Hlavní nabídka

Obsah stránky

Změna jména a příjmení

Žadatel podá písemně žádost na matričním úřadu dle místa trvalého pobytu. U nezletilých dětí dle místa trvalého pobytu dítěte. Při změně jména, jmen nebo příjmení u nezletilého dítěte je účastníkem řízení také druhý z rodičů. Žádost je nutné podat osobně, nelze ji zaslat poštou.
 
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Žadatelé s trvalým pobytem v obcích Jesenice, Psáry a Vestec:
Městský úřad Jesenice, matrika, Budějovická 303, 252 42 Jesenice,
přízemí, kancelář 1.3, tel. 241 021 741
pondělí a středa 08.00–12.00 a 13.00–17.30

Jaké doklady je nutné mít s sebou
- platný občanský průkaz 
- rodný, popřípadě oddací list žadatele nebo nezletilého dítěte popř. doklad o uzavřeném partnerství 
- u rozvedených - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
- u ovdovělých - úmrtní list zemřelého manžela (manželky)
- doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (nepředkládá se, pokud žadatel předloží platný OP)
- doklad o státním občanství (nepředkládá se, pokud žadatel předloží platný OP nebo CP)
- souhlas fyzické osoby starší 15ti let, jde-li o změnu jejího jména či příjmení, popřípadě jmen a příjmení
- k žádosti u nezletilého dítěte musí být předložen písemný souhlas druhého rodiče (notářsky ověřený podpis pokud se nedostaví osobně) nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas
- Jde-li o osoby, jejichž partnerství zaniklo, úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno rozhodnutím soudu anebo úmrtní list zemřelého partnera
 
Formulář žádosti vyplní žadatel přímo na matrice při podání žádosti
 
Poplatky:
Správní poplatek za změnu jména či příjmení  -  1 000 Kč
Při změně příjmení po rozvodu na příjmení předchozí -  100 Kč
Povolení změny příjmení hanlivého nebo směšného -  100 Kč
Od poplatku je osvobozena:
- změna jména, jmen a příjmení v případě transsexuality
- změna nebo oprava jména, jmen osvojených dětí
 
Lhůty pro vyřízení
Do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.
 
 
 

Změna jména a příjmení

Název Typ
Žádost o změnu jména - příjmení doc doc
Žádost o změnu jména - příjmení pro nezletilého pdf pdf

Patička stránky

Dnes je 21. září 2019
Svátek má Matouš

Kalendář akcí // na září

Nejbližší připravovaná akce

Princezna Koloběžka

22. září 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace