Hlavní nabídka

Obsah stránky

VOLIČSKÉ PRŮKAZY PRO VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017

Volič může požádat obecní úřad, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, o vydání voličského průkazu.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Městský úřad Jesenice vydá voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, na jeho žádost voličský průkaz.

Požádat lze těmito způsoby:

1. osobně nejpozději 2 dny přede dnem voleb, tj. ve středu 18. října 2017 do 16,00 hodin, a to v kanceláři č. 0.01.2, v přízemí Městského úřadu Jesenice, u paní Petry Paukertové

2. podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb.tj. v pátek 13. října 2017 do 16,00 hodin

• v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo

• v elektronické podobě zaslané POUZE prostřednictvím datové schránky voliče (NELZE podat žádost elektronicky s elektronickým podpisem voliče ).

Městský úřad Jesenice NEJDŘÍVE 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejdříve ve čtvrtek 5. října 2017, voličský průkaz 1. předá osobně voliči nebo 2. předá osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voličežádajícího o vydání voličského průkazu, anebo 3. zašle voliči

Patička stránky

Dnes je 23. květen 2019
Svátek má Vladimír

Kalendář akcí // na květen

Nejbližší připravovaná akce

Cvičení pro seniory

23. květen 2019 // SPORT

Mobilní rozhlas // registrace