Hlavní nabídka

Obsah stránky

Mezigenerační centrum (dále jen MGC) vniklo s podporou vedení města na jaře roku 2016.

MGC jako součást městských aktivit volného času, se nachází přímo v centru Jesenice na Městském úřadě, ve Spoelčenské klubovně ( bývalý vchod PČR )

Aktivní seniorka, která vymýšlí aktivity JUDr. Jarmila Škvrnová (tel. 605228871, email: skvrnova.jarmila@seznam.cz ).

MGC poskytuje zájemcům bohatý program a spoustu možností trávení volného času, a to v úzké koordinaci s oddělením kultury města Jesenice s paní Jitkou Chmelařovou - jitka.chmelarova@mujesenice.cz - 775 775 980 u některých akcí s finanční podporou vedení města, někdy i s osobní účastí starostky Mgr. Radky Vladykové a radní Ing. Alexandroy Kockové, také s možností využívat pro různé akce prostory městského úřadu..

MGC plní velice důležitou společenskou úlohu, zejména pro občany v seniorském věku, ale některými akcemi je otevřené všem generacím. Realizací akcí se tak otevírají lidem možnosti využití volnočasových aktivit, ať už se jedná o možnost účastnit se vzdělávacích, kulturních, sportovních aktivit, navštívit v rámci výletů zajímavá místa, setkat se se svými vrstevníky, navázat přátelské vztahy apod. Pro všechny je odměnou, když lidi cítí, že někam patří, že je to místo, kde se něco dozvědí, naučí, kde mohou např. také oslavit v rámci své generace narozeniny, kde mohou ukázat, co ještě umějí, co je baví a co je spojuje. Je to komunita, kde se scházejí a rozumějí si lidé různých profesí .

Mimořádný program

Program se stále obohacuje o nová setkání se zajímavými lidi. V MGC proběhla setkání se spisovatelkou, komisařkou EU – jak se žije v Bruselu aneb něco o migrační politice, historičkou na téma Karel IV., lékařkou se znalostí korejské medicíny, praktickým znalcem z oboru genealogie, vizážistkou, odbornicí na zdravou výživu, publicistou a bývalým redaktorem Českého rozhlasu, ale také v rámci centra byly uskutečněny společné poznávací výlety - památník Karla Čapka Na strži, hvězdárna v Ondřejově nebo drobné výlety za poznáním Prahy – metro Střižkov, Tančící dům, Staroměstské náměstí, procházka po Průhonickém parku nebo návštěva Pražského hradu u příležitosti výstavy Pražské předjaří. Již dvakrát proběhla akce vyrábíme výrobky v keramické dílně, také vyrábíme velikonoční nebo vánoční ozdoby s Catleyou. Zajímavá byla přednáška mladých cestovatelů do Bali. Před vánocemi jsme uspořádali s Kopretinou (psychologickou poradnou) společné edukativní, ale i zábavné odpoledne s recesní tombolou pro příznivce Kopretiny a MGC..

V rámci MGC se také vytvořila skupinka seniorů PRD Života, která se scházela v Hobíku s cvičitelkou Hankou Zápotockou a s také s finanční podporou města nacvičila malé vystoupení HIP HOP s cílem propagace města Jesenice. Vystoupení se uskutečnilo v rámci velké společenské akce taneční skupiny HAZARD. Velmi populární akcí je studium Univerzity 3.věku, které probíhá ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze (provozně ekonomickou fakultou). V roce 2016 proběhly 3 kursy - Astronomie, Genealogie a Lidské zdraví. V prvním pololetí roku 2017 proběhl kurs Historie a současnost české myslivosti a Kouzelná geometrie.

V červnu tohoto roku jsme přivítali v našem MGC seniorku z nového Zélandu paní Jan Wood a besedovali, jak se žije na Zélandu seniorům a porovnávali se životem seniorů u nás. Také mezi nás zavítal se zajímavou přednáškou Ing. Ivan Štern, besedovali jsme na téma historie médií a jejich vliv na politiku. Na každém oboru je něco zajímavého, ale nejlepší je na tom, že se můžeme vídat, společně řešit různé problémy, ale také, jak již bylo výše řečeno, že někam patříme.

V srpnu zorganizovalo MGC zájezd do Jablonce na Nisou na výstavu skla a bižuterie „Křehká krása 2017“ . V areálu jabloneckého Eurocentra se opět představí 45 výrobců skla a bižuterie, kteří ve svých prezentačních a prodejních stáncích představí svoje poslední kolekce.

V podzimních měsících jsme uspořádali další besedu s archivářem ze Státního okresního archivu pro Prahu - západ v Dobřichovicích, panem PhDr. Pavlem Buchtelem. Beseda, která se konala dne 4.5.2017 byla velmi poutavá, účastníci si mohli prohlédnout různé historické kroniky včetně jesenických školních kronik. Výkladem nás také provedla paní Ing. Jana Vidínová, která vede kroniku města Jesenice. - dále besedu s Ing. Petrem Víškem, dlouholetým pracovníkem MPSV a zakladatelem Socioklubu na téma prorodinné politiky v České republice, - a také vlastivědnou besedu se spisovatelem Petrem Andrle, který píše krásné příběhy o lidech z beskydských hor.

Od října opět běžely v rámci MGC další kurzy Univerzity 3.věku na témata Baroko v Čechách a Pěstování hub.

Patička stránky

Dnes je 22. září 2019
Svátek má Darina

Kalendář akcí // na září

Nejbližší připravovaná akce

Princezna Koloběžka

22. září 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace