Hlavní nabídka

Obsah stránky

STAROSTA 

Starosta je  nejvyšší představitel místní samosprávy – městské nebo obecní (případně zastupitelstva městské části či městského obvodu, pokud existuje). Vykonává obecní správu a zastupuje obec navenek. Starostu volí zastupitelstvo obce. Ve statutárních městech se tato funkce nazývá primátor. Práva a povinnosti starosty jsou upraveny zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Starosta zastupuje obec navenek. Starostu a místostarostu (místostarosty) volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad svých členů. Starosta a místostarosta musí být občanem České republiky. Za výkon své funkce odpovídají zastupitelstvu obce. Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů; bez souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenování a odvolání tajemníka obecního úřadu neplatné.

 • odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok (§ 42),
 • plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů, pokud není v obci tajemník obecního úřadu; vedoucí odboru jmenuje, odvolává a stanoví jim plat, jen není-li zřízena rada obce,
 • může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
 • může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
 • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce,
 • zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního úřadu,
 • rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce,
 • plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony,
 • plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu.

Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce.

Starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo obce může zvolit více místostarostů a svěřit jim některé úkoly. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci. Starosta spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce.

star 1- 300X420

starostka města Jesenice

Mgr. Radka Vladyková

radka.vladykova@mujesenice.cz

telefon:

 • 241 021 711
 • 602 684 818

Vzdělání:

 • Metropolitní univerzita Praha
 • Absolventka právního oboru, specializace veřejná správa

Hlavní pracovní zkušenosti získala jako produkční veletrhů FOR Arch, které pořádala nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ABF, dále ve společnosti Master Mariner, s.r.o., která provozuje síť rybích restaurací, na pracovní pozici provozní ředitelka

7 let mateřské dovolené se plně starala o rodinu se třemi dětmi ve věkovém rozmezí: novorozeně - 2 roky - 4 roky.

 


MÍSTOSTAROSTA

Místostarosta zastupuje starostu. Zastupitelstvo obce může zvolit více místostarostů a svěřit jim některé úkoly. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 73 odst. 3 a § 79 odst. 1). Starosta spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce.

 

 Radek-Zapozocky

místostarosta města Jesenice

Radek Zápotocký

radek.zapotocky@mujesenice.cz 

telefon:

 • 241 021 710
 • 603 817 104

 

Členové Rady města Jesenice uvolnění pro výkon funkce

 

Zdeňka 2

Zdeňka Pašková 

zdenka.paskova@mujesenice.cz

telefon:

 • 241 021 743
 • 724 368 354
   
Kockova

Ing. Alexandra Kocková

alexandra.kockova@mujesenice.cz

telefon:

 • 241 021 719
 • 607 088 246

Patička stránky

Dnes je 16. leden 2018
Svátek má Ctirad
Starostka města Jesenice
Mgr. Radka Vladyková
Kalendář akcí // na leden

Nejbližší připravovaná akce

Pronájem sálu Amway

21. leden 2018 // KULTURA

Podněty občanů // ZmapujTo

ZmapujTo.cz

Mobilní aplikace a web www.ZmapujTo.cz
Vám přináší nástroj pro nahlášení problémů
ve Vašem okolí či podnětů na zlepšení.

Nové hlášení