Hlavní nabídka

Obsah stránky

Zastupitelstvo města

ZASTUPITELSTVO MĚSTA JESENICE je složeno z 21 členů.

 Zastupitelstvo města Jesenice je nejvyšším orgánem samosprávy města Jesenice. Zastupitelstvu města je vyhrazeno kromě jiného schvalovat program rozvoje města, rozpočet a obecně závazné vyhlášky ve věcech samostatné působnosti. Volí z řad svých členů starostu, jeho zástupce a další členy městské rady a odvolává je z funkce. Stanovuje počet členů rady a zřizuje městskou policii. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, jednání se řídí jednacím řádem. Zastupitelstvo města Jesenice je složeno z 21 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§ 35 odst. 1) Zákona o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 Sb.

Pro elektronickou komunikaci občanů se Zastupitelstvem města Jesenice je možné použít hromadnou adresu: zastupitelstvo@mujesenice.cz

 

HARMONOGRAM ZASEDÁNÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU ZDE

ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JESENICE ve volebním období 2014 - 2018

Mgr. Radka VLADYKOVÁ

ANO 2011

ANO 2011

 • Narozena: 1973 v Praze
 • Vzdělání: Metropolitní univerzita Praha - právní obor, specializace veřejná správa a evropská studia a veřejná správa
 • Povolání: provozní ředitelka sítě restaurací
 • Další informace: vdaná, 3 děti

Ing. arch. Iva ŘEHULKOVÁ

 

 • Narozena: 1972 v Praze
 • Vzdělání: ČVUT Fakulta architektury, autorizovaný architekt ČKA
 • Povolání: architekt, územního plánování a regionálního rozvoje
 • Další informace: vdaná, 2 děti 

Ing. Alexandra KOCKOVÁ

ANO 2011

ANO 2011 

 

 • Narozena: 1964 v Praze
 • Vzdělaní: Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha;   Fakulta provozně ekonomická VŠE  
 • Povolaní: OSVČ, hipporehabilitační asistentka, přísedící soudkyně
 • Další informace: vdaná, 3 děti

 

Ing. Jan LANSBERG

ANO 2011

BEZPP

 

JUDr. Hana KASALOVÁ

ANO 2011

BEZPP

 • Narozena: 1978 v Praze 
 • Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, International Study Programme - City of Oxford College 
 • Povolání: Právník 
 • Další informace: vdaná, 2 děti
 

Ing. Sylva MARKOVÁ

Zelená pro Jesenici

SZ

 • Narozena: 1961 v Plzni
 • Vzdělání: Vysoká škola zemědělská, ekonomická fakulta
 • Povolání: OSVČ- účetní
 • Další informace: vdaná, zájmové zaměření - ochrana přírody

Ing. Simona ŠMELHAUSOVÁ

Zelená pro Jesenici

BEZPP

 • Narozena: 1982 v Praze
 • Vzdělání: Masarykovo klasické gymnázium v Říčanech; Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Povolání: Zahradní architekt
 • Další informace: vdaná, 2 děti

Ing. Radek ZÁPOTOCKÝ

Sdružení ODS a NK

ODS

 • Narozen: 1971 v Praze
 • Vzdělání: Střední průmyslová škola dopravní, Vysoká škola ekonomická Praha
 • Povolání: OSVČ
 • Další informace: 4 děti

Zdeňka PAŠKOVÁ

Sdružení ODS a NK

ODS

 • Narozená: 1961 v Praze
 • Vzdělání: SEŠ Praha 2, Resslova
 • Povolání: uvolněná radní města Jesenice, předsedkyně Komise pro školství, kulturu a sport, předsedkyně Komise sociální a zdravotní
 • Další informace: vdaná, 2 děti

Jaroslav JIROUSEK

Sdružení ODS a NK

BEZPP

 • Narozen: 1968 v Praze
 • Vzdělání: SOU strojní
 • Povolání: vedoucí stavebnin
 • Další informace: ženatý, 2 děti
 

Tomáš TESÁREK

Republika pro Jesenici

BEZPP

 

Ing. Radek JANEBA

Sdružení "Naše Obce" a KDU ČSL

BEZPP

 

 • Narozen: 1977 v Praze
 • Vzdělání: SPŠE Praha, Technická fakulta ČZU v Praze
 • Povolání: IT specialista
 • Další informace: ženatý, 2 děti

 

Ing. Pavel SMUTNÝ

Koalice pro rozumný rozvoj Jesenice

BEZPP

 

Mgr. Vladimír KOBLASA

Koalice pro rozumný rozvoj Jesenice

BEZPP

 

MUDr. Petr TISO, MBA

Koalice pro rozumný rozvoj Jesenice

TOP 09

 

Ing. Lada DUCHOŇOVÁ

Koalice pro rozumný rozvoj Jesenice

TOP 09

 • Narozena: 1968 v Brandýse nad Labem
 • Vzdělání: VŠE Praha; obor zahraniční obchod
 • Povolání: HR specialista pro rozvoj a vzdělávání zaměstnanců
 • Další informace: 2 děti

MUDr. Jan MELICHAR

TOP 09

 • Narozen: 1962 v Praze
 • Vzdělání: Gymnázium v Praze, Lékařská fakulta UK v Praze.
 • Povolání: lékař specialista, vysokoškolský učitel - LF UK
 • Další informace: ženatý, 2 děti 

Ing. Naděžda KARASOVÁ

Koalice pro rozumný rozvoj Jesenice

TOP 09

 

Bc. Egon KULHÁNEK

Koalice pro rozumný rozvoj Jesenice

BEZPP

 

Ing. Aleš RŮŽIČKA

Koalice pro rozumný rozvoj Jesenice

BEZPP

 • Narozen: 1975 v Praze
 • Vzdělání: ČZU Provozně ekonomická fakulta
 • Povolání: podnikatel
 • Další informace: ženatý, 2 děti

Bc. Barbora SLOWIKOVÁ

Koalice pro rozumný rozvoj Jesenice

TOP 09

 • Narozena: 1974 v Praze
 • Vzdělání: Gymnázium Postupická, 1. LF UK Praha
 • Povolání: pracovník ve farmacii
 • Další informace: vdaná, 3 děti

 

Patička stránky

Dnes je 27. duben 2018
Svátek má Jaroslav
Starostka města Jesenice
Mgr. Radka Vladyková
Kalendář akcí // na duben

Nejbližší připravovaná akce

Čarodějnice

30. duben 2018 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace