Hlavní nabídka

Obsah stránky

Ztráty a nálezy

NAKLÁDÁNÍ SE ZTRÁTAMI A NÁLEZY

Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vrátit tomu, kdo ji ztratil nebo vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen zpravidla do tří dnů nález oznámit městu, na jehož území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se ten, co věc ztratil nebo vlastník, do třech let od vyhlášení nálezu, připadá věc do vlastnictví nálezce nebo města podle rozhodnutí, u koho byla věc uschována. V případě města Jesenice je orgánem příslušným k oznámení, přebírání, uchovávání a vydávání ztrát a nálezů Městský úřad Jesenice, s výjimkou nalezených zvířat.

Agendu ztrát a nálezů v případě nálezů zvířat ve smyslu § 1058 a 1059 NOZ vyřizuje Městská policie Jesenice.

Příslušným pracovištěm, kde je možno oznámit a odevzdat nález: Městský úřad Jesenice, Budějovická 303, 252 42 Jesenice

V případě nálezů zvířat: Městská policie Jesenice, Budějovická 4, 252 42 Jesenice. Zde je možno i odevzdávat nálezy, které mají nějakou hodnotu či význam, nikoliv věci zjevně porušené, opuštěné, zničené či zkažené (jídlo) a věci, jejichž nakládání se řídí zvláštními předpisy (chemikálie, výbušniny, jedy, zbraně, autovraky, apod.).

Na Městský úřad Jesenice se mohou v úřední hodiny o své věci osobně nebo telefonicky hlásit všichni majitelé ztracených věcí. Telefon: +420 241 021 733 E-mail: Lucie.stastkova@mujesenice.cz.

Vyzvednout si lze nalezenou věc pouze osobně, po identifikaci, sepsání a podepsání protokolu. Přihlásí-li se vlastník věci, která byla odevzdána na oddělení matrika, evidence obyvatel městskému úřadu, před uplynutím lhůty 3 let od jejího vyhlášení, je vlastník věci povinen uhradit náklady, pokud nějaké vznikly, v souvislosti s opatrováním věci a nálezné.

Vložený dokument

Směrnice č. 04-2019 pdf pdf 2 MB

Patička stránky

Dnes je 21. říjen 2019
Svátek má Brigita

Kalendář akcí // na říjen

Nejbližší připravovaná akce

Duchovní slovo v kapli sv.Prokopa 27.10.2019

27. říjen 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace