Hlavní nabídka

Obsah stránky

Uzavřené smlouvy

Smlouvy uzavřené městem Jesenice

Název Typ
19/001 Mgr. Ing. David Veselý, advokát - Smlouva o právním poradenství pdf pdf
19/002 KSÚS Středočeského kraje p.o., Smlouva o náhradě za omezení užívání silnice pdf pdf
19/003 TICKET ART Praha s.r.o., Smlouva o distribuci vstupenek pdf pdf
19/004 KSÚS Středočeského kraje p.o., Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebností inženýrské sítě pdf pdf
19/005 Josef Volný, Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem bytu pdf pdf
19/006 Šárka Točínová, Dodatek č.3 k nájemní smlouvě pdf pdf
19/007 Jiří Hykl, Dodatek č.5 k nájemní smlouvě na pronájem bytu pdf pdf
19/008 Marian Martin Baláž, Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem bytu pdf pdf
19/009 Svět plavání s.r.o., Dodatek č.1 ke smlouvě o využití systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného městem Jesenice pdf pdf
19/010 LTS Truckershop s.r.o., Dodatek č.1 ke smlouvě o využití systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného městem Jesenice pdf pdf
19/011 Infrasenzor s.r.o., Dodatek č. 1 ke smlouvě o využití systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného městem Jesenice pdf pdf
19/012 Jiří Myslivec, Dodatek č. 1 ke smlouvě o využití systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného městem Jesenice pdf pdf
19/014 DSK Praha, s.r.o., Dodatek č. 1 ke smlouvě o využití systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného městem Jesenice pdf pdf
19/016 AGRO Jesenice u Prahy a.s., Dohoda o ukončení pachtovní smlouvy pdf pdf
19/017 ÚVT s.r.o., Dodatek č.3 ke smlouvě o poskytování služeb pdf pdf
19/018 TICKET ART Praha s.r.o., Smlouva o zpracování osobních údajů pdf pdf
19/019 Ivana Hrdličková, Darovací smlouva pdf pdf
19/020 Darovací smlouva pdf pdf
19/021 BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s., OPTREAL, spol. s r.o., PARKET ATELIER s.r.o., Smlouva o převodu nemovitostí pdf pdf
19/022 Roman Čížek, Smlouva o nájmu nebytových prostor ve společenském centru v Jesenici pdf pdf
19/023 Agentura Familie, Smlouva o zajištění představení pdf pdf
19/024 DATA AUTOTRANS s.r.o., Dodatek č.1 ke smlouvě č. 18/335 pdf pdf
19/025 Potravinová banka Central z.s., Smlouva o potravinové pomoci pdf pdf
19/026 AVE Pražské komunální služby a.s., Smlouva o převzetí a odstranění odpadu pdf pdf
19/027 Kateřina Lišková, Darovací smlouva pdf pdf
19/028 SDH Dolní Břežany, Smlouva o nájmu nebytových prostor ve společenském centru v Jesenici pdf pdf
19/029 ČEZ Distribuce a.s., Smlouva o umístění zařízení (bezúplatná) č. SUZB/4004/2019 pdf pdf
19/030 ČEZ Distribuce, a.s., Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí pdf pdf
19/031 František Vuzev Hanžl, Smlouva o nájmu nebytových prostor ve společenském centru v Jesenici pdf pdf
19/032 Ing. Dušan Višvarda, Dohoda o zrušení smlouvy o úpravě vzájemných vztahů podmínkách výstavby pdf pdf
19/034 Obec Zvole, Veřejnoprávní smlouva o zajištění výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků, pdf pdf
19/035 OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním z.s., Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování pdf pdf
19/036 OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním z.s., Licenční smlouva o veřejném provozování pdf pdf
19/037 Starostové a nezávislí, Smlouva o nájmu nebytových prostor ve společenském centru v Jesenici pdf pdf
19/038 Pavel Tesařík, Smlouva o nájmu nebytových prostor ve společenském centru v Jesenici pdf pdf
19/039 OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním z.s., Licenční smlouva o veřejném provozování pdf pdf
19/040 Zuzana Rokosová, Darovací smlouva pdf pdf
19/041 DATA AUTOTRANS s.r.o., Dodatek č. 2 ke smlouvě 18/335 pdf pdf
19/042 SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci, Smlouva o nájmu nebytových prostor ve společenském centru v Jesenici pdf pdf
19/043 Eduard Vardanjan, Mariam Torosjan, Kupní smlouva pdf pdf
19/044 Ivana Vašinová, Darovací smlouva pdf pdf
19/045 Raisa spol. s r.o., Smlouva o dílo pdf pdf
19/048 Česká spořitelna a.s., Smlouva o podnájmu prostor sloužicích podnikání pdf pdf
19/049 K.M.K. Design s.r.o., Smlouva o dílo přístřešek pro kola a sezení u ZŠ Jesenice pdf pdf
19/050 Atelier T-plan s.r.o., Smlouva o dílo, Zhotovení územního plánu pdf pdf
19/051 ČEZ Distribuce a.s., Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. PZ_6778/VB/001 pdf pdf
19/052 ČEZ Distribuce a.s., Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. PZ_5980/VB/001 pdf pdf
19/053 ČEZ Distribuce a.s., Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. PZ_6167/VB/001 pdf pdf
19/054 ČEZ Distribuce a.s., Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. PZ_6654/VB/001 pdf pdf
19/055 Česká spořitelna a.s., Darovací smlouva pdf pdf
19/056 ATLAS consulting spol. s r.o., Dodatek č.1 k servisní smlouvě č. 491160007 programového vybavení CODEXIS pdf pdf
19/057 SK Slavia Jesenice z.s., Smlouva o nájmu nebytových prostor ve Společenském centru v Jesenice pdf pdf
19/058 TRIADA spol. s r.o., Dodatek k licenční smlouvě číslo 90761 pdf pdf
19/059 Ing. Tomáš Melichar, Příkazní smlouva pdf pdf
19/060 ROSI LOGISTIK s.r.o., Dodatek č.1 ke smlouvě o provozování služby senior taxi pdf pdf
19/061 Dirty Parks s.r.o., Smlouva o dílo víceúčelové hřiště Jesenice, Osnice pdf pdf
19/062 Kvalitní podzim života z.ú., Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pdf pdf
19/063 DATA AUTOTRANS s.r.o., Dodatek č. 3 ke smlouvě 18/335 pdf pdf
19/064 Kočičí a psí azyl, z.s., Darovací smlouva pdf pdf
19/065 Roman Čížek, Smlouva o nájmu nebytových prostor ve společenském centru v Jesenici pdf pdf
19/066 MANABAU s.r.o., Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo parkovací stání u hřbitova pdf pdf
19/067 Advokátní kancelář JUDr. František Boček, Dodatek č. 2 Příkazní smlouvy pdf pdf
19/068 HW PROJEKT s.r.o., Smlouva o dílo, cyklostezka Jesenice - Zlatníky Hodkovice, PD pdf pdf
19/070 Divadlo Za2, Smlouva o realizace divadelního představení pdf pdf
19/072 GREEN PROJECT s.r.o., Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - revitalizace parku u Pančáku pdf pdf
19/073 Spolek zdravotně postižených, z.s., Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pdf pdf
19/074 MC Pohádka Jesenice u Prahy z.s., Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pdf pdf
19/075 JAKA, z.s., Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pdf pdf
19/076 Smíšený pěvecký sbor JESENKA, z.s., Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pdf pdf
19/077 Krok vpřed, z.s., Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pdf pdf
19/078 Spolek včelařů Zlatníky, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pdf pdf
19/079 HS Jesenice Vestec, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pdf pdf
19/080 Myslivecký spolek Osnice, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pdf pdf
19/081 Rybníkářský spolek Zdiměřice, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pdf pdf
19/082 Nohejbalový klub Osnice, z.s., Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pdf pdf
19/083 SK Slavia Jesenice, z.s., Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pdf pdf
19/084 Sportovní klub COBRA DOJANG PRAGUE, z.s., Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pdf pdf
19/085 Florbal Jesenice, z.s., Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pdf pdf
19/086 Zdravotní ústav Most k domovu, z. ú., Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pdf pdf
19/087 Straet Architects s.r.o., Smlouva o dílo, výstavba MŠ Osnice, PD pdf pdf
19/088 Osvětlení Týnec, k.s., Dodatek č. 1 ke smlouvě, oprava a údržba VO pdf pdf
19/089 MUDr. Petr Cypro, Darovací smlouva pdf pdf
19/090 Dalibor Wijas, Darovací smlouva pdf pdf
19/091 Radan Miksa, Darovací smlouva pdf pdf
19/092 Renata Volákova, Darovací smlouva pdf pdf
19/093 Květa Kopecká, Darovací smlouva pdf pdf
19/094 Ivana Kavinová, Darovací smlouva pdf pdf
19/095 Václava Dvořáková, Darovací smlouva pdf pdf
19/096 Jaroslav Picka, Darovací smlouva pdf pdf
19/097 Renáta Valešová, Darovací smlouva pdf pdf
19/098 Daniela Chňoupková, Darovací smlouva pdf pdf
19/099 Jan Voborský, Darovací smlouva pdf pdf
19/100 Ing. Svatoslav Kock, Darovací smlouva pdf pdf
19/101 Ivan Martínek, Darovací smlouva pdf pdf
19/102 Jana Hanušková, Darovací smlouva pdf pdf
19/103 Dagmar Vacková, Darovací smlouva pdf pdf
19/104 Radek Poslušný, Darovací smlouva pdf pdf
19/105 Petra Diasová, Darovací smlouva pdf pdf
19/106 Lukáš Skalník, Darovací smlouva pdf pdf
19/107 Jana Táčnerová, Darovací smlouva pdf pdf
19/108 Věra Šeráková, Darovací smlouva pdf pdf
19/109 Kateřina Hluchá, Darovací smlouva pdf pdf
19/110 Vlastimil Zíma, Darovací smlouva pdf pdf
19/111 Jan Purkar, Darovací smlouva pdf pdf
19/112 Václav Sekyra, Darovací smlouva pdf pdf
19/113 Petr Dorazil, Darovací smlouva pdf pdf
19/114 Jitka Dorazilová, Darovací smlouva pdf pdf
19/115 Jiří Myslivec, Darovací smlouva pdf pdf
19/116 Jiří Špaček, Darovací smlouva pdf pdf
19/117 Pavel Ondráček, Darovací smlouva pdf pdf
19/118 Milena Vorlíčková, Darovací smlouva pdf pdf
19/119 Blanka Růžičková, Darovací smlouva pdf pdf
19/120 Jitka Chmelařová, Darovací smlouva pdf pdf
19/121 Alena Zápotocká, Darovací smlouva pdf pdf
19/122 PAOLETTA s.r.o., Kupní smlouva pdf pdf
19/124 Komerční banka, a.s., Dodatek ke smlouvě o úvěru pdf pdf
19/125 AGRO Jesenice u Prahy, a.s., Dodatek č. 1 k rámcové kupní dohodě na dodávku rafinerského zboží pdf pdf
19/126 ÚVT, s.r.o., Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb pdf pdf
19/127 Mgr. Michaela Bruková, Příkazní smlouva - šéfredaktor JK pdf pdf
19/128 Kvalitní podzim života, z.ú., Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pdf pdf
19/129 Obec Zlatníky-Hodkovice, Smlouva o územním rozvoji - cyklostezka pdf pdf
19/130 OPTREAL spol. s r.o., FID GROUP a.s., Kupní smlouva pdf pdf
19/131 OPTREAL spol. s r.o., Kupní smlouva se smlouvou o uschově pdf pdf
19/132 ACCON managers partners s.r.o., Smlouva o poskytování poradenských služeb pdf pdf
19/133 Mgr. Kamil Koula - Agentura KK, Smlouva o provedení uměleckého pořadu pdf pdf
19/134 Roman Čížek, Smlouva o nájmu nebytových prostor ve Společenském centru v Jesenici pdf pdf
19/135 Kittlik s.r.o., Příkazní smlouva na poskytnutí služeb koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) pri práci "Nová základní škola v Jesenici, Zdiměřice" pdf pdf
19/136 TELMONT Nymburk s.r.o., REALSTAV MB spol. s r.o., Příkazní smlouva na poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka pdf pdf
19/137 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Darovací smlouva a smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pdf pdf
19/138 ČEZ Distribuce, a.s., Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věncého břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6023928/VB4 pdf pdf
19/139 Horváth band, Potvrzení závazné objednávky pro zabezpečení hudební produkce technického zajištění a smlouva o ceně pdf pdf
19/140 Divadelní Agentura Ludmily Frištenské, Smlouva pdf pdf
19/141 LeCo - Ing. Jiří Lenc, s.r.o., Sponzorská smlouva pdf pdf
19/142 Ferring -Léčiva, a.s., Sponzorská smlouva pdf pdf
19/143 Kratochvílovci spol. s r.o., Sponzorská smlouva pdf pdf
19/144 Autoškola Zdiměřice s.r.o., Sponzorská smlouva pdf pdf
19/145 Lékárna Cedr Jesenice, Sponzorská smlouva pdf pdf
19/146 ČEZ Distribuce a.s., Elmoz Czech, s.r.o., Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6022260/1 pdf pdf
19/147 Pražská plynárenská distribuce a.s., Smlouva o připojení k distribuční soustavě, kategorie maloodběratel - domácnost pdf pdf
19/148 Společenství vlastníků bytových jednotek domu čp. 310-312, Smlouva o nájmu nebytových prostor, Obřadní síně, v budově MÚ Jesenice pdf pdf
19/149 Linka bezpečí, z.s., Darovací smlouva pdf pdf
19/150 Redakce ISVS. CZ, Smlouva o užití a implementaci software pdf pdf
19/151 Kooperativa pojišťovna a.s., Pojistná smlouva o skupinovém úrazovém pojištění podle sazby 3 UX pdf pdf
19/152 JV Agency s.r.o., Smlouva o nájmu nebytových prostor ve Společenském centru v Jesenici pdf pdf
19/153 VKS Legal advokátní kancelář, s.r.o., Smlouva o poskytování právních služeb pdf pdf
19/154 Divadelní Agentura Ludmily Frištenské, Smlouva pdf pdf
19/155 Š-servis, s.r.o., Dodatek č. 4 ke smlouvě o vedení a zpracování mzdové agendy pdf pdf
19/156 Roman Čížek, Smlouva o nájmu nebytových prostor ve Společenském centru v Jesenici pdf pdf
19/157 KB, Smlouva o spořicím účtu pdf pdf
19/158 KB, Smlouva o termínovaném vkladu s individuální pevnou úrokovou sazbou pdf pdf
19/159 OSA z.s., Licenční smlouva o veřejném provozování pdf pdf
19/160 ČEZ Distribuce a.s., Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č: PZ_6063/VB/001 pdf pdf
19/161 ČEZ Distribuce a.s., Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č: IO-12-6000346/VB/001 pdf pdf
19/162 ČEZ Distribuce a.s., Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č: IO-12-6000347/VB/001 pdf pdf
19/163 ČEZ Distribuce a.s., Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č: IO-12-6000348/VB/001 pdf pdf
19/164 ČEZ Distribuce a.s., Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č: IO-12-6000349/VB/001 pdf pdf
19/165 Ing. akad. arch. Petr Foglar, Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo číslo 1302 ze dne 3.11.2013 pdf pdf
19/166 HYDRATECH s.r.o., Smlouva o dílo intenzifikace ČOV Osnice pdf pdf
19/167 TresTech s.r.o., Smlouva o poskytování odborných služeb pdf pdf
19/168 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Příkazní smlouva, Intenzifikace ČOV Osnice pdf pdf
19/169 Komerční park Jesenice, s.r.o., Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nemovité věci pdf pdf
19/170 Komerční park Jesenice, s.r.o., Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovité věci ev. č. 18_102 ze dne 11.4.2018 pdf pdf
19/171 Komerční park Jesenice, s.r.o., Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovité věci ev. č. 17_338 ze dnee 6.12.2017 pdf pdf
19/172 ZŠ, ZUŠ, Dodatek ke Smlouvě č.1 o podnájmu nemovité věci ev.č. 18-109 pdf pdf
19/173 ZŠ a ZUŠ, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o podnájmu nemovité věci ev.č.17-239 pdf pdf
19/174 ZŠ a ZUŠ, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nemovité věci ev.č.17-385 pdf pdf
19/175 ČEZ Distribuce a.s., Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IO-12-6000350VB001 pdf pdf
19/176, ČEZ Distribuce a.s., Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IO-12-6000345VB001 pdf pdf
19/177, ČEZ Distribuce a.s., Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IO-12-6000339VB001 pdf pdf
19/178, Mateřské centrum Pohádka Jesenice z.s., Smlouva o krátkodobé výpůjčce nebytových prostor ve Společenském centru v Jesenici pdf pdf
19/179, VYSSPA Sports Technology s.r.o., Smluva o dílo, Běžecká dráha v areálu ZŠ Jesenice pdf pdf
19/180 ZŠ a ZUŠ, Smlouva o krátkodobé výpůjčce nebytových prostor ve SC Jesenice pdf pdf
19/181 ÚVT, s.r.o. Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytování služeb pdf pdf
19/182 SARK engineering, s.r.o., Smlouva o dílo Oprava sociálního zařízení v MŠ Jesenice pdf pdf
19/183 Kupní smlouva pdf pdf
19/184 Kupní smlouva pdf pdf
19/185 Kupní smlouva pozemek p.č. 447-8 pdf pdf
19/186 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní pdf pdf
19/187, Dohoda o narovnání pozemek p.č.176-9 pdf pdf
19/188 EURO CONSORCIUM s.r.o., Kupní smlouva, pozemek p.č.130-36 pdf pdf
19/189 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní pdf pdf
19/190 Kupní smlouva, pozemek p.č. 126 v k.ú. Jesenice pdf pdf
19/191 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní pdf pdf
19/192 Darovací smlouva pdf pdf
19/193 Česká pojišťovna a.s., Dodatek č. 14 k pojistné smlouvě pdf pdf
19/194 ALKOM SECURITY a.s., Dodatek č. 2 k Rámcové servisní smlouvě na zajištění údržby, kontrolní, revizní, a servisní činnosti dle ČSN EN pdf pdf
19/195 Straet Architects s.r.o., Dodatek č. 1 k SOD Výstavba MŠ Osnice, PD pdf pdf
19/196 Krok vpřed, z.s., Smlouva o nájmu nebytových prostor pdf pdf
19/197 Zdeňka Klenorová, Smlouva o dílo na piřízení změny č. 6 ÚPO Jesenice pdf pdf
19/198 HES stavební, s.r.o., Smlouva o dílo - Chodník Kocanda - Osnice pdf pdf
19/199 ROPID, Dodatek č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě, linka 334 pdf pdf
19/200, Roman Čížek, Smlouva o nájmu nebyt. prostor ve SCJ pdf pdf
19/201 OSA, z.s., Licenční smlouva o veřejném provozování pdf pdf
19/202 Česká pošta, Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb pdf pdf
19/204 Martin Mencl, Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene přípojky pdf pdf
19/205 Kupní smlouva pdf pdf
19/206, ÚVT, Dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytování služeb pdf pdf
19/207 Dodatek č.13 k nájemní smlouvě na pronájem bytu pdf pdf
19/209 Dodatek č.11 k nájemní smlouvě na pronájem pokoje v ubytovně pdf pdf
19/210 Dodatek č.1 k nájemní smlouvě na pronájem bytu pdf pdf
19/211 Dodatek č.5 k nájemní smlouvě na pronájem pokoje v ubytovně pdf pdf
19/212 Dodatek č.2 k nájemní smlouvě na pronájem bytu pdf pdf
19/219 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 10.8.2013 pdf pdf
19/220 ROSI LOGISTIK s.r.o., Dodatek č. 2 ke smlouvě o provozování služby senior taxi pdf pdf
19/221 Servisní smlouva o servisu a údržbě dohodnutných zařízení pdf pdf
19/222 HES stavební s.r.o., Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo chodník Kocanda - Osnice pdf pdf
19/223 Ing. Petr Dorazil, Příkazní smlouva technický dozor stavebníka chodník Kocanda - Osnice pdf pdf
19/224 Ladislav Bacil, Příkazní smlouva technický dozor stavebníka a BOZP běžecká dráha pdf pdf
19/225 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Smlouva o provozování plynárenského zařízení č. 432-2019-OSDS pdf pdf
19/226 DFC System a.s., Rámcová dohoda poskytnutí odběrových karet na pohonné hmoty pdf pdf
19/227 Petr Foglar - Architektonická kancelář, Smlouva o dílo.pdf pdf pdf
19/229 ÚVT internet s.r.o., Technická specifikace pro hlasové služby pdf pdf
19/230 Roman Čížek, Smlouva o nájmu nebytových prostor ve společenském centru v Jesenici pdf pdf
19/231 KSÚS Středočeského kraje, Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ,,VO Šátalka - Jesenice,, pdf pdf
19/232 Arcibiskupství pražské, Smlouva o výpůjčce pdf pdf
19/233 Krajská správa a udržba silnic Středočeského kraje, p.o., Smluva o výpůjčce pdf pdf
19/234 Česká zemědělská univerzita v Praze, Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci pdf pdf
19/235 Středočeský kraj, Smlouva darovací - pozemek 424-7, 424-8 pdf pdf
19/236 Středočeský kraj, Smlouva darovací - pozemek 424-4, 424-5, 424-6 pdf pdf
19/237 DATA AUTOTRANS s.r.o., Smlouva provozovatel školního autobusu pdf pdf
19/238 Smlouva o nájmu pozemku pdf pdf
19/239 ROPID, Dodatek č. 10 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě pdf pdf
19/240 Šachový svaz České republiky z.s., Darovací smlouva pdf pdf
19/241 HES stavební s.r.o., Smlouva o dílo - vodovod a VO v ul Slepá, Horní Jirčany pdf pdf
19/242 Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení VB přípojky pdf pdf
19/243, ČEZ distribuce, Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti pdf pdf
19/244 TenderPoint, Dohoda o ukončení příkazní smlouvy č. 18-033 pdf pdf
19/245 VYSSPA Sports Technology s.r.o., Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Běžecká dráha v areálu ZŠ Jesenice pdf pdf
19/246 ROPID, Dodatek č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě pdf pdf
19/247 ROPID, Dodatek č. 16 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě, pdf pdf
19/248 Mgr. Ivana Šilhanová, Příkazní smlouva pdf pdf
19/249 HES stavební, dodatek č.2 ke sml. o dílo pdf pdf
19/250 Diakonie ČCE, veřejnoprávní smlouva pdf pdf
19/251 ACCON managers-partners s.r.o., Smlouva o poskytování poradenský služeb pdf pdf
19/252 Design for landscape s.r.o., Smlouva o dílo Zelená páteř Jesenice, PD pdf pdf
19/253 Dobromil Nováček, Smlouva o nájmu nebytových prostor pdf pdf
19/255 Kondice-styl, Smlouva o nájmu nebytových prostor pdf pdf
19/256 smlouva o nájmu nebytových prostor pdf pdf
19/257 Smlouva o nájmu nebytových prostor ve Společenském centru v Jesenici pdf pdf
19/260 Smlouva o zřízení věcného břemene přípojky pdf pdf
19/261 Nájemní smlouva pdf pdf
19/262 Jiří Macák-kulturní agentura, Smlouva o provedení uměleckého výkonu pdf pdf
19/263 1.SčV a.s., Dohoda o rozdělení kapitálu pdf pdf
19/264 Insolvenční správce, dohoda o narovnání pdf pdf
19/265 Oblastní sdružení ODS Praha - západ, Smlouva o nájmu nebyt. prostor pdf pdf
19/269 Technické služby, smlouva o výpůjčce pdf pdf
19/270 Technické služby, Smlouva o poskytování komunálních služeb pdf pdf
19/271 1.SčV a.s., Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo pdf pdf
19/272 KN car s.r.o., Kupní smlouva pdf pdf
19/273 Veselka, rámcová dohoda na údržbu zeleně pdf pdf
19/274 Ing. Petr Dorazil, Příkazní smlouva pdf pdf
19/275 K2T Víno, Smlouvao nájmu nebytových prostor pdf pdf
19/278 Setzer International ČR s.r.o., Smlouva o nájmu nebytových prostor pdf pdf
19/279 Petra Šimková, Smlouva o nájmu nebytových prostor pdf pdf
19/280 Agentura Harlekýn, Smlouva o zajištění uměleckého pořadu pdf pdf
19/281 OSA, licenční smlouva o veřejném provozování pdf pdf
19/282 kupní smlouva pdf pdf
19/283 Tuck Partner, kupní smlouva pdf pdf
19/284 SemTamFór, smlouva o provedení uměleckého pořadu pdf pdf
19/285 Roman Čížek, Smlouva o nájmu nebytových prostor pdf pdf
19/286 Agentura KK, Smlouva o provedení uměleckého pořadu pdf pdf

Patička stránky

Dnes je 21. říjen 2019
Svátek má Brigita

Kalendář akcí // na říjen

Nejbližší připravovaná akce

Duchovní slovo v kapli sv.Prokopa 27.10.2019

27. říjen 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace