Hlavní nabídka

Obsah stránky

Sunny Canadian International School - Základní škola a Gymnázium, s.r.o.

Резултат с изображение за sunny canadian school

Informace

Sunny Canadian International School - Základní škola je moderní škola, jejíž anglicko-český vzdělávací program navazuje na vzdělávací program Mateřské školy Sunny Canadian. Po pátém ročníku mají žáci možnost pokračovat na druhém stupni, a po ukončení devátého ročníku mohou absolvovat přijímací zkoušky na naše čtyřleté Gymnázium Sunny Canadian.

Podle učebního plánu Vzdělávacího programu Sunny Canadian – most do celého světa“ probíhá v souladu s mottem „Komunikace napříč celým světem“ výuka vyučovacích předmětů také v anglickém jazyce.

Učitelé využívají moderních vyučovacích strategií, které maximálně podporují individualizaci vzdělávání ve třídě. K témuž napomáhá snížený počet žáků ve třídě – maximálně 16 (1. - 5. třída) a 20 (6. - 9. třída).

Cílem Sunny Canadian je vytvořit vstřícné, přátelské, podporující, maximálně podnětné prostředí, umožňující rozvoj žákovy osobnosti ve všech směrech – po stránce vědomostní, osobnostní a fyzické, s důrazem na rozvoj dovednosti komunikace v rámci integrovaného světa.

 

Naši učitelé 

V Sunny Canadian International School pracuje přibližně polovina českých a polovina zahraničních učitelů. Naši angličtí rodilí mluvčí pocházejí z USA, Kanady, Irska, Skotska, Anglie, Austrálie, Jihoafrické republiky, Nového Zélandu a Austrálie. Každá třída má svého třídního českého a zahraničního kmenového učitele. Tito dva spolu úzce spolupracují při vedení výchovně vzdělávacího procesu. Vzhledem k tomuto je u českého učitele nezbytná komunikační dovednost v anglickém jazyce.

 

Školné

ZÁPISNÉ ZŠ A GYMNÁZIUM (placeno jednorázově)

5.000 Kč – 1. stupeň; 2. stupeň; gymnázium u nově příchozích žáků

3.000 Kč – žáci 5. ročníku ZŠ Sunny Canadian pokračující na 2. stupeň

3.000 Kč – žáci 9. ročníku ZŠ Sunny Canadian pokračující na gymnázium

Platí se při podpisu smlouvy, v případě nenastoupení dítěte se nevrací

  

ŠKOLNÉ ZŠ A GYMNÁZIA

17.400 Kč měsíčně – 1. a 2. stupeň ZŠ

17.400 Kč měsíčně – 4leté gymnázium  

Ceny jsou uvedeny za měsíc, školné se platí pololetně (5 měsíců), splatnost školného je do 31. 5. (1. pololetí) a do 31. 12. (2. pololetí), sleva na druhého a další sourozence v MŠ, ZŠ či na gymnáziu činí 10 %, sleva se počítá z nižší částky školného.

  • Bankovní účet mateřské školy: 4866952/0800
  • Bankovní účet základní školy a gymnázia: 99829379/0800
  • VS: číslo žáka/dítěte přidělené ve smlouvě

Více o školném zde v sekci Zápis dětí: https://www.sunnycanadian.cz/

 

Kontakt

Sunny Canadian International School - Základní škola a Gymnázium, s.r.o.

Adresa: Straková 522, 252 42 Jesenice, Osnice

Web: www.sunnycanadian.cz 

ID datové schránky: bbxkfxe

IČO: 27383512

RED IZO: 651024617

 

Recepce

Email: receptionES@sunnycanadian.cz

Telefon: +420 734 827 106

Patička stránky

Dnes je 22. září 2018
Svátek má Darina
Starostka města Jesenice
Mgr. Radka Vladyková
930 let Jesenice // 100 let republiky

Kalendář akcí // na září

Nejbližší připravovaná akce

Oslavy města 930 let Jesenice a 100 let republiky

22. září 2018 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace