opatření č.11 - 2017

Rozpočtové opatření č.12 - 2017

Rozpočtové opatření č.13 - 2017

Rozpočtové opatření č.13- 2017 opravené

Rozpočtové opatření č.14 - 2017

Rozpočtové opatření č.15 - 2017

Rozpočtové opatření 16 - 2017

Rozpočtové opatření 17 - 2017

Rozpočtové opatření 18-2017

Rozpočtové opatření č. 19- 2017

Rozpočtové opatření č. 20-2017

Rozpočtové opatření č.21-2017

Rozpočtové opatření č.22-2017

Rozpočtové opatření č.23-2017

 

Rozpočet 2016 a starší

Rozpočtové opatření 27 - 2016

Schválený rozpočet pro rok 2016

Závěrečný účet 2016 část 1

Závěrečný účet 2016 část 2

Schválený rozpočet pro rok 2015          Závěrečný účet města Jesenice za rok 2015

Schválený rozpočet pro rok 2014          Závěřečný účet obce Jesenice za rok 2014

Schválený rozpočet pro rok 2013          Závěřečný účet obce Jesenice za rok 2013

Schválený rozpočet pro rok 2012          Závěřečný účet obce Jesenice za rok 2012

9. Žádosti o informace

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod, v čl. 17 Listiny základních práv a svobod. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba
 • Žadatel nemusí prokazovat ani sdělovat právní či jiný zájem na sdělení informace
 • Město Jesenice je povinno poskytovat informace vztahující se k její působnosti.

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.. lze podat následujícími způsoby:

 • Osobní podání (ústně či písemně) - na městském úřadě: Město Jesenice, Budějovická 303, Jesenice, 252 42 Jesenice
 • Elektronické podání - prostřednictvím elektronické podatelny na dresu podatelna@mujesenice.cz 
 • Písemné podání poštou - na adresu městského úřadu: Město Jesenice, Budějovická 303, Jesenice, 252 42 Jesenice
 • Telefonické podání – tel.číslo 241 021 710

K podání žádosti lze použít formulář.

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel městský úřad. Lhůta pro vyřízení žádosti činí 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, lhůta může být prodloužena o 10 dnů ze závažných důvodů dle zákona.

Poplatky za poskytnutí informací jsou uvedeny v Sazebníku úhrad.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, návrhy, podněty, stížnosti a další podání je možné podat následujícími způsoby:

 • Osobní podání (ústně či písemně) - na městském úřadě: Město Jesenice, Budějovická 303, Jesenice, 252 42 Jesenice
 • Elektronické podání - prostřednictvím elektronické podatelny na dresu podatelna@mujesenice.cz
 • Písemné podání poštou - na adresu městského úřadu: Město Jesenice, Budějovická 303, Jesenice, 252 42 Jesenice
 • Telefonické podání – tel.číslo 241 021 710

K podání žádosti lze použít formulář, je-li k dispozici.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je obecným procesním předpisem upravujícím postup při rozhodování orgánů obce jakožto správních orgánů. Opravným prostředkem proti nepravomocnému rozhodnutí správního orgánu, vydanému ve správním řízení podle správního řádu, je odvolání.

Postup dle správního řádu se uplatní tehdy, nestanoví-li jiný postup zvláštní zákon (např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, apod.) nebo nejedná-li se o samostatnou zvláštní právní úpravu (např. zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění). Ve vydaných rozhodnutích je vždy obsaženo poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele (zda je možné odvolání podat, jaká je odvolací lhůta, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává).

Odvolání se obvykle podává u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal (tedy na adrese Městského úřadu Jesenice, Budějovická 303, Jesenice, 252 42 Jesenice). Lze jej učinit písemně (poštou na adresu městského úřadu nebo osobně tamtéž) nebo ústně do protokolu, popř. v elektronické podobě (na elektronickou adresu podatelny) podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znění). Pokud bude opravný prostředek do 5ti dnů potvrzen, či doplněn způsobem uvedeným ve větě první, je možno opravný prostředek podat i pomocí jiných technických prostředků, např. dálnopis, fax nebo veřejná datová síť bez použití zaručeného elektronického podpisu. Odvolání musí mít náležitosti dle § 37 odst. 2 správního řádu a musí z něj být především patrné, kdo jej podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal obecnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. O odvolání obvykle rozhoduje příslušný krajský úřad jako nadřízený správní orgán.

Rozhodnutí správního orgánu vydané ve správním řízení je dále přezkoumatelné soudem na základě žaloby dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění, kterou lze podat k příslušnému krajskému soudu (do jehož obvodu spadá sídlo obecního úřadu) ve lhůtě 2 měsíců od doručení předmětného rozhodnutí, avšak až po vyčerpání řádného opravného prostředku – odvolání.

Opravné prostředky při poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.:

Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4 (jestliže obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí). Odvolání s náležitostmi dle správního řádu (viz výše) se podává u obecního úřadu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. O odvolání rozhoduje obvykle krajský úřad jako nadřízený správní orgán. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je dále přezkoumatelné soudem na základě žaloby dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění, kterou lze podat ve lhůtě 2 měsíců od doručení předmětného rozhodnutí, avšak až po vyčerpání řádného opravného prostředku – odvolání.

Žadatel je dále oprávněn podat u městského úřadu za podmínek dle zákona stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. O stížnosti rozhoduje příslušný krajský úřad s výjimkou případů, kdy městský úřad stížnosti ve stanovené lhůtě sám zcela vyhoví poskytnutím požadované informace, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

12. Formuláře

Formuláře a tiskopisy ke stažení jsou k dispozici zde, nebo osobně na městském úřadě: Město Jesenice, Budějovická 303, 252 42 Jesenice

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu apod. jsou k dispozici pod odkazem „Jak si vyřídit“ v hlavním menu (tady nebude odkaz, jen zkontrolovat, aby hlavní menu vypadalo stejně jak v původních stránkách), nebo v obecné podobě na stránkách Ministerstva vnitra ČR a dále zejména na stránkách Portálu veřejné správy ČR.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Město jedná a rozhoduje zejména podle právních předpisů uvedených zde, jejichž aktuální platné znění naleznete na stránkách Portálu veřejné správy České republiky. Tyto právní předpisy jsou rovněž k nahlédnutí veřejnosti na městském úřadě v úředních hodinách.

14.2 Vydané právní předpisy

Platné právní předpisy města - obecně závazné vyhlášky a nařízení - naleznete zde; rovněž jsou k nahlédnutí na městském úřadě v úředních hodinách.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Dostupný zde.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. dosud nebylo vydáno.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

V současně době městský úřad neposkytuje žádné licenční smlouvy podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb.

16.2 Výhradní licence

V současné době městský úřad neposkytuje žádnou výhradní licenci dle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti města Jesenice v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva za rok 2016 o činnosti města Jesenice v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva za rok 2015 o činnosti obce Jesenice v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva za rok 2014 o činnosti obce Jesenice v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva za rok 2013 o činnosti obce Jesenice v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva za rok 2012 o činnosti obce Jesenice v oblasti poskytování informací

 

B. Povinně zveřejňované informace - dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Informace poskytnuté na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. jsou zveřejněné zde.

C. Veřejně přístupné registry, evidence, seznamy nebo rejstříky – informace dle § 5 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.

 • V současnosti město nevede žádné veřejně přístupné rejstříky tohoto charakteru.

D. Registr oznámení veřejných funkcionářů podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění

Informace o registru

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce, jakož i dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, popř. vzniklých finančních závazků. Písemná oznámení o jiných vykonávaných činnostech (§ 9), oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce (§ 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) a negativní oznámení o výše uvedených skutečnostech (§ 12 odst. 2), podávaná veřejnými funkcionáři ve lhůtách dle tohoto zákona po celou dobu výkonu jejich funkce, jsou evidována v registru oznámení (dále jen "registr").

Pro účely tohoto zákona se veřejným funkcionářem rozumí mimo jiné:

 • členové zastupitelstva města, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni
 • starosta města a členové rady města, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni
 • vedoucí úředníci územního samosprávního celku podílející se na výkonu správních činností zařazení do městského úřadu

Registr oznámení je veden v písemné i elektronické podobě evidenčním orgánem, kterým je pro výše uvedené veřejné funkcionáře tajemnice městského úřadu, nebo starosta (v obcích, kde není tajemník).

Nahlížení do registru

Registr je veřejný a každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru oznámení a pořizovat si z něj opisy a výpisy, které však nejsou veřejnými listinami:

1. Osobně u evidenčního orgánu, a to do listinné podoby oznámení veřejných funkcionářů.

2. V elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, a to po udělení uživatelského jména a přístupového hesla do registru evidenčním orgánem.

Podáním žádosti o udělení uživatelského jména a přístupového hesla žadatel souhlasí se zpracováváním svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a to po dobu 5 let ode dne podání žádosti.

Poučení

Přestupek, za který lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč, spáchá ten, kdo se dopustí kteréhokoli z následujících jednání:

 • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře
 • poruší povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděl z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru
 • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

E. Informace o zpracování osobních údajů dle § 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb.

Obec provádí následující zpracování osobních údajů, které jí ukládá zvláštní zákon, nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona:

PERSONÁLNÍ A PLATOVÁ AGENDA

 • Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, členové výborů zastupitelstva a komisí rady obce, členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad, OSSZ, ČSÚ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce
 • Doba uchování: 5, 10, 20 let po uzavření spisu

HLÁŠENÍ POBYTU OBYVATEL

 • Účel zpracování: evidence, přihlášení, odhlášení, změny a zrušení trvalého pobytu
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: osoby mající trvalý pobyt na území obce nebo přihlašující se k trvalému pobytu na území obce, oznamovatelé
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR, žadatelé, krajský úřad
 • Doba uchování: 50 let

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad
 • Doba uchování: 5 let

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ

 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad
 • Doba uchování: 5 let

VOLEBNÍ SEZNAMY

 • Účel zpracování: stálý seznam voličů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: občané města starší 18 let
 • Kategorie příjemců údajů: městský úřad
 • Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován

VOLEBNÍ KOMISE

 • Účel zpracování: zajištění voleb
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: městský úřad
 • Doba uchování: 5 let

VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ

 • Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz
 • Kategorie příjemců údajů: městský úřad
 • Doba uchování: 5 let

EVIDENCE DANÍ A POPLATKŮ

 • Účel zpracování: evidence daní a poplatků
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků
 • Kategorie příjemců údajů: městský úřad
 • Doba uchování: 20 let

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE

 • Účel zpracování: zajištění výkonu obecně prospěšných prací
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje (zdravotní stav)
 • Kategorie subjektu údajů: odsouzený k výkonu obecně prospěšných prací
 • Kategorie příjemců údajů: městský úřad, soudy
 • Doba uchování: 5 let

OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ A LISTIN

 • Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu nebo listiny
 • Kategorie příjemců údajů: městský úřad
 • Doba uchování: 5 let

STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

 • Účel zpracování: vedení řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastník řízení
 • Kategorie příjemců údajů: městský úřad
 • Doba uchování: 5 let

MATRIKA

 • Účel zpracování: vedení matrik, změny jména a příjmení, uzavření manželství, vydávání matričních dokladů (rodné, oddací, úmrtní listy)
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby
 • Kategorie příjemců údajů: městský úřad, Ministerstvo vnitra ČR, ČSÚ, ÚZIS, ČSSZ, žadatelé, krajský úřad
 • Doba uchování: (viz. spisový a skartační řád)

F. Informace povinně zveřejňované dle jiných zákonů

 

 

 

Patička stránky

Dnes je 21. září 2019
Svátek má Matouš

Kalendář akcí // na září

Nejbližší připravovaná akce

Princezna Koloběžka

22. září 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace