Hlavní nabídka

Obsah stránky

Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší 1 roku:
• která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P podle pravidel od 1. 1. 2014,
• která se opakovaně v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována,
• které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče,
• z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu přiznán i osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby uvedené v předchozí odrážce,
• nárok na výplatu nenáleží za kalendářní měsíc, jestliže je oprávněné osobě po celý tento kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.

Výše dávky:
400 Kč měsíčně, vyplácí se tzv. zpětně, to znamená do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží. Na žádost příjemce může být příspěvek na mobilitu vyplácen jednou splátkou vždy za 3 kalendářní měsíce, za které náležel.

Formuláře najdete na stránkách MPSV: http://portal.mpsv.cz/forms

Vyřizuje: Úřad práce pro Prahu západ
Dobrovského1278/25
170 00 Praha 7
Budova C, I. patro, tel. 950 152 111

 

Patička stránky

Dnes je 18. listopad 2018
Svátek má Romana
Starostka města Jesenice
Mgr. Radka Vladyková
930 let Jesenice // 100 let republiky

Kalendář akcí // na listopad

Nejbližší připravovaná akce

Vánoční koncert Václav Hybš

27. listopad 2018 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace