Hlavní nabídka

Obsah stránky

Tajemník městského úřadu

Důležitou funkcí v rámci městského úřadu je tajemník. V obcích, v nichž působí pověřený městský úřad, se zřizuje funkce tajemníka města, který je zaměstnancem města. Ostatní obce/města mohou zřídit funkci tajemníka městského úřadu. Tajemník městského úřadu je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v samostatné působnosti i v přenesené působnosti starostovi. Pokud není funkce tajemníka zřízena nebo není-li ustanoven, plní jeho úkoly starosta.

  • zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města,
  • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou,
  • stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu,
  • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu,
  • vydává spisový řád, skartační plán a pracovní řád městského úřadu a další vnitřní směrnice městského úřadu, nevydává-li je rada města.

Tajemník městského úřadu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města s hlasem poradním. Tajemník městského úřadu nesmí vykonávat funkce v politických stranách a politických hnutích.

 

    
 

Patička stránky

Dnes je 13. prosinec 2017
Svátek má Lucie
Starostka města Jesenice
Mgr. Radka Vladyková
Kalendář akcí // na prosinec

Nejbližší připravovaná akce

Sváteční slovo na Štědrý den v kapli sv.Prokopa

24. prosinec 2017 // KULTURA

Podněty občanů // ZmapujTo

ZmapujTo.cz

Mobilní aplikace a web www.ZmapujTo.cz
Vám přináší nástroj pro nahlášení problémů
ve Vašem okolí či podnětů na zlepšení.

Nové hlášení