Hlavní nabídka

Obsah stránky

TS Hazard Jesenice

Informace 

Proč si máte vybrat právě TS Hazard z. s.?

 • tréninky přímo v místě či blízkosti bydliště – nemusíte dojíždět
 • návaznost kurzů – kurzy jsou rozděleny nejen podle věku, ale i podle taneční úrovně
 • kvalifikované lektorství – naši lektoři jsou řádně vyškoleni, mají praxi v oboru, jsou sami aktivními tanečnicemi/tanečníky a v neposlední řadě mají rádi děti!
 • důraz na zdravý a všestranný pohyb
 • sledování současných tanečních trendů
 • individuální a lidský přístup
 • kvalitní organizace
 • 1x ročně představení pro rodiče na vysoké úrovni

Kurzy

Druhy kurzů aneb co nabízíme:

 • kurzy street dance pro věkovou kategorii děti, junioři, mládež a senioři
 • kurzy break dance pro věkovou kategorii děti, junioři a mládež
 • kurzy taneční přípravky pro věkovou kategorii předškolní děti
 • kurzy základy baletu pro věkovou kategorii předškoláci a děti
 • kurzy sportovní gymnastiky pro věkovou kategorii předškoláci 4-6 let a děti 6-10 let

Kurzy dále dělíme na:

 • základní (basic) – kurzy pro všechny děti, které se chtějí tanci věnovat na rekreační úrovni, tanec je pro ně jednou z více zájmových aktivit
 • pokročilé – kurzy pro děti, které již navštěvovaly naše základní kurzy, nejsou tedy úplnými začátečníky, ale tanci se chtějí věnovat pouze na rekreační úrovni
 • soutěžní přípravka - kurz pro šikovné děti, které již mají taneční zkušenosti, mají soutěžní ambice a chtějí se časem uplatnit v soutěžních souborech
 • soubory - kurzy určené pro šikovné děti, které se chtějí věnovat tanci na soutěžní (ne však vrcholové) úrovni, tanec je pro ně hlavní zájmovou aktivitou

 

Jak se zapsat do kurzu?

Vždy na konci června spouštíme zápisy do kurzů TS Hazard z. s. na nadcházející školní rok. Přednost při vyplňování přihlášek do tanečních kurzů, kurzů gymnastiky a baletu mají stávající členové TS Hazard z. s. Na vyplnění přihlášky mají stávající členové 7 dní. K dokončení přihlášky obdrží stávající členové TS Hazard z. s. e-mailem heslo. Poté budou přihlášky do základních kurzů odheslovány a zpřístupněny novým členům. 

Prvním krokem je vyplnění přihlášky-členství ( www.tshazard.cz/prihlaska.php ). Druhým krokem je zaplacení členského příspěvku. Platba se provádí hotově na recepci TS Hazard (V Úvoze 105, 25242 Jesenice u Prahy) nebo bezhotovostně na účet TS Hazard z.s., č. ú.: 2601310521/2010, variabilní symbol je číslo kurzu (viz přehled kurzů na www.tshazard.cz), poznámka: jméno dítěte

Členský příspěvek se platí pololetně se splatností do 20.9. a 20.2.

Po uplynutí doby splatnosti bude spolkem elektronicky zaslána 1. upomínka – výzva k zaplacení nejpozději do 7 dnů (27.9. a 27.2.) ode dne zaslání. Pokud nebude zaplacen členský příspěvek po zaslání 1. upomínky, bude spolek elektronicky zasílat poslední, 2. upomínku – výzvu k zaplacení nejpozději do 3 dnů ode dne zaslání (tzn. 30.9. a 3. 3.).  V případě porušení povinnosti člena spolku zaplatit členský příspěvek řádně a včas zaniká členství v TS Hazard z.s. a zaniká právo účasti na kurzu.

V případě svévolného ukončení docházky do kurzu TS Hazard z.s. nebudou příspěvky vráceny. Příspěvek je možné vrátit pouze na základě ukončení docházky ze zdravotních důvodů po předložení lékařského potvrzení. 

Kontakt

TS HAZARD JESENICE

TEL: 246 083 246

E-MAIL: info@tshazard.cz
 
RECEPCE:
 
Kristýna Procházková
 
TEL: 246 083 246
 
E-MAIL: info@tshazard.cz
 
OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí - čtvrtek 14:00 - 18:00 (září - červen)
 

Patička stránky

Dnes je 22. září 2019
Svátek má Darina

Kalendář akcí // na září

Nejbližší připravovaná akce

Princezna Koloběžka

22. září 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace