Hlavní nabídka

Obsah stránky

Základní škola Jesenice

 

 

Резултат с изображение за jesenická škola

 

INFORMACE K ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 ZDE

POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZDE

 

POZVÁNKY NA VEŘEJNÉ KULTURNÍ AKCE POŘÁDANÉ ŠKOLOU:

11.4. Jarní koncert s Jesbandem ZUŠ – v SCJ

16.5. – Májový koncert žáků a učitelů ZUŠ – v SCJ

Červen – Výstava prací žáků výtvarného oboru ve firmě Ferring-Léčiva, a.s.

18.6. – Rodinné muzicírování – hrají žáci se svými rodiči a rodinnými příslušníky – v SCJ

20.6. – Absolvenský ples – v SCJ

 

Informace

Historie jesenické základní školy navazuje na tradici obecního základního školství, započatého v Jesenici v poslední třetině 19. století. Školní budova, ve které škola fungovala do 30. června 2003, byla otevřena již v roce 1879. Mezitím bylo rozhodnuto o výstavbě moderní plně organizované školy v lokalitě U rybníka. Dne 11. července 2001 byl na staveništi slavnostně položen základní kámen a od 1. září 2003 nový školní areál slouží dětem z Jesenice a širšího okolí. Další změnu přinesl rok 2010 a to od 1. září 2010 byla otevřena Základní umělecká škola Jesenice.

 

Kontakt

ŘEDITELSTVÍ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JESENICE, příspěvková organizace

Adresa: K Rybníku 800 (nová budova školy od roku 2003) 252 42, Jesenice

Email:  skola@jesenickaskola.cz

Datová schránka: kwkp9i4

Fax: 241 004 241

IČ: 70107017

IZO ředitelství: 000241318

 

PODATELNA

pondělí - pátek: 8:00 - 15:00 podatelna@jesenickaskola.cz (email, fax, datová schránka, pošta, osobně)

ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ:

 • Budějovická 77 (budova původní školy z 19. století) 252 42, Jesenice (2. ročník ZŠ a hudební obor ZUŠ)
 • Zbraslavská 68 (budova bývalé JEDNOTY) 252 42, Jesenice (1. ročník ZŠ)

 

Základní kontakty

 

PŘEHLED ČÍSEL ÚČTŮ ŠKOLY VEDENÉ U ČSOB a.s., pobočky Praha 4, Na Pankráci 310/60: (platná od 1. 9. 2016)

 • ZŠ: 276046181/0300 (běžný účet školy)
 • ZUŠ: 276045939/0300 (pro platby školného za základní uměleckou školu)
 • ŠD A ŠK: 276046755/0300 (pro platby za školní družinu a školní klub)
 • JÍDELNA (MIMO 1. ROČNÍK*): 276046552/0300 (pro platby za stravování)
 • KROUŽKY A PRONÁJMY: 276046181/0300 (pro platby za pronájmy a kroužky)

VARIABILNÍ SYMBOL PLATEB:

Je evidenční číslo žáka, které přidělí škola každému novému žákovi, který k nám nastoupí do školy a najdete ho po přihlášení do elektronické žákovské knížky vpravo nahoře u jména dítěte, ve výjimečných případech Vám ho na požádání sdělí třídní učitel, případně správce sítě.

SPECIFICKÝ SYMBOL PLATEB:

Specifický symbol slouží k identifikaci plateb hromadných akcí školy, např. lyžařský výcvik atp., a je vždy uveden v platebních pokynech dané akce školy.

Žákovský parlament - základní informace

 • Spolupracují zde navzájem žáci z nižších i vyšších tříd (3.–9. ročník) při vzájemné komunikaci, řešení problémů, plánování školních akcí, zkrátka jsme jeden tým!
 • Máme předem dohodnuté termíny – scházíme se pravidelně dvakrát do měsíce, ale pokud je něco naléhavého nebo hodně důležitého, tak se svoláváme i mimořádně.
 • Snažíme se pracovat na tom, aby ve škole byla dobrá, přátelská a pracovní atmosféra. Důležitá je spolupráce mezi žáky, učiteli i ostatním personálem.
 • Žákovský parlament se snaží svou prací podílet také na ochraně budovy školy a jejího vybavení – máme tzv. žákovské hlídky, kontrolujeme pořádek a úklid na chodbách a v učebnách.
 • Při své práci využíváme veškeré prostory budovy školy, zejména prostory školního klubu a žákovské pracovny, v případě hezkého počasí i školní zahradu a altán.
 • Často si zveme různé dospělé návštěvy pro vzájemnou komunikaci, zejména k vyřešení nějakého problému – např. pana školníka, paní kuchařky, vedoucí školní jídelny, naši paní ředitelku atd.
 • Organizujeme různé akce a pravidelně zaštiťujeme charitativní projekty např. Fond Sidus (podpora Pediatrické kliniky pražské Fakultní nemocnice v Motole a Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci) a Český den proti rakovině – tzv. Květinový den.
 • Poznáváme i žákovské parlamenty na jiných školách, kde získáváme nové inspirativní zkušenosti.
 • Obdobně tak i my hostíme u nás v Jesenici jiné žákovské parlamenty a předáváme jim vlastní zkušenosti.
 • O svých činnostech pravidelně informujeme na nástěnce parlamentu v 1. patře budovy školy, dále pak na webových stránkách školy a v Jesenickém kurýru (měsíčník obce Jesenice).

Školní jídelna

Základní informace o školní jídelně:

 • Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně ve dnech školního vyučování.
 • Rodiče musí žáka přihlásit v kanceláři ŠJ a uhradit obědy zálohově (tzn. předem) na účet ŠJ  276 046 552/0300. Po obdržení platby je žák uveden do systému (zakoupením čipu za 100,-Kč) a jsou mu přihlášeny automaticky obědy na školní dny.
 • Strávníci mají na výběr ze dvou jídel. Výběr jídel mohou provádět přes internet, na terminálu v jídelně nebo v kanceláři školní jídelny. Změny je nutné provádět včas – do středy na následující týden.
 • Oběd, který žák nechce nebo nemůže odebrat, musí být včas odhlášen (nejpozději do 7,00). Za neodebraný a neodhlášený oběd se peníze nevrací.
 • Obědy se musí hradit včas před koncem měsíce na měsíc následující. Pokud není částka uhrazena, může být žák vyřazen z evidence strávníků a oběd pro něj nebude připraven.
 • Obědy se vydávají ve školních dnech od 11.45 do 14.00 hodin. Oběd první den neplánované nepřítomnosti (nemoci) může být vydán do jídlonosiče v době od 11.30 do 12.00 hodin nebo v době od 13.45 do 14.00 hodin.
 • U výdeje se žák prokazuje identifikačním čipem. Pokud ho nemá, může v kanceláři požádat o náhradní stravenku. V případě ztráty čipu je strávník povinen zakoupit čip nový.
 • Pokud chtějí rodiče žáka ze stravování odhlásit (trvale nebo dlouhodobě), musí tak učinit písemně.
 • Smlouva o poskytování obědů automaticky končí žákům 9. třídy po ukončení školní docházky.

Ceník obědů:

Na základě vyhlášky 107/2005 Sb. Jsou žáci zařazeni podle věku, který dovrší v průběhu daného školního roku.

 • Žáci 7 až 10 let           27,-
 • Žáci 11 až 14 let         30,-
 • Žáci nad 15 let           32,-

Čip je nevratný a stojí 100,-Kč.

Smlouva o poskytování obědů ve školní jídelně k dispozici zde

Aktuální kompletní znění řádu školní jídelny k dispozici zde

Klub rodičů

Klub rodičů, je neformální spolek rodičů dětí ze ZŠ Jesenice, kteří věnují část svého volného času a zajímají se o aktuální dění v naší škole. Otevírají při diskusích témata, o kterých se v našem městě mluví, zajímají nás všechny, ale často se ke kompetentním osobám nedostanou. Pokládají dotazy směrem k vedení ZŠ Jesenice i k vedení města, jakožto zřizovatele školy. Pokud se chcete podílet na aktivitách Klubu rodičů, napište nám na email: info@klub-rodicu.cz

Odkaz: http://www.klub-rodicu.cz/

 

Více zde: https://jesenickaskola.cz/

Patička stránky

Dnes je 22. září 2019
Svátek má Darina

Kalendář akcí // na září

Nejbližší připravovaná akce

Princezna Koloběžka

22. září 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace