Hlavní nabídka

Obsah stránky

Rybářský lístek

 

1.                     Pojmenování (název) životní situace

Rybářský lístek

2.                     Základní informace k životní situaci

Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu neurčitou, 10 let, 3 let, 1 roku nebo 30 dní ode dne jeho vydání.

3.                     Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost zpravidla podává český občan, jemuž má být rybářský lístek vydán nebo osoba tímto občanem zmocněná. Obdobně to platí i u cizích státních příslušníků. Děti musí zastupovat zákonný zástupce.

4.                     Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Kvalifikačním předpokladem pro získání prvního rybářského lístku jsou základní znalosti z oblasti rybářství, prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou ministerstvem k ověřování znalostí žadatelů (zpravidla to bývají rybářské svazy). Druhý a další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se dříve vydaným rybářským lístkem, popř. jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku. Cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě jehož je občanem, popř. dříve vydaným rybářským lístkem v ČR.

5.                     Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Tuto situaci může řešit osobně tím, že na Oddělení péče o městskou zeleň a životní prostředí předloží výše uvedený doklad a občanský průkaz (u cizince pas). Pracovník mu vyhotoví rybářský lístek a žadatel uhradí na pokladně správní poplatek.

6.                     Na které instituci životní situaci řešit

Odbor správy majetku, investic a životního prostředí

Městský úřad Jesenice, Budějovická 303, 252 42 Jesenice

7.                     Jaké doklady je nutné mít s sebou

Osvědčení o získané kvalifikaci nebo dříve vydaný rybářský lístek, občanský průkaz (cizinci pas).

8.                     Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je k dispozici na Městském úřadu Jesenice, Odbor správy majetku, investic a životního prostředí, elektronicky pod článkem níže.

9.                     Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Výše správního poplatku je závislá na délce platnosti rybářského lístku a to: 

  • 30 dní činí 200 Kč
  • 1 rok činí 100 Kč
  • 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 50 Kč
  • 3 roky činí 200 Kč
  • 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 100 Kč
  • 10 let činí 500 Kč
  • 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 250 Kč na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let činí 1 000 Kč
  • na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 500 Kč

11.                   Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vydání souhlasu nepodléhá zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, a tudíž nejsou lhůty pevně stanoveny, nejsou však delší než 30 dnů a ve zvlášť složitých případech než 60 dnů.

12.                   Kdo je dalším účastníkem (dotčení) řešení životní situace

Nejsou žádní další účastníci řízení.

13.                   Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského pravá, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů

14.                   Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky je možno uplatnit a to ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správní řízení, ve znění pozdějších předpisů.

15.                   Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Ten kdo neoprávněně chytá ryby, dopouští se: - přestupku podle § 35 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích a hrozí mu pokuta až do výše 8000 Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku - dle odst. 1 trestného činu podle § 178a trestního zákona a hrozí mu trest odnětí svobody až na 2 roky, peněžitý trest, zákaz činnosti nebo propadnutí věci či jiné majetkové hodnoty - dle odst. 2 trest odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let a propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty Další sankce, případě nedodržení podmínek zákona, jsou uvedeny v § 30 zákona o rybářství.

16.                   Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správy majetku, investic a životního prostředí

Městský úřad Jesenice, Budějovická 303, 252 42 Jesenice

K řešení: Pondělí 8:00 - 17:30 a středa 8:00 - 17:30

Kontaktní osoby:

referentka Lucie Šťástková 241 021 733   lucie.stastkova@mujesenice.cz

Vložený dokument

žádost o vydání rybářského lístku - platná pdf pdf 178 kB

Patička stránky

Dnes je 21. říjen 2019
Svátek má Brigita

Kalendář akcí // na říjen

Nejbližší připravovaná akce

Duchovní slovo v kapli sv.Prokopa 27.10.2019

27. říjen 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace