Hlavní nabídka

Obsah stránky

Základní umělecká škola Jesenice

Резултат с изображение за theatre performance icon

Informace

Poprvé veřejně se nová ZUŠ představila 8. října 2010 na slavnostním shromáždění k výročí školy, při němž vystoupila Jana Hrdličková za cembalového doprovodu Blaženy Lvové a pěvecký sbor složený z žáků 6. B pod vedením Kateřiny Šimotové.

Vznik nové ZUŠ si vyžádal také vznik nových prostor. Půdní vestavba dala vzniknout ateliéru pro výtvarný obor a divadelnímu sálu pro literárně-dramatické a částečně také taneční oddělení. Otevření nově dokončených prostor bylo důvodem k uspořádání slavnostního Adventního koncertu, spojeného s vernisáží výstavy prvních prací malých výtvarníků.

V březnu 2011 žila jesenická škola a jesenické Společenské centrum velkou celodenní událostí, jíž byl 24. ročník velké soutěžní hudební přehlídky – Jarní petrklíč. Žáci hudebního oboru základní umělecké školy zde získali cenná umístění:

  • Zlatou stuhu v kategorii starších žáků
  • Titul absolutního vítěze v kategorii starších žáků
  • Stříbrnou stuhu v kategorii mladších žáků.

V dubnu 2011 přivezl žák ZUŠ Jesenice ze soutěže Teplické flautohry významné ocenění – stal se vítězem 7. ročníku ve své kategorii ve hře na zobcové flétny. O dva měsíce později reprezentoval tento žák svou školu na večerním koncertu ve Františkových Lázních, který se konal v luxusních prostorách Císařských lázní ve zcela zaplněném sále s kapacitou 150 míst, na klavír ho doprovázela učitelka ZUŠ Shoko Kono.

V květnu 2011 připravila ZUŠ odpolední koncert k ukončení týdenního pobytu žáků  a učitelů spřátelené Franciscusschule z německého Bornheimu, který byl zároveň malým poděkováním hostitelským rodinám, v nichž byli němečtí hosté ubytováni. Přestože měli všichni posluchači za sebou náročný kulturní a poznávací týden, byli velmi pozorným publikem, které výkony všech vystupujících náležitě ocenilo.

Obory

ZUŠ v Jesenici je plně organizovaná státní škola s kapacitou 350 žáků, jejímž zřizovatelem je město Jesenice, a poskytuje základní umělecké vzdělání ve všech čtyřech oborech:

  • hudebním, kde se vyučuje hra na hudební nástroje: klavír, akordeon, housle, zobcová flétna, příčná   flétna, klarinet, saxofon, trubka, kytara, bicí nástroje a zpěv sólový i sborový, součástí je dále povinný předmět hudební nauka (hudební teorie) a jeden povinně volitelný předmět (komorní hra, školní orchestr, sborový zpěv). Žáci pravidelně vystupují na interních koncertech školy, na koncertech pro děti MŠ a na veřejných akcích města, ti nejlepší se pak zapojují do soutěží škol či jinak organizovaných.
  • výtvarném, kde se vyučuje kresba, malba, keramika, grafika, plošná tvorba a tyto předměty se ve vyšších ročnících dále rozvíjejí. Žáci pravidelně vystavují nejlepší práce v prostorách školy nebo ve výstavním prostoru atria firmy Ferring-Léčiva, a.s., s níž škola spolupracuje.
  • literárně-dramatickém, kde se vyučují základy divadelní tvorby, tvůrčí psaní, práce s loutkou, divadelní přednes aj. Žáci spolupracují s hudebním oborem při veřejných vystoupeních, pořádají samostatná představení pro rodičovskou veřejnost, zúčastňují se divadelních přehlídek a soutěží.
  • tanečním, kde žáci získávají taneční průpravu a učí se základy lidového, klasického a scénického tance, vystupují pravidelně při adventních koncertech a na samostatném závěrečném představení celého oboru ve Společenském centru Jesenice.

Školné

Školné je určeno pro hudební a výtvarný obor ve výši 3.000,- Kč za školní rok, pro obor taneční a literárně dramatický ve výši 2.000,- Kč za školní rok, splatné i pololetně.

Kontakt

Blažena Lvová

zástupkyně ředitelky pro ZUŠ

Telefon: 241004232

Email: lvova@jesenickaskola.cz

Služební mobil: 725612613

 

Více zde: https://jesenickaskola.cz/

 

Patička stránky

Dnes je 21. říjen 2019
Svátek má Brigita

Kalendář akcí // na říjen

Nejbližší připravovaná akce

Duchovní slovo v kapli sv.Prokopa 27.10.2019

27. říjen 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace