Hlavní nabídka

Obsah stránky

VEDENÍ MĚSTA JESENICE - MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENICE

Městský úřad Jesenice tvoří starosta, místostarostové, tajemník městského úřadu a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu. V čele městského úřadu je starosta.

Městský úřad Jesenice v oblasti samostatné působnosti:

  • plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce,
  • pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti,
  • rozhoduje v případech stanovených zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) nebo zvláštními zákony.

Městský úřad Jesenice vykonává přenesenou působnost jako pověřený úřad. Městský úřad Jesenice je pro účel výkonu přenesené působnosti správním obvodem, který je určený prováděcím právním předpisem (zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností).

 

starosta města:

Ing. Pavel Smutný

pavel.smutny@mujesenice.cz tel: 241 021 711

 

místostarostka města:

Ing. arch. Iva Řehulková

iva.rehulkova@mujesenice.cz tel: 241 021 719

 

místostarosta města:

Martin Kuruc

martin.kuruc@mujesenice.cz tel: 241 021 714

 

tajemnice městského úřadu:

Mgr. Hana Haubertová, MPA

hana.haubertova@mujesenice.cz tel: 226 805 955

Patička stránky

Dnes je 20. duben 2019
Svátek má Marcela

Kalendář akcí // na duben

Nejbližší připravovaná akce

Velikonoční sváteční slovo

21. duben 2019 // KULTURA

Zveme vás do kaple sv.Prokopa na sváteční Velikonoční slovo s panem farářem Lubomírem Polinským

Mobilní rozhlas // registrace