Hlavní nabídka

Obsah stránky

Změna jména a příjmení

Žadatel podá písemně žádost na matričním úřadu dle místa trvalého pobytu. U nezletilých dětí dle místa trvalého pobytu dítěte. Při změně jména, jmen nebo příjmení u nezletilého dítěte je účastníkem řízení také druhý z rodičů. Žádost je nutné podat osobně, nelze ji zaslat poštou.
 
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Žadatelé s trvalým pobytem v obcích Jesenice, Psáry a Vestec:
Městský úřad Jesenice, matrika, Budějovická 303, 252 42 Jesenice,
přízemí - kancelář č. 0.01.03, tel. 241 021 741, e-mail : hana.rousova@mujesenice.cz
pondělí a středa 08.00–12.00 a 13.00–17.30

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou
- platný občanský průkaz 
- rodný, popřípadě oddací list žadatele nebo nezletilého dítěte popř. doklad o uzavřeném partnerství 
- u rozvedených - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
- u ovdovělých - úmrtní list zemřelého manžela (manželky)
- doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (nepředkládá se, pokud žadatel předloží platný OP)
- doklad o státním občanství (nepředkládá se, pokud žadatel předloží platný OP nebo CP)
- souhlas fyzické osoby starší 15-ti let, jde-li o změnu jejího jména či příjmení, popřípadě jmen a příjmení
- k žádosti u nezletilého dítěte musí být předložen písemný souhlas druhého rodiče (notářsky ověřený podpis pokud se nedostaví osobně) nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas
- jde-li o osoby, jejichž partnerství zaniklo, úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno rozhodnutím soudu anebo úmrtní list zemřelého partnera
 
Formulář žádosti vyplní žadatel přímo na matrice při podání žádosti. 
 
Poplatky:
Správní poplatek za změnu jména či příjmení  -  1 000 Kč
Při změně příjmení po rozvodu na příjmení předchozí -  100 Kč
Povolení změny příjmení hanlivého nebo směšného -  100 Kč
 

Od poplatku je osvobozena:
- změna jména, jmen a příjmení v případě transsexuality
- změna nebo oprava jména, jmen osvojených dětí
 
Lhůty pro vyřízení
Do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.
 
 
 

Patička stránky

Dnes je 22. září 2019
Svátek má Darina

Kalendář akcí // na září

Nejbližší připravovaná akce

Princezna Koloběžka

22. září 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace