Hlavní nabídka

Obsah stránky

Možnosti rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3

Dále navrhnout možnosti, jak se připravit na případné kvantitativní a kvalitativní ohrožení jednotlivých zdrojů pitné vody podél dálnice. Ohrožené jsou jak individuální zdroje (studny), tak lokální vodovodní systémy připojené na místní zdroje (studny, vrty).

V rámci budoucí výstavby a provozu dálnice D3 dojde pravděpodobně k ovlivnění zdrojů pitné vody. Jedná se o lokality v blízkosti dálnice v předpokládaném území ovlivnění do 5 km na každou stranu. Základní principem posouzení je stanovit možnost vybudovat v koridoru dálnice (v souběhu) kapacitní přiváděcí řad.

Návrhem je při-položení vodovodu podél dálničního tělesa (např. obslužných komunikací), tak aby bylo možné přivádět pitnou vodu do lokalit ovlivněných stavbou dálnice, zároveň by se touto výstavbou výrazně zvětšila schopnost lépe se vyrovnat s negativním dopadem sucha. Pro zasažené lokality by tímto vzniklo připojovací místo pro budoucí připojení. Přiváděcí řad by také sloužil pro potřeby dálnice, tj. požadavky pro odpočívky, požární vodu, čištění tunelů atd. Základní cíle studie proveditelnosti jsou řešit:

• Náhradu zdrojů vody omezených výstavbou D3.

• Nároky infrastruktury D3 na vodu – tunely, odpočívky.

• Náhrada zdrojů vody omezených provozem D3.

VÍCE ZDE

Možnosti rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3

Název Typ
příloha 1.1. pdf pdf
příloha 1.2. pdf pdf
příloha 1.3. pdf pdf
příloha 1.4. pdf pdf
příloha 1.5. pdf pdf
příloha 1.6. pdf pdf
příloha 1.7. pdf pdf
příloha 1.8. pdf pdf
příloha 10.10. pdf pdf
příloha 10.2. pdf pdf
příloha 10.3. pdf pdf
příloha 10.4. pdf pdf
příloha 10.5. pdf pdf
příloha 10.6. pdf pdf
příloha 10.7. pdf pdf
příloha 10.8. pdf pdf
příloha 10.9. pdf pdf
Studie proveditelnosti pdf pdf

Patička stránky

Dnes je 17. červen 2019
Svátek má Adolf

Kalendář akcí // na červen

Nejbližší připravovaná akce

Tai-chi

17. červen 2019 // SPORT

Mobilní rozhlas // registrace