Hlavní nabídka

Obsah stránky

Strategický plán města

Strategický plán obce Jesenice byl schválen Zastupitelstvem obce Jesenice, usnesením číslo 050/12-Z05 ze dne 07. června 2012.

Strategický plán obce Jesenice je nástrojem dlouhodobé koordinace aktivit na podporu ekonomického a sociálního rozvoje obce.

Zpracování dokumentu je z tohoto pohledu pouze přípravnou fází, která má iniciovat koncepční a na dlouhodobé cíle zaměřenou sociální, ekonomickou a ekologickou politiku obce.

V zásadě strategický plán odpovídá na následující otázky:

•jakým směrem se má obec vydat a co bude podporovat v oblasti ekonomického a sociálního rozvoje;

•jakým způsobem je vhodné podporu realizovat;

•jaké nástroje k tomu budou využity. 

Metodický přístup při zpracování strategického plánu je založen na následujících principech:

•územně komplexní pojetí plánu,

•zaměření budoucích intervencí pouze na vybrané rozvojové priority/klíčové problémy (princip koncentrace zdrojů),

•navržená řešení musí vyváženě zohledňovat ekonomické, sociální a environmentální aspekty rozvoje obce (princip udržitelného rozvoje),

•orientace řešení na kvalitu a dlouhodobou udržitelnost (princip udržitelnosti výstupů),

•aktivizace místních aktérů a zdrojů (komunitní přístup),

•monitorování stavu a vývoje jednotlivých oblastí života a provádění hodnocení. 

Výsledný strategický plán obce Jesenice je nástrojem strategického řízení obce a může dále sloužit jako podklad pro:

•zpracování podnikatelských a investičních záměrů na území obce;

•změny územního plánu či zpracování nového územního plánu, příp. regulačních plánů;

•rozpracování navazujících programových dokumentů pro jednotlivé oblasti života obce;

•sestavování žádostí o finanční podporu ze strukturálních fondů EU atd.

S ohledem na exponovanou polohu obce v zázemí hl. města Prahy, velmi silný stavební rozvoj v předchozích letech a vliv sub urbanizačních procesů na její územní rozvoj bude jedním z významných cílů navrhnout strategický plán, který bude podkladem pro zadání/návrh nového územního plánu obce.

Patička stránky

Dnes je 23. duben 2018
Svátek má Vojtěch
Starostka města Jesenice
Mgr. Radka Vladyková
Kalendář akcí // na duben

Mobilní rozhlas // registrace