Hlavní nabídka

Obsah stránky

Strategický plán města

Strategický plán obce Jesenice byl schválen Zastupitelstvem obce Jesenice, usnesením číslo 050/12-Z05 ze dne 07. června 2012.

Strategický plán obce Jesenice je nástrojem dlouhodobé koordinace aktivit na podporu ekonomického a sociálního rozvoje obce.

Zpracování dokumentu je z tohoto pohledu pouze přípravnou fází, která má iniciovat koncepční a na dlouhodobé cíle zaměřenou sociální, ekonomickou a ekologickou politiku obce.

V zásadě strategický plán odpovídá na následující otázky:

•jakým směrem se má obec vydat a co bude podporovat v oblasti ekonomického a sociálního rozvoje;

•jakým způsobem je vhodné podporu realizovat;

•jaké nástroje k tomu budou využity. 

Metodický přístup při zpracování strategického plánu je založen na následujících principech:

•územně komplexní pojetí plánu,

•zaměření budoucích intervencí pouze na vybrané rozvojové priority/klíčové problémy (princip koncentrace zdrojů),

•navržená řešení musí vyváženě zohledňovat ekonomické, sociální a environmentální aspekty rozvoje obce (princip udržitelného rozvoje),

•orientace řešení na kvalitu a dlouhodobou udržitelnost (princip udržitelnosti výstupů),

•aktivizace místních aktérů a zdrojů (komunitní přístup),

•monitorování stavu a vývoje jednotlivých oblastí života a provádění hodnocení. 

Výsledný strategický plán obce Jesenice je nástrojem strategického řízení obce a může dále sloužit jako podklad pro:

•zpracování podnikatelských a investičních záměrů na území obce;

•změny územního plánu či zpracování nového územního plánu, příp. regulačních plánů;

•rozpracování navazujících programových dokumentů pro jednotlivé oblasti života obce;

•sestavování žádostí o finanční podporu ze strukturálních fondů EU atd.

S ohledem na exponovanou polohu obce v zázemí hl. města Prahy, velmi silný stavební rozvoj v předchozích letech a vliv sub urbanizačních procesů na její územní rozvoj bude jedním z významných cílů navrhnout strategický plán, který bude podkladem pro zadání/návrh nového územního plánu obce.

Strategický plán

Název Typ
1 Úvod pdf pdf
19/273 Veselka, rámcová dohoda na údržbu zeleně pdf pdf
2a Socio ekonomická analýza pdf pdf
2b Analýza prostorového rozvoje pdf pdf
2c Analýza prostorového rozvoje pdf pdf
2c Příloha 1 rozvoj plochy bydlení pdf pdf
2c Příloha10 - dostupnost_mhd pdf pdf
2c Příloha11 - zamery pdf pdf
2c Příloha12 - zamery2 pdf pdf
2c Příloha13 - problemova mapa pdf pdf
2c Příloha2 - rozvoj_plochy_obcanske_vybaveni pdf pdf
2c Příloha3 - realizace_rozvojovych_ploch pdf pdf
2c Příloha4 - limity_vyuziti_uzemi2 pdf pdf
2c Příloha5 - dostupnost_celkova pdf pdf
2c Příloha6 - dostupnost_ms pdf pdf
2c Příloha7 - dostupnost_zs pdf pdf
2c Příloha8 - dostupnost_soukr_zs pdf pdf
2c Příloha9 - dostupnost_zdrav_soc pdf pdf
2d Průzkum potřeb mezi obyvateli pdf pdf
2e SWOT pdf pdf
3 Návrhová část pdf pdf
Jesenice - Kocanda II. etapa pdf pdf
Průzkum pdf pdf
Realizační část pdf pdf
Strategický plán rozvoje sportu Města Jesenice_2018 pdf pdf
Titul pdf pdf

Patička stránky

Dnes je 21. říjen 2019
Svátek má Brigita

Kalendář akcí // na říjen

Nejbližší připravovaná akce

Duchovní slovo v kapli sv.Prokopa 27.10.2019

27. říjen 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace