Hlavní nabídka

Obsah stránky

Tajemnice městského úřadu Mgr.Bc. Miluše Stibůrková

  • zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města,
  • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou,
  • stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu,
  • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu,
  • vydává spisový řád, skartační plán a pracovní řád městského úřadu a další vnitřní směrnice městského úřadu, nevydává-li je rada města.

Tajemník městského úřadu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města s hlasem poradním. Tajemník městského úřadu nesmí vykonávat funkce v politických stranách a politických hnutích.

 

Kontakt :    
tel:  241 021 714, 724 368 353  email:  
miluse.stiburkova@mujesenice.cz

Patička stránky

Dnes je 18. listopad 2018
Svátek má Romana
Starostka města Jesenice
Mgr. Radka Vladyková
930 let Jesenice // 100 let republiky

Kalendář akcí // na listopad

Nejbližší připravovaná akce

Vánoční koncert Václav Hybš

27. listopad 2018 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace