Hlavní nabídka

Obsah stránky

Základní škola Jesenice

ZŠ a ZUŠ Jesenice


Základní škola v Jesenici 

Historie jesenické základní školy navazuje na tradici obecního základního školství, započatého v Jesenici v poslední třetině 19. století. Školní budova, ve které škola fungovala do 30. června 2003, byla otevřena již v roce 1879. 

Mezitím bylo rozhodnuto o výstavbě moderní plně organizované školy v lokalitě U rybníka. Dne 11. července 2001 byl na staveništi slavnostně položen základní kámen a od 1. září 2003 nový školní areál slouží dětem z Jesenice a širšího okolí. 

Další změnu přinesl rok 2010 a to od 1. září 2010 byla otevřena Základní umělecká škola Jesenice.

INFORMACE O ŠKOLE

čísla účtů (nová platná od 1. 9. 2016):

ZŠ: 276046181/0300 (běžný účet školy) ZUŠ: 276045939/0300 (pro platby za základní uměleckou školu) ŠD a ŠK 276046755/0300 (pro platby za školní družinu a školní klub) Jídelna: 276046552/0300 (pro platby za stravování) Kroužky a pronájmy: 276046181/0300 (pro platby za pronájmy a kroužky)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

0. – 9. postupný ročník

Počet tříd ZŠ

 

Počet žáků ve školním roce 2016/2017

 

Zástupce ředitele školy

Mgr.Jan Purkar

E - mail:

purkar@jesenickaskola.cz

Telefon:

241 004 224, 725 612 611

Zástupce ředitele školy pro II. stupeň

Mgr. Petr Pavelka

E - mail:

pavelka@jesenickaskola.cz

Telefon:

725 612 610

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 

Vedoucí školní jídelny

Jana Truhlářová

E – mail:

truhlarova@jesenickaskola.cz

Telefon:

241 004 227, 725 612 615

Věkové skupiny strávníků:

7 - 10 let

27 Kč

 

11 - 14 let

30 Kč

 

15 - 18 let

32 Kč

 

Identifikační čip

100 Kč

E - mail:

jidelnazs@jesenickaskola.cz

http:

www.e-jidelnicek.cz

Patička stránky